Nazwisko i imię:
Koźmiński Jerzy ks. (1726-po 1795).
Tytuł:
Dictionarium latino-polonicum ad usum studiosae juventutis.
Miejsce i rok wydania:
Berdiczoviae, 1822,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl., 500, 2 nl. Anonimowo. - Autorstwo niepewne (treść słownika znacznie zmieniona). Pierwsze wydanie Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 459, przypisuje autorstwo Jerzemu Koźmińskiemu. W drugim wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. IV, Kraków 1966, s. 123, wcześniejsze wydanie o identycznej zawartości (Polociae 1817) zostało opisane jako druk anonimowy pod hasłem Dictionarium, z adnotacją: Czy przeróbka słownika ks. Jerzego Koźmińskiego? - Ob. Dictionarium Latino-Polonicum ad usum studiosae Juventutis (1817). Kórnik - Nar. - Warsz.Un.
Całość:
Koźmiński Jerzy ks. (1726-po 1795).
Dictionarium latino-polonicum ad usum studiosae juventutis.
Berdiczoviae, 1822,
w 8ce, str. 2 nl., 500, 2 nl.
Anonimowo. - Autorstwo niepewne (treść słownika znacznie zmieniona).
Pierwsze wydanie Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 459, przypisuje autorstwo Jerzemu Koźmińskiemu. W drugim wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. IV, Kraków 1966, s. 123, wcześniejsze wydanie o identycznej zawartości (Polociae 1817) zostało opisane jako druk anonimowy pod hasłem Dictionarium, z adnotacją: Czy przeróbka słownika ks. Jerzego Koźmińskiego? - Ob. Dictionarium Latino-Polonicum ad usum studiosae Juventutis (1817).
Kórnik - Nar. - Warsz.Un.