Nazwisko i imię:
Kościoła historia.
Opis/komentarz:
obacz Abraham Władysław (La première lutte 1895, Pierwszy spór 1895); Alzog Jan (Historia powszechna 1855, 1860); Andruszkiewicz Eliasz (Krótki rys 1883); Archiw jugo-zapadnoj Rossii (Kijew 1859–1887); Bach Alois (Urkundliche Kirchen-Geschichte der Grafschaft Glaz 1841); Badura Jerzy (Dzieje 1894); Bartoszewicz Julian (Dzieła t. XII 1880); Berg­haus Heinrich (Landbuch des Herzogthums Pommern 1874); Biblioteka Ossolińskich t. 2 (Lwów 1863); Bielski Szymon (Historya 1809 i n.); Biermann Gottlieb (Geschichte des Protestantismus 1897, Historya wiary 1859); B-IN-A (Russkije katoliki w Moskwie 1886); Bojarski Józef P. (Historya Focyusza 1895); Brezina Anna (Historya 1888–1889); Buliński Melchior (Historya polskiego 1873–1874, Historya powszechnego 1860–1866); Businger L. C. (Chrystus w kościele 1891); Cramer H. (Geschichte des vormaligen Bisthums Pomesanien 1884); Chronik der Kirchen Schlesiens (1844; por. Heyne Johann); Cramer H. (Geschichte des vormaligen Bisthums Pomesanien 1884); Czerny-Schwanenberg Franciszek (Związki państwowe i kościelne Czech, Polski i Węgier 1872); Dalton Hermann (Beiträge zur Geschichte der evangelischen Kirche in Russland 1898, Geschichte der reformirten Kirche in Russland 1865); Delert J. B. (Krótka Historya 1858 i n., Historya 1861, 1871); Delkiewicz Józef (Praelectiones 1868, 1870, 1883); Droga krzyżowa kościoła św. katolickiego (1874; por. Woliński Wladysław); Duchiński Franciszek Henryk (Pierwsze fundamenta 1863); Dzieduszycki Maurycy (Rys dziejów 1875); Elliott I. H. (Russia, Poland, and the Jesuits 1863); Fahne Anton (Livland 1875); Friese Christian Gottlieb (Istorija polskoj cerkwi 1895, 1896); Gagarin Iwan ks. (Un document 1856, Neueste Studieen 1857); Gawroński Konstanty (Historya 1861, 1892); Geschichte der christlichen Kirche während der ersten drei Jahrhunderte (1853; autorem Johann Heinrich Raphael Biesenthal); Giżycki Franciszek Ksawery (Treść dziejów 1846); Görlich Franz Xaver (Versuch einer Geschichte b. r.); Gosselin Jean-Edme-Auguste (Władza Papieża 1869–1870); Gusta Franc. Ks. (Historya 1857–1858); Halban (Blumenstock, Blumenstok) Alfred (Przyczynek do stosunków 1895); Hase (von) Karl (Die beiden Erzbi­schöfe 1839); Heyne Johann (Chronik der Kirchen Schlesiens 1844); Historja dwudziestu sześciu męczenników (1862); Holzwarth Franz Joseph (Historya powszechna t. III 1880); Hołyński Otto (Pamiątka 1877, Wykład historyi 1873); Hulewicz Karol (Rzut oka 1858); Ilnicki Bazyli (Istorija katolickoj cerkwi 1875); J...... Jan ks. (Wspomnienie 1885); Jarochowski Kazimierz (Opowiadania i studia historyczne 1884); Jougan Alojzy (Historya 1895, 1900); Juzumowicz Antoni (Dzieje 1863); Kalinka Walerian (Dzieła t. 12 cz. IV 1902); Kallmeyer Theodor (Die Begründung der evangelisch-lutherischen Kirche in Kurland 1851); Kamitz Wilhelm August (Fortsetzung der kurzen Geschichte der evangelischen Kirche po 