Nazwisko i imię:
(Koźmian Stanisław).
Tytuł:
Słowo do konserwatystów z powodu kandydatury P. Stanisława Koźmiana.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. Ignacego Siemińskiego, Druk. Czasu, 1880,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 22. Anonimowo. Czart. - Jag. - Kórnik - Nar. - Pozn.TPN
Całość:
(Koźmian Stanisław).
Słowo do konserwatystów z powodu kandydatury P. Stanisława Koźmiana.
Kraków, nakł. Ignacego Siemińskiego, Druk. Czasu, 1880,
w 8ce, str. 22.
Anonimowo.
Czart. - Jag. - Kórnik - Nar. - Pozn.TPN