Nazwisko i imię:
Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905).
Tytuł:
Znaczenie limfocytów w surowiczych wysiękach zapalnych opłucny i otrzewny. Na podstawie spostrzeżeń dokonanych przy współudziale Dra K. Wernickiego. Jako doniesienie tymczasowe. Podał Prof. Dr. E. Korczyński. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1896,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 12. Tytuł nagłówkowy. — Nad tytułem: Z kliniki lekarskiej krakowskiej. Jag. — Ossol.
Całość:
Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905).
Znaczenie limfocytów w surowiczych wysiękach zapalnych opłucny i otrzewny. Na podstawie spostrzeżeń dokonanych przy współudziale Dra K. Wernickiego. Jako doniesienie tymczasowe. Podał Prof. Dr. E. Korczyński. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego).
Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1896,
w 4ce, str. 12.
Tytuł nagłówkowy. — Nad tytułem: Z kliniki lekarskiej krakowskiej.
Jag. — Ossol.