Nazwisko i imię:
Kościół Franciszkanek w Zawichoście.
Opis/komentarz:
ob. Nowakowski Wacław (Kościoły i klasztory 1885).
Całość:
Kościół Franciszkanek w Zawichoście.
ob. Nowakowski Wacław (Kościoły i klasztory 1885).