Nazwisko i imię:
Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817).
Tytuł:
Historya Stefana na Czarncy Czarnieckiego, woiewody kiiowskiego, hetmana polnego koronnego, przez X. Michała Kraiewskiego S. P. (Opublikowane w: Wybór pisarzów polskich. Edycya Tadeusza Mostowskiego. Życia sławnych Polaków, t. II).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, w Drukarni Nro 646. przy Nowolipiu, 1805,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 227-461. Na s. 1-226 współwydane: Franciszek Bohomolec, Życie Jana Zamoyskiego... - Ob. też Bohomolec Franciszek (Życie Jana Zamoyskiego 1805). Na s. 227 osobna strona tytułowa. Na s. 229-230 list dedykacyjny: Do Nayiaśnieyszego Stanisława Augusta Króla Polskiego, Wielkiego Xiążęcia Litewskiego etc. (Z podpisem:) Waszey Królewskiey Mości Pana Mego Miłościwego wierny poddany X. Michał Kraiewski S. P. Ak. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Płock - Pozn.TPN - Pozn.Un. - Śl. - Tor.Ks.K. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
Całość:
Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817).
Historya Stefana na Czarncy Czarnieckiego, woiewody kiiowskiego, hetmana polnego koronnego, przez X. Michała Kraiewskiego S. P. (Opublikowane w: Wybór pisarzów polskich. Edycya Tadeusza Mostowskiego. Życia sławnych Polaków, t. II).
Warszawa, w Drukarni Nro 646. przy Nowolipiu, 1805,
w 8ce, str. 227-461.
Na s. 1-226 współwydane: Franciszek Bohomolec, Życie Jana Zamoyskiego... - Ob. też Bohomolec Franciszek (Życie Jana Zamoyskiego 1805).
Na s. 227 osobna strona tytułowa.
Na s. 229-230 list dedykacyjny: Do Nayiaśnieyszego Stanisława Augusta Króla Polskiego, Wielkiego Xiążęcia Litewskiego etc. (Z podpisem:) Waszey Królewskiey Mości Pana Mego Miłościwego wierny poddany X. Michał Kraiewski S. P.
Ak. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Płock - Pozn.TPN - Pozn.Un. - Śl. - Tor.Ks.K. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.