Nazwisko i imię:
Kościoły w Brzezinach.
Opis/komentarz:
ob. Szeleski (Szelewski) Józef Kalasanty Adam (Wiadomość historyczno-archeologiczna 1851).
Całość:
Kościoły w Brzezinach.
ob. Szeleski (Szelewski) Józef Kalasanty Adam (Wiadomość historyczno-archeologiczna 1851).