Nazwisko i imię:
Krajewski Tomasz F., inżynier mechanik, z Warszawy.
Opis/komentarz:
ob. Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza (Warsz. 1875); Kurier Codzienny (Warsz. 1876); Przegląd Techniczny (Warsz. 1876). Nadto w pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. VI, Kraków 1881, s. 392, zamieszczono uwagę: Wydaje w Nowym Jorku i w Chicago pismo techniczne, kolejom żelaznym poświęcone, p. t. The Railroad Gazette.
Całość:
Krajewski Tomasz F., inżynier mechanik, z Warszawy.
ob. Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza (Warsz. 1875); Kurier Codzienny (Warsz. 1876); Przegląd Techniczny (Warsz. 1876).
Nadto w pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. VI, Kraków 1881, s. 392, zamieszczono uwagę: Wydaje w Nowym Jorku i w Chicago pismo techniczne, kolejom żelaznym poświęcone, p. t. The Railroad Gazette.