Nazwisko i imię:
Kordecki Augustyn (imię świeckie: Klemens), przeor klasztoru paulinów na Jasnej Górze (1603–1673).
Tytuł:
Wojna nowożytnych olbrzymów przeciw św. wizerunkowi Boga-Rodzicy na Jasnej Górze Częstochowskiej zachowanemu wiernie opisana, tłómaczenie z łacińskiego L. N. (Leonarda Niedźwieckiego).
Miejsce i rok wydania:
Paryż, 1844.
Opis/komentarz:
Zapowiedziane, czy wyszło? W rękopisach: przekład Edw. Gallego r. 1848, Wład. Jelskiego r. 1858, zaś całość streścił Kraszewski w Atheneum (1847).
Całość:
Kordecki Augustyn (imię świeckie: Klemens), przeor klasztoru paulinów na Jasnej Górze (1603–1673).
Wojna nowożytnych olbrzymów przeciw św. wizerunkowi Boga-Rodzicy na Jasnej Górze Częstochowskiej zachowanemu wiernie opisana, tłómaczenie z łacińskiego L. N. (Leonarda Niedźwieckiego).
Paryż, 1844.
Zapowiedziane, czy wyszło?
W rękopisach: przekład Edw. Gallego r. 1848, Wład. Jelskiego r. 1858, zaś całość streścił Kraszewski w Atheneum (1847).