Nazwisko i imię:
Koszutski Kazimierz (I) członek Towarzystwa Rolniczego, redaktor Ziemianina (1836-1903).
Tytuł:
Rys historyczny z dwudziestopięcioletniej czynności Towarzystwa ku Wspieraniu Urzędników Gospodarczych w W. Ks. Poznańskiem. Napisał K. Koszutski, Sekretarz Zarządu Głównego Tow. Rzecz odczytana na jubileuszowem Walnem Zebraniu Tow. ku wspieraniu urzędników gospodarczych w W. Ks. Poznańskiem, dnia 6 marca 1886 r. (Odb. z Ziemianina).
Miejsce i rok wydania:
Poznań, nakł. Towarzystwa, druk. N. Kamieńskiego i Sp., 1886,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 14. Pod tekstem data: Poznań, dnia 13 lutego 1886 r. Kórnik - Nar. - Pozn.TPN - Tor.Un.
Całość:
Koszutski Kazimierz (I) członek Towarzystwa Rolniczego, redaktor Ziemianina (1836-1903).
Rys historyczny z dwudziestopięcioletniej czynności Towarzystwa ku Wspieraniu Urzędników Gospodarczych w W. Ks. Poznańskiem. Napisał K. Koszutski, Sekretarz Zarządu Głównego Tow. Rzecz odczytana na jubileuszowem Walnem Zebraniu Tow. ku wspieraniu urzędników gospodarczych w W. Ks. Poznańskiem, dnia 6 marca 1886 r. (Odb. z Ziemianina).
Poznań, nakł. Towarzystwa, druk. N. Kamieńskiego i Sp., 1886,
w 8ce, str. 14.
Pod tekstem data: Poznań, dnia 13 lutego 1886 r.
Kórnik - Nar. - Pozn.TPN - Tor.Un.