Nazwisko i imię:
Kościół ewangelicki w Łobnicy.
Opis/komentarz:
ob. Hanow W. (Wilhelm; Geschichte 1833).
Całość:
Kościół ewangelicki w Łobnicy.
ob. Hanow W. (Wilhelm; Geschichte 1833).