Nazwisko i imię:
Kościół Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Opis/komentarz:
ob. Kleczkowski Antoni (Święte pamiątki Krakowa 1883); Podworski Stefan (Krótka historya 1899).
Całość:
Kościół Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.
ob. Kleczkowski Antoni (Święte pamiątki Krakowa 1883); Podworski Stefan (Krótka historya 1899).