1842); Katechizm mały historyi (1846); Koffmane Gustav (Die religiösen Bewegungen in der evangelischen Kirche Schlesiens 1880); Kowalewski Tomasz (Historya 1892, 1893, 1900); Krupiński Franciszek Salezy (Dzieje 1889); Kurtz Johann Heinrich (Krótki rys 1885); Kuźnik T. (Krótki rys 1870); Lisiewicz Zygmunt (Ueber die Besetzung 1891, O obsadzaniu 1892, Walka o biskupstwo 1888); Łukaszewicz Józef; Maciejowski Wacław Aleksander (Essai historique 1840, Istorija pierwobytnoj christianskoj cerkwi 1840, Pamiętniki o dziejach t. I 1839); Manitius Gustaw (Krótki rys 1885); Męczennicy kościoła chrześciańskiego (1876, 1877); Mikrot Walenty (Walka 1881); Morochowski Joachim (Dyskurs o początku rozerwania 1884); Neuling Hermann (Schlesiens ältere Kirchen 1884); Ney Karol (Dzieje 1848); Niewiarowski Stanisław (Krótki wykład 1893); Niewidoma, epizod z czasów prześladowania Kościoła katolickiego w Irlandyi (1882); Olszewski Wojciech (Historya 1881); Ostrowski Teodor (Dzieje 1846–1847); Pamiatniki polemiczeskoj litierarury na Zapadnoj Rusi (Petersb. 1878–1882); Papée Fryderyk (Dzieje 1896); Pawlikowski K. (Kratkaja zamietka 1884); Pindór Jan (Krótka historya 1883); Pociej Jan (Zbiór wiadomości 1845); Potulicki Adam (Pierwsi chrześcianie 1873); Raczyński Ignacy (Korrespondencya 1816); Ranke (von) Leopold (Historya Papieży 1873); Redner Leo (Skizzen aus der Kirchengeschichte Danzigs 1875); Rivaux Jean Joseph (Opowiadanie dziejów 1879); Robitsch Matthias (Historya 1867); Rogalski Leon (Pamiątka katolicka 1856); Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Historyczno-filozoficznego t. XXIV (1889); Schmidt Fryderyk August (Dzieje królestwa polskiego t. II 1846); Schnaase Edward David (Geschichte der evangelischen Kirche 1863); Sierakowski Wacław (Historya 1800); Sleczkowski Marceli Sidon (Wiadomości niektóre 1861); Śliwka Jan (Krótka historya 1881); Snarski Stanisław (Dzieje 1850, 1858, 1862, Zbiór krótki historyi 1848); Stachowski Antoni (Krótki rys historyi 1884, Krótki zarys historyi 1885); Sułkowski Wincenty A. (Kartka z dziejów Kościoła katolickiego w Rosji 1889, Kartka z dziejów Kościoła katolickiego w Polsce rosyjskiej 1889, Kartka z dziejów kraju i Kościoła katolickiego 1891); Swiadectwa najdawniejszego Kościoła katolickiego (1874); Swiadectwa Kościoła katolickiego (1875); Szaraniewicz Izydor (Patryarchat wschodni kościoła 1879, Rzut oka na beneficya 1875); Tomaszewski Napoleon (Historya 1863, 1869); Ulanowski Bolesław (Przyczynek do historyi 1889); Wappler Antoni (Historya 1872 i n.); Weigelt Carl (Aus dem Leben der Kirche 1885); Weltzel Augustin (Geschichte des Ratiborer Archipresbyterats 1885); Wiesener Wilhelm (Die Geschichte); Władimirow Aleksiej Porfirjewicz (Istorija raspolaczenija 1896); Woliński Władysław (Droga krzyżowa 1881); Załęski Stanisław (Wykład historyi 1873); Zdanowicz Mikołaj (Tablica chronol. historyczna 1809); Zeitschrift für Geschichte (1882); Źrodła dziejowe t. II (1876).
