Nazwisko i imię:
Kowieńska gubernia.
Opis/komentarz:
obacz Afanasjew Dmitrij (Kowienskaja gubiernija 1861); Buszyński Ignacy; Gadon Michał (Opisanie 1846); Gieysztor Jakub Kazimierz (Jakub Wilhelm Kasper) (Głos szlachcica 1859); Gukowskij Konstantin Pawłowicz; Horbaczewskij (Gorbaczewskij) Nikita Iwanowicz; Juzumowicz Wincenty (Mappa dyecezyi żmudzkiej 1855); Kalendarz Domowy Litewski na rok zwyczajny 1882 (Wilno); Karta Kowienskoj gubiernii (ok. 1900); Karta topograficzeskaja Wilenskoj i ... gubiernii (1845); Kaufman vel Kaufmann Konstanty Pietrowicz (Pojezdka 1866); Kniżka (Pamiatnaja) ... gubierni (1848, 1851-1855, 1859-1900); Kniżka (Pamiatnaja) Wilenskago Gienierał-Gubiernatorstwa na 1868 god; Kostiuczin Stiepan Wasiljewicz (Prakticzeskoje rukowodstwo 1897); Noworocznik gubernii kowieńskiej na r. 1861; Obozrienije (Wojenno-statisticzeskoje) Rossijskoj Impierii (t. IX cz. I 1848-1849); Oczerk (Statisticzeskij; 1855); Orda Napoleon (Album 1875-1877); Otczot o diejatielnosti; Otczot ... komitieta dla wspomoszczestwowanija za r. 1869/1870; Otczot o licznom sostawie za l. 1889-1895; Pokrowskij Fiodor Wasilewicz (Archieołogiczeskaja karta 1899); Potocki Leon (Wspomnienie 1854); Protokoł (sobranija 1888); Rodionow I. P. (Materiały 1868); Sbornik cyrkularow (za l. 1887-1900); Śmigielski Seweryn (Opis Gubernii kowieńskiej); Spisok (Ałfawitnyj) ziemlewładielcew (1882, 1889); Trudy Zapadnoj Sieti (Warsz. 1895); Wiedomosti (Kowienskije Gubiernskije; 1843-1900); Wrotnowski Feliks P. (Historia powstania t. II 1875, Zbiór pamiętników 1835); Zapiska o riewizii prawlenij (1898); Zapiska o riewizii uczriedienij (1898); Zapiska o riezultatach (1898); Zapiska po obriewizirowaniju (1898); Zapiska po riewizii (1898). Ob. też Kowno; Kowieński powiat; Wilno; Żmudź; Żmudzka diecezja.
Całość:
Kowieńska gubernia.
obacz Afanasjew Dmitrij (Kowienskaja gubiernija 1861); Buszyński Ignacy; Gadon Michał (Opisanie 1846); Gieysztor Jakub Kazimierz (Jakub Wilhelm Kasper) (Głos szlachcica 1859); Gukowskij Konstantin Pawłowicz; Horbaczewskij (Gorbaczewskij) Nikita Iwanowicz; Juzumowicz Wincenty (Mappa dyecezyi żmudzkiej 1855); Kalendarz Domowy Litewski na rok zwyczajny 1882 (Wilno); Karta Kowienskoj gubiernii (ok. 1900); Karta topograficzeskaja Wilenskoj i ... gubiernii (1845); Kaufman vel Kaufmann Konstanty Pietrowicz (Pojezdka 1866); Kniżka (Pamiatnaja) ... gubierni (1848, 1851-1855, 1859-1900); Kniżka (Pamiatnaja) Wilenskago Gienierał-Gubiernatorstwa na 1868 god; Kostiuczin Stiepan Wasiljewicz (Prakticzeskoje rukowodstwo 1897); Noworocznik gubernii kowieńskiej na r. 1861; Obozrienije (Wojenno-statisticzeskoje) Rossijskoj Impierii (t. IX cz. I 1848-1849); Oczerk (Statisticzeskij; 1855); Orda Napoleon (Album 1875-1877); Otczot o diejatielnosti; Otczot ... komitieta dla wspomoszczestwowanija za r. 1869/1870; Otczot o licznom sostawie za l. 1889-1895; Pokrowskij Fiodor Wasilewicz (Archieołogiczeskaja karta 1899); Potocki Leon (Wspomnienie 1854); Protokoł (sobranija 1888); Rodionow I. P. (Materiały 1868); Sbornik cyrkularow (za l. 1887-1900); Śmigielski Seweryn (Opis Gubernii kowieńskiej); Spisok (Ałfawitnyj) ziemlewładielcew (1882, 1889); Trudy Zapadnoj Sieti (Warsz. 1895); Wiedomosti (Kowienskije Gubiernskije; 1843-1900); Wrotnowski Feliks P. (Historia powstania t. II 1875, Zbiór pamiętników 1835); Zapiska o riewizii prawlenij (1898); Zapiska o riewizii uczriedienij (1898); Zapiska o riezultatach (1898); Zapiska po obriewizirowaniju (1898); Zapiska po riewizii (1898).
Ob. też Kowno; Kowieński powiat; Wilno; Żmudź; Żmudzka diecezja.