Nazwisko i imię:
Kościoły w Krakowie.
Opis/komentarz:
obacz Album Muzeum techniczno-przemysłowe w Krakowie (1878); Alleluja (Warsz. 1840); Babraj Jan (Bożego Ciała 1899, 1900); Barącz Sadok (Dominikanów 1888); Biblioteka krakowska; Bogdalski Ignacy (Kapucynów 1890); Bukowski Julian (św. Anny 1900); C. M. (1832); Chełmecki Jan (Wspomnienie o kościele Świętego Michała 1860); Diariusz o fundacyi kościoła i konwentu pod tytułem ojca Świętego Norberta (1860); Federowicz (Fedorowicz) Ignacy (W sprawie restauracyi 1889); Gąsiorowski Wilhelm (archipresbiteralny 1878); Gliński Fr. (Krótki opis 1866); Golian Zygmunt (Słowo w ruinach 1858); Grabowski Ambroży (Do dziejów budowy 1850, Starożytności historyczne polskie 1840); Hendel Zygmunt (Chapelle de morts 1896, Kaplica zmarłych 1895, Die Kirche St. Aegidius 1896); Hoszowski Konstanty Moroz (katedralny 1881, O ubyłych kościołach 1883); Janota Eugeniusz Arnold (Historyczno-topograficzna wiadomość 1858); Kaczkowski Romuald (Historya 1873, 1883); Kleczkowski Antoni (Święte pamiątki Krakowa 1883); Komitet parafialny kościoła N. Panny Maryi (1889); Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie; Kościół św. Wincentego à Paulo w Krakowie (1878); Kościołów krakowskich opisanie (1860); Kosicki Ludwik (Wiadomość 1833); Krzyżanowski Stanisław Filip (Dwa szkice 1861); Krukowski Józef (O słowiańskim 1886, Pamiątka 700-letniej rocznicy założenia 1883); Łętowski Ludwik (Katedra 1859); Łojek Andrzej (Plan kościoła katedralnego 1889); Łuszczkiewicz Władysław (Architektura 1900, Do dziejów 1889, Bożego Ciała 1898, św. Katarzyny 1898, Roboty 1889, 1892, O treści i znaczeniu 1868); Muczkowski Józef (św. Franciszka 1901, Skałka 1897); Niedziałkowski Janusz (Zabytki 1893); Nowolecki Aleksander (Wykaz ulic 1878, Nowy wykaz ulic 1884); Pamiątka konsekracyi kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła (1886); Parafia św. Mikołaja (1893); Pobudki do restauracyi kościoła św. Wojciecha (1862); Pokutyński Filip (krakowskie 1864, Krakauer Kirchen 1864?); Pol Wincenty (Die Kirche bei S. Ka­tharina, Wiadomość 1855); Popis publiczny Szkół przygłównych krakowskich (1833); Pruszcz Piotr Hiacynt (Klejnoty 1861); Przewodnik po Katedrze (1863); Przyczynek do Historyi kościoła św. Krzyża (1874); Rajss Samuel (Prośba do rodaków 1893); Rogalski Jan (na Piasku 1863); Siedlecki Jan (św. Wojciecha 1893); Sierakowski Sebastian, Matecki Józef (Krótkie wspomnienie 1818); Smoniewski Jan Wincenty (1868, Wiadomości historyczno-statystyczne 1868); Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce (t. III zesz. II 1888, t. IV zesz. I, II, IV 1891, t. V zesz. IV 1896, t. VI zesz. II i III, IV 1900); Statut urządzający w Rzplitej Krakowskiej Komitet do podźwignienia opustoszałego kościoła św. Katarzyny (1834); Stehlik Edward (Uwag kilka 1864, Kilka dalszych uwag 1865); Stroobant François (Starożytne gmachy 1862); Strzelichowski Piotr (Św. Mikołaj 1893, Słowo w sprawie konkurencyi 1894, Wiadomość 1895, Zapiski do kroniki 1899); Szwarc Emil (Upominek z uroczystości 1886); Teka grona konserwatorów Galicyi zachodniej (1900); Teliga Karol (O stosunkach miedzy probostwem 1868); Tomkowicz Stanisław (Die Restaurirung der heiligen Kreuzkirche 1898); Tylkowski Marcin (Krótki opis Akademickiego 1863); Vogel Zygmunt (Zbiór widoków 1806); Wasilewski Edmund (Katedra 1846); Wielogłowski Walery (krakowskie 1855, św. Katarzyny 1858); Wojciechowski Tadeusz (katedralny 1900); Wołek Zygmunt (św. Katarzyny 1866); Wurzbach Konstanty (Die Kirchen 1853); Zarewicz Ludwik (Skałka 1889); Żebrawski Teofil (Odpowiedź na uwagi P. Edw. Stehlika 1864, Nasze zabytki zesz. I 1865). Ob. też Katarzyny św. kościół w Krakowie; Kościół na Bielanach; Kościół w Mogile.