Całość:
Kościoła historia.
obacz Abraham Władysław (La première lutte 1895, Pierwszy spór 1895); Alzog Jan (Historia powszechna 1855, 1860); Andruszkiewicz Eliasz (Krótki rys 1883); Archiw jugo-zapadnoj Rossii (Kijew 1859–1887); Bach Alois (Urkundliche Kirchen-Geschichte der Grafschaft Glaz 1841); Badura Jerzy (Dzieje 1894); Bartoszewicz Julian (Dzieła t. XII 1880); Berg­haus Heinrich (Landbuch des Herzogthums Pommern 1874); Biblioteka Ossolińskich t. 2 (Lwów 1863); Bielski Szymon (Historya 1809 i n.); Biermann Gottlieb (Geschichte des Protestantismus 1897, Historya wiary 1859); B-IN-A (Russkije katoliki w Moskwie 1886); Bojarski Józef P. (Historya Focyusza 1895); Brezina Anna (Historya 1888–1889); Buliński Melchior (Historya polskiego 1873–1874, Historya powszechnego 1860–1866); Businger L. C. (Chrystus w kościele 1891); Cramer H. (Geschichte des vormaligen Bisthums Pomesanien 1884); Chronik der Kirchen Schlesiens (1844; por. Heyne Johann); Cramer H. (Geschichte des vormaligen Bisthums Pomesanien 1884); Czerny-Schwanenberg Franciszek (Związki państwowe i kościelne Czech, Polski i Węgier 1872); Dalton Hermann (Beiträge zur Geschichte der evangelischen Kirche in Russland 1898, Geschichte der reformirten Kirche in Russland 1865); Delert J. B. (Krótka Historya 1858 i n., Historya 1861, 1871); Delkiewicz Józef (Praelectiones 1868, 1870, 1883); Droga krzyżowa kościoła św. katolickiego (1874; por. Woliński Wladysław); Duchiński Franciszek Henryk (Pierwsze fundamenta 1863); Dzieduszycki Maurycy (Rys dziejów 1875); Elliott I. H. (Russia, Poland, and the Jesuits 1863); Fahne Anton (Livland 1875); Friese Christian Gottlieb (Istorija polskoj cerkwi 1895, 1896); Gagarin Iwan ks. (Un document 1856, Neueste Studieen 1857); Gawroński Konstanty (Historya 1861, 1892); Geschichte der christlichen Kirche während der ersten drei Jahrhunderte (1853; autorem Johann Heinrich Raphael Biesenthal); Giżycki Franciszek Ksawery (Treść dziejów 1846); Görlich Franz Xaver (Versuch einer Geschichte b. r.); Gosselin Jean-Edme-Auguste (Władza Papieża 1869–1870); Gusta Franc. Ks. (Historya 1857–1858); Halban (Blumenstock, Blumenstok) Alfred (Przyczynek do stosunków 1895); Hase (von) Karl (Die beiden Erzbi­schöfe 1839); Heyne Johann (Chronik der Kirchen Schlesiens 1844); Historja dwudziestu sześciu męczenników (1862); Holzwarth Franz Joseph (Historya powszechna t. III 1880); Hołyński Otto (Pamiątka 1877, Wykład historyi 1873); Hulewicz Karol (Rzut oka 1858); Ilnicki Bazyli (Istorija katolickoj cerkwi 1875); J...... Jan ks. (Wspomnienie 1885); Jarochowski Kazimierz (Opowiadania i studia historyczne 1884); Jougan Alojzy (Historya 1895, 1900); Juzumowicz Antoni (Dzieje 1863); Kalinka Walerian (Dzieła t. 12 cz. IV 1902); Kallmeyer Theodor (Die Begründung der evangelisch-lutherischen Kirche in Kurland 1851); Kamitz Wilhelm August (Fortsetzung der kurzen Geschichte der evangelischen Kirche po 1842); Katechizm