Nazwisko i imię:
Kościoły w Gnieźnie.
Opis/komentarz:
obacz Brykczyński Antoni (Porte d'airaine 1890); Chociszewski Józef (Książeczka jubileuszowa 1897); Gdeczyk Stanisław (Geschichtliche Merkwürdigkeiten 1893, Przewodnik 1877 i n.); Kantecki Antoni (św. Krzyża 1890); Karwowski Stanisław (Kolegiata św. Jerzego 1896); Kościół św. Krzyża (1890); Monumenta Poloniae Historica t. V. (1888); Polkowski Ignacy ks. (Katedra 1874–1876); Sokołowski Marian (Zagadkowy nagrobek 1898); Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce t. V zesz. IV (1896), t. VI zesz. II, III, IV (1900); Walkowski Józef (Wspomnienia 1876). Ob. też Gnieźnieński kościół metropolitalny.
Całość:
Kościoły w Gnieźnie.
obacz Brykczyński Antoni (Porte d'airaine 1890); Chociszewski Józef (Książeczka jubileuszowa 1897); Gdeczyk Stanisław (Geschichtliche Merkwürdigkeiten 1893, Przewodnik 1877 i n.); Kantecki Antoni (św. Krzyża 1890); Karwowski Stanisław (Kolegiata św. Jerzego 1896); Kościół św. Krzyża (1890); Monumenta Poloniae Historica t. V. (1888); Polkowski Ignacy ks. (Katedra 1874–1876); Sokołowski Marian (Zagadkowy nagrobek 1898); Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce t. V zesz. IV (1896), t. VI zesz. II, III, IV (1900); Walkowski Józef (Wspomnienia 1876).
Ob. też Gnieźnieński kościół metropolitalny.