Nazwisko i imię:
Kościoły w Świdnicy.
Opis/komentarz:
ob. Görlich Franz Xaver ks. (Versuch b.r.: 1830); Heyne Johann ks. (Chronik der Kirchen Schlesiens Erster Bd 1844).
Całość:
Kościoły w Świdnicy.
ob. Görlich Franz Xaver ks. (Versuch b.r.: 1830); Heyne Johann ks. (Chronik der Kirchen Schlesiens Erster Bd 1844).