Nazwisko i imię:
Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817).
Tytuł:
Historya Stefana na Czarncy Czarnieckiego, wojewody kijowskiego, hetmana polnego koronnego, przez M. Krajewskiego. Wydanie nowe J. N. Bobrowicza. (Opublikowane w: Życia sławnych Polaków. Wydanie nowe Jana Nep. Bobrowicza, t. III).
Miejsce i rok wydania:
Lipsk, u Breitkopf & Haertel, 1837,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 171-355. Na s. 1-170 współwydane: Franciszek Bohomolec, Życie Jana Zamojskiego... - Ob. też Bohomolec Franciszek (Życie Jana Zamojskiego 1837). Nas. 171 osobna strona przedtytułowa. Na s. 173 osobna strona tytułowa. Na s. 175-176 list dedykacyjny: Do najjaśniejszego Stanisława Augusta Króla Polskiego, Wielkiego Kiążęcia Litewskiego. (Z podpisem:) Waszej Królewskiej Mości Pana Mego Miłościwego wierny poddany Ks. Michał Krajewski S. P. Czart. - Inst.Bad.Lit.- Kórnik - Lub.Un.Kat - Nar. - Ossol. - Płock-Pozn.TPN - Pozn.Un. - Śl. - Tor.Ks.K. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un. - Toż, wydanie (trzecie obcięte) (?). Warszawa, 1845, w 8ce. Informację podaje pierwsze wydanie Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 460. - Przyjęty tamże numer wydania niepewny, zapewne domniemanie Estreichera: w pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st. opis zamieszczono po edycjach z l. 1805 i 1831 (ob. wyżej), pomijając wcześniejsze wydanie z r. 1830 (pt. Życie Stefana Czarnieckiego, ob. niżej) oraz z r. 1837 (ob. wyżej).
Całość:
Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817).
Historya Stefana na Czarncy Czarnieckiego, wojewody kijowskiego, hetmana polnego koronnego, przez M. Krajewskiego. Wydanie nowe J. N. Bobrowicza. (Opublikowane w: Życia sławnych Polaków. Wydanie nowe Jana Nep. Bobrowicza, t. III).
Lipsk, u Breitkopf & Haertel, 1837,
w 8ce, str. 171-355.
Na s. 1-170 współwydane: Franciszek Bohomolec, Życie Jana Zamojskiego... - Ob. też Bohomolec Franciszek (Życie Jana Zamojskiego 1837).
Nas. 171 osobna strona przedtytułowa.
Na s. 173 osobna strona tytułowa.
Na s. 175-176 list dedykacyjny: Do najjaśniejszego Stanisława Augusta Króla Polskiego, Wielkiego Kiążęcia Litewskiego. (Z podpisem:) Waszej Królewskiej Mości Pana Mego Miłościwego wierny poddany Ks. Michał Krajewski S. P.
Czart. - Inst.Bad.Lit.- Kórnik - Lub.Un.Kat - Nar. - Ossol. - Płock-Pozn.TPN - Pozn.Un. - Śl. - Tor.Ks.K. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
- Toż, wydanie (trzecie obcięte) (?). Warszawa, 1845, w 8ce.
Informację podaje pierwsze wydanie Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 460. - Przyjęty tamże numer wydania niepewny, zapewne domniemanie Estreichera: w pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st. opis zamieszczono po edycjach z l. 1805 i 1831 (ob. wyżej), pomijając wcześniejsze wydanie z r. 1830 (pt. Życie Stefana Czarnieckiego, ob. niżej) oraz z r. 1837 (ob. wyżej).