Nazwisko i imię:
Kościelecki Łucjan Alfons (1850–1907).
Opis/komentarz:
obacz Album Teatralne (Warsz. 1897); Dziennik Łódzki (1884–1892); Dziennik Poznański (1880, 1882); Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne (Warsz. 1900); Goniec Wielkopolski (Pozn. 1882); Kalendarz Warszawski Popularno-naukowy (Józefa Ungra) na r. 1879; Kaliszanin (1877, 1879, 1884); Kurier Codzienny (Warsz. 1895–1900); Kurier Warszawski (1880–1881); Ognisko Domowe (Pozn. 1894–1900); Tygodnik Illustrowany (Warsz. 1898–1899). Nadto w Dzienniku Łódzkim zamieszczał felietony, artykuły i recenzje pod kryptonimami: Ł. (1888 nr 205, 1889 nr 214, 216) oraz Ł. K. (1885 nr 38, 59, 107, 1886 nr 82, 111, 147, 189, 191, 201, 204, 212, 215, 1888 nr 33, 64, 65, 84, 106, 107, 169, 170, 171, 181, 187).
Całość:
Kościelecki Łucjan Alfons (1850–1907).
obacz Album Teatralne (Warsz. 1897); Dziennik Łódzki (1884–1892); Dziennik Poznański (1880, 1882); Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne (Warsz. 1900); Goniec Wielkopolski (Pozn. 1882); Kalendarz Warszawski Popularno-naukowy (Józefa Ungra) na r. 1879; Kaliszanin (1877, 1879, 1884); Kurier Codzienny (Warsz. 1895–1900); Kurier Warszawski (1880–1881); Ognisko Domowe (Pozn. 1894–1900); Tygodnik Illustrowany (Warsz. 1898–1899).
Nadto w Dzienniku Łódzkim zamieszczał felietony, artykuły i recenzje pod kryptonimami: Ł. (1888 nr 205, 1889 nr 214, 216) oraz Ł. K. (1885 nr 38, 59, 107, 1886 nr 82, 111, 147, 189, 191, 201, 204, 212, 215, 1888 nr 33, 64, 65, 84, 106, 107, 169, 170, 171, 181, 187).