Nazwisko i imię:
Koszutski Józef, redaktor (zm. 1865?).
Opis/komentarz:
ob. Przegląd Poznański (1845). J. Koszutskiemu mylnie przypisuje się również autorstwo pracy: Stan rzeczy w W. Ks. Poznańskiem przez K. Właściwym autorem jest Jan Koźmian. Ob. Koźmian Jan (Stan rzeczy 1848; Pisma t. I 1881). W drugim wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. VIII, Kraków 1975, s. 205, w opisie Gazety Polskiej mylnie podano, że J. Koszutski publikował w roku 1848 w numerach 159 i 164 jako K. W rzeczywistości w numerach 157, 159 i 164 z 1848 roku opublikowano anonimowe omówienie wspomnianej pracy Jana Koźmiana, zawierające obszerne cytaty.
Całość:
Koszutski Józef, redaktor (zm. 1865?).
ob. Przegląd Poznański (1845).
J. Koszutskiemu mylnie przypisuje się również autorstwo pracy: Stan rzeczy w W. Ks. Poznańskiem przez K. Właściwym autorem jest Jan Koźmian. Ob. Koźmian Jan (Stan rzeczy 1848; Pisma t. I 1881).
W drugim wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. VIII, Kraków 1975, s. 205, w opisie Gazety Polskiej mylnie podano, że J. Koszutski publikował w roku 1848 w numerach 159 i 164 jako K. W rzeczywistości w numerach 157, 159 i 164 z 1848 roku opublikowano anonimowe omówienie wspomnianej pracy Jana Koźmiana, zawierające obszerne cytaty.