mały historyi (1846); Koffmane Gustav (Die religiösen Bewegungen in der evangelischen Kirche Schlesiens 1880); Kowalewski Tomasz (Historya 1892, 1893, 1900); Krupiński Franciszek Salezy (Dzieje 1889); Kurtz Johann Heinrich (Krótki rys 1885); Kuźnik T. (Krótki rys 1870); Lisiewicz Zygmunt (Ueber die Besetzung 1891, O obsadzaniu 1892, Walka o biskupstwo 1888); Łukaszewicz Józef; Maciejowski Wacław Aleksander (Essai historique 1840, Istorija pierwobytnoj christianskoj cerkwi 1840, Pamiętniki o dziejach t. I 1839); Manitius Gustaw (Krótki rys 1885); Męczennicy kościoła chrześciańskiego (1876, 1877); Mikrot Walenty (Walka 1881); Morochowski Joachim (Dyskurs o początku rozerwania 1884); Neuling Hermann (Schlesiens ältere Kirchen 1884); Ney Karol (Dzieje 1848); Niewiarowski Stanisław (Krótki wykład 1893); Niewidoma, epizod z czasów prześladowania Kościoła katolickiego w Irlandyi (1882); Olszewski Wojciech (Historya 1881); Ostrowski Teodor (Dzieje 1846–1847); Pamiatniki polemiczeskoj litierarury na Zapadnoj Rusi (Petersb. 1878–1882); Papée Fryderyk (Dzieje 1896); Pawlikowski K. (Kratkaja zamietka 1884); Pindór Jan (Krótka historya 1883); Pociej Jan (Zbiór wiadomości 1845); Potulicki Adam (Pierwsi chrześcianie 1873); Raczyński Ignacy (Korrespondencya 1816); Ranke (von) Leopold (Historya Papieży 1873); Redner Leo (Skizzen aus der Kirchengeschichte Danzigs 1875); Rivaux Jean Joseph (Opowiadanie dziejów 1879); Robitsch Matthias (Historya 1867); Rogalski Leon (Pamiątka katolicka 1856); Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Historyczno-filozoficznego t. XXIV (1889); Schmidt Fryderyk August (Dzieje królestwa polskiego t. II 1846); Schnaase Edward David (Geschichte der evangelischen Kirche 1863); Sierakowski Wacław (Historya 1800); Sleczkowski Marceli Sidon (Wiadomości niektóre 1861); Śliwka Jan (Krótka historya 1881); Snarski Stanisław (Dzieje 1850, 1858, 1862, Zbiór krótki historyi 1848); Stachowski Antoni (Krótki rys historyi 1884, Krótki zarys historyi 1885); Sułkowski Wincenty A. (Kartka z dziejów Kościoła katolickiego w Rosji 1889, Kartka z dziejów Kościoła katolickiego w Polsce rosyjskiej 1889, Kartka z dziejów kraju i Kościoła katolickiego 1891); Swiadectwa najdawniejszego Kościoła katolickiego (1874); Swiadectwa Kościoła katolickiego (1875); Szaraniewicz Izydor (Patryarchat wschodni kościoła 1879, Rzut oka na beneficya 1875); Tomaszewski Napoleon (Historya 1863, 1869); Ulanowski Bolesław (Przyczynek do historyi 1889); Wappler Antoni (Historya 1872 i n.); Weigelt Carl (Aus dem Leben der Kirche 1885); Weltzel Augustin (Geschichte des Ratiborer Archipresbyterats 1885); Wiesener Wilhelm (Die Geschichte); Władimirow Aleksiej Porfirjewicz (Istorija raspolaczenija 1896); Woliński Władysław (Droga krzyżowa 1881); Załęski Stanisław (Wykład historyi 1873); Zdanowicz Mikołaj (Tablica chronol. historyczna 1809); Zeitschrift für Geschichte (1882); Źrodła dziejowe t. II (1876).