Nazwisko i imię:
Korczak Edward.
Opis/komentarz:
ob. Kurier Wileński (1862).
Całość:
Korczak Edward.
ob. Kurier Wileński (1862).