Nazwisko i imię:
Kościoły w Zdzieżu.
Opis/komentarz:
ob. Brandowski Aleksander (1880, Historya 1889, Trzy obrazy 1878). Ob. też Kościół.
Całość:
Kościoły w Zdzieżu.
ob. Brandowski Aleksander (1880, Historya 1889, Trzy obrazy 1878).
Ob. też Kościół.