Nazwisko i imię:
Kółko Medyków Wszechnicy Jagiellońskiej.
Opis/komentarz:
ob. Statut (1895).
Całość:
Kółko Medyków Wszechnicy Jagiellońskiej.
ob. Statut (1895).