Nazwisko i imię:
Koźmiński Jerzy ks. (1726-po 1795).
Opis/komentarz:
ob. Dictionarium latino-polonicum in usum scholasticae juventutis (1813); Dictionarium Latino-Polonicum ad usum studiosae Juventutis (1817); Dictionarium Latino-Polonicum ad usum Scholarum Publicarum (1805). Nadto w pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 459, zamieszczono następującą uwagę (gdzie + oznacza: Jag.): Wcześniejsze wydania: 1778; Varsaviae, 1779 +; 1784; Kraków, 1789 +; do dzieła tego ze zlecenia Kommissyi edukacyjnej czerpał materyał prawie żywcem z Chr. Cellariusza: Latinitatis liber, 1725. Ob. Estreicher Bibl. Pol. XX, 195-196.
Całość:
Koźmiński Jerzy ks. (1726-po 1795).
ob. Dictionarium latino-polonicum in usum scholasticae juventutis (1813); Dictionarium Latino-Polonicum ad usum studiosae Juventutis (1817); Dictionarium Latino-Polonicum ad usum Scholarum Publicarum (1805).
Nadto w pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 459, zamieszczono następującą uwagę (gdzie + oznacza: Jag.): Wcześniejsze wydania: 1778; Varsaviae, 1779 +; 1784; Kraków, 1789 +; do dzieła tego ze zlecenia Kommissyi edukacyjnej czerpał materyał prawie żywcem z Chr. Cellariusza: Latinitatis liber, 1725.
Ob. Estreicher Bibl. Pol. XX, 195-196.