Nazwisko i imię:
Kółka rolnicze.
Opis/komentarz:
obacz Antoniewicz Bolesław ks.; Berkowski ks. (O potrzebie 1882); Cieplucha Melchior (Jak kształcić 1881); Czecz-Lindenwald Herman (Memoryał 1884); Dawidowa Jadwiga (w Galicyi 1890); Dzieduszycki Izydor (Sprawozdanie 1884); Głowacki Władysław (O órce 1888); Gospodarz. Pismo rolnicze (Toruń); Instrukcya dla Delegatów Towarzystwa Kółek (1883); Instrukcya dla Kółek Rolniczych (1883); Jackowski Maksymilian (O majoratach 1880, Przemówienie 1884, Sprawozdanie 1874, Sprawozdanie Patronatu 1898); Jesionowski (O przyczynach 1882); Krzyżanowski Adam (w Galicyi 1899); Kudelka Tadeusz (1899); Langie Karol (włościańskie 1883, Sprawozdanie 1883, Zadania 1884); Leśnik Władysław ks. (Jakie korzyści 1892); Łebiński Władysław (rolniczo-włościańskie 1881); Memoryał w sprawie podwyższenia funduszu pożyczkowego (1898); Mielnicki Jan (Co robiono 1896, na Woli 1885); Przewodnik Kółek Rolniczych (Lwów); Przybylski Michał (Przygotowanie do zaprowadzenia 1885); Rocznik Kółek Rolniczo-Włościańskich w W. Księstwie Poznańskiem (Pozn.); Sprawozdanie z czynności Towarzystwa kółek rolniczych (1885); Sprawozdanie Komisyi wybranej do rzeczy o kółkach rolniczych (1884); Sprawozdanie Patronatu z czynności kółek rolniczych za r. 1895; Sprawozdanie zarządu głównego Towarzystwa kółek rolniczych (1887); Statut Bazaru Kółka Rolniczego w Czernichowie (1891); Statut katolickiego kółka rolniczego w Czechowicach (Krak. 1887); Statut katol. kółka roln. w Gnojniku (Czaca 1892); Statut katol. kółka roln. w Ustroniu (Cieszyn 1892); Statut kółka włościańskiego rolniczego (Rzeszów 1880); Statut składu towarów kółek rolniczych w Tarnobrzegu (1891); Statut Spółki handlowej Towarzystw i Kółek rolniczych (1896); Statut Towarystwa Krużkiw rolnyczych (1893); Statut Towarzystwa Kółek Rolniczych (Lwów 1882—1898); Statut Tow. Kółka rolniczego wraz Z Czytelnią w m. Boguminie (1896); Statut Związku handlowego Kółek rolniczych (1892); Stefczyk Franciszek (Handlowa działalność 1894); Świeżawski Antoni (1891); Szułdrzyński Z. (Czem być powinny 1883); Szymusik Franciszek (Pogadanki 1893); Wydawnictwo Towarzystwa Kółek Rolniczych (1899—1900).
Całość:
Kółka rolnicze.
obacz Antoniewicz Bolesław ks.; Berkowski ks. (O potrzebie 1882); Cieplucha Melchior (Jak kształcić 1881); Czecz-Lindenwald Herman (Memoryał 1884); Dawidowa Jadwiga (w Galicyi 1890); Dzieduszycki Izydor (Sprawozdanie 1884); Głowacki Władysław (O órce 1888); Gospodarz. Pismo rolnicze (Toruń); Instrukcya dla Delegatów Towarzystwa Kółek (1883); Instrukcya dla Kółek Rolniczych (1883); Jackowski Maksymilian (O majoratach 1880, Przemówienie 1884, Sprawozdanie 1874, Sprawozdanie Patronatu 1898); Jesionowski (O przyczynach 1882); Krzyżanowski Adam (w Galicyi 1899); Kudelka Tadeusz (1899); Langie Karol (włościańskie 1883, Sprawozdanie 1883, Zadania 1884); Leśnik Władysław ks. (Jakie korzyści 1892); Łebiński Władysław (rolniczo-włościańskie 1881); Memoryał w sprawie podwyższenia funduszu pożyczkowego (1898); Mielnicki Jan (Co robiono 1896, na Woli 1885); Przewodnik Kółek Rolniczych (Lwów); Przybylski Michał (Przygotowanie do zaprowadzenia 1885); Rocznik Kółek Rolniczo-Włościańskich w W. Księstwie Poznańskiem (Pozn.); Sprawozdanie z czynności Towarzystwa kółek rolniczych (1885); Sprawozdanie Komisyi wybranej do rzeczy o kółkach rolniczych (1884); Sprawozdanie Patronatu z czynności kółek rolniczych za r. 1895; Sprawozdanie zarządu głównego Towarzystwa kółek rolniczych (1887); Statut Bazaru Kółka Rolniczego w Czernichowie (1891); Statut katolickiego kółka rolniczego w Czechowicach (Krak. 1887); Statut katol. kółka roln. w Gnojniku (Czaca 1892); Statut katol. kółka roln. w Ustroniu (Cieszyn 1892); Statut kółka włościańskiego rolniczego (Rzeszów 1880); Statut składu towarów kółek rolniczych w Tarnobrzegu (1891); Statut Spółki handlowej Towarzystw i Kółek rolniczych (1896); Statut Towarystwa Krużkiw rolnyczych (1893); Statut Towarzystwa Kółek Rolniczych (Lwów 1882—1898); Statut Tow. Kółka rolniczego wraz Z Czytelnią w m. Boguminie (1896); Statut Związku handlowego Kółek rolniczych (1892); Stefczyk Franciszek (Handlowa działalność 1894); Świeżawski Antoni (1891); Szułdrzyński Z. (Czem być powinny 1883); Szymusik Franciszek (Pogadanki 1893); Wydawnictwo Towarzystwa Kółek Rolniczych (1899—1900).