Nazwisko i imię:
Koźmian Tadeusz.
Opis/komentarz:
ob. Gazeta Krakowska (1810) (?).
Całość:
Koźmian Tadeusz.
ob. Gazeta Krakowska (1810) (?).