Całość:
Kościoły w Krakowie.
obacz Album Muzeum techniczno-przemysłowe w Krakowie (1878); Alleluja (Warsz. 1840); Babraj Jan (Bożego Ciała 1899, 1900); Barącz Sadok (Dominikanów 1888); Biblioteka krakowska; Bogdalski Ignacy (Kapucynów 1890); Bukowski Julian (św. Anny 1900); C. M. (1832); Chełmecki Jan (Wspomnienie o kościele Świętego Michała 1860); Diariusz o fundacyi kościoła i konwentu pod tytułem ojca Świętego Norberta (1860); Federowicz (Fedorowicz) Ignacy (W sprawie restauracyi 1889); Gąsiorowski Wilhelm (archipresbiteralny 1878); Gliński Fr. (Krótki opis 1866); Golian Zygmunt (Słowo w ruinach 1858); Grabowski Ambroży (Do dziejów budowy 1850, Starożytności historyczne polskie 1840); Hendel Zygmunt (Chapelle de morts 1896, Kaplica zmarłych 1895, Die Kirche St. Aegidius 1896); Hoszowski Konstanty Moroz (katedralny 1881, O ubyłych kościołach 1883); Janota Eugeniusz Arnold (Historyczno-topograficzna wiadomość 1858); Kaczkowski Romuald (Historya 1873, 1883); Kleczkowski Antoni (Święte pamiątki Krakowa 1883); Komitet parafialny kościoła N. Panny Maryi (1889); Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie; Kościół św. Wincentego à Paulo w Krakowie (1878); Kościołów krakowskich opisanie (1860); Kosicki Ludwik (Wiadomość 1833); Krzyżanowski Stanisław Filip (Dwa szkice 1861); Krukowski Józef (O słowiańskim 1886, Pamiątka 700-letniej rocznicy założenia 1883); Łętowski Ludwik (Katedra 1859); Łojek Andrzej (Plan kościoła katedralnego 1889); Łuszczkiewicz Władysław (Architektura 1900, Do dziejów 1889, Bożego Ciała 1898, św. Katarzyny 1898, Roboty 1889, 1892, O treści i znaczeniu 1868); Muczkowski Józef (św. Franciszka 1901, Skałka 1897); Niedziałkowski Janusz (Zabytki 1893); Nowolecki Aleksander (Wykaz ulic 1878, Nowy wykaz ulic 1884); Pamiątka konsekracyi kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła (1886); Parafia św. Mikołaja (1893); Pobudki do restauracyi kościoła św. Wojciecha (1862); Pokutyński Filip (krakowskie 1864, Krakauer Kirchen 1864?); Pol Wincenty (Die Kirche bei S. Ka­tharina, Wiadomość 1855); Popis publiczny Szkół przygłównych krakowskich (1833); Pruszcz Piotr Hiacynt (Klejnoty 1861); Przewodnik po Katedrze (1863); Przyczynek do Historyi kościoła św. Krzyża (1874); Rajss Samuel (Prośba do rodaków 1893); Rogalski Jan (na Piasku 1863); Siedlecki Jan (św. Wojciecha 1893); Sierakowski Sebastian, Matecki Józef (Krótkie wspomnienie 1818); Smoniewski Jan Wincenty (1868, Wiadomości historyczno-statystyczne 1868); Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce (t. III zesz. II 1888, t. IV zesz. I, II, IV 1891, t. V zesz. IV 1896, t. VI zesz. II i III, IV 1900); Statut urządzający w Rzplitej Krakowskiej Komitet do podźwignienia opustoszałego kościoła św. Katarzyny (1834); Stehlik Edward (Uwag kilka 1864, Kilka dalszych uwag 1865); Stroobant François (Starożytne gmachy 1862); Strzelichowski Piotr (Św. Mikołaj 1893, Słowo w sprawie konkurencyi 1894, Wiadomość 1895, Zapiski do kroniki 1899); Szwarc Emil (Upominek z uroczystości 1886); Teka grona konserwatorów Galicyi zachodniej (1900); Teliga Karol (O stosunkach miedzy probostwem 1868); Tomkowicz Stanisław (Die Restaurirung der heiligen Kreuzkirche 1898); Tylkowski Marcin (Krótki opis Akademickiego 1863); Vogel Zygmunt (Zbiór widoków 1806); Wasilewski Edmund (Katedra 1846); Wielogłowski Walery (krakowskie 1855, św. Katarzyny 1858); Wojciechowski Tadeusz (katedralny 1900); Wołek Zygmunt (św. Katarzyny 1866); Wurzbach Konstanty (Die Kirchen 1853); Zarewicz Ludwik (Skałka 1889); Żebrawski Teofil (Odpowiedź na uwagi P. Edw. Stehlika 1864, Nasze zabytki zesz. I 1865).
Ob. też Katarzyny św. kościół w Krakowie; Kościół na Bielanach; Kościół w Mogile.