Nazwisko i imię:
Kościół i Szkoła.
Tytuł:
Pismo miesięczne.
Miejsce i rok wydania:
Leszno i Gniezno, redaktor: dr Karol Ney, nakł. i druk. Ernesta Günthera, rok I: 1846 — rok III: 1848,
Opis/komentarz:
w 8ce, pojedynczy zeszyt liczył około str. 60, paginacja ciągła w obrębie rocznika (R. I: str. 4 nl., IV, 676; R. II: str. 4 nl., 846; R. III: str. 4 nl., 754), cena w prenumeracie półrocznej za 6 zeszytów zł. 6. W r. 1847 do niektórych zeszytów dołączany był „Dodatek Literacki” (nr 1–7, pojedynczy numer liczył str. 2 nl.), zawierający wyłącznie informacje o książkach oraz pomocach naukowych znajdujących się w sprzedaży w księgarniach Ernesta Günthera w Lesznie i Gnieźnie. Według wydawnictwa Polskie czasopisma religijno-społeczne w XIX wieku (Warszawa–Lublin, 1988, s. 290) redaktorami czasopisma byli również Maksymilian Szymański i ks. Ludwik Urbanowicz. Pisali tu m. in.: Jan Bolewski; Ignacy Danielewski (także jako I. Dan.); A. Domicz; Teodor Dyniewicz; Ewaryst Estkowski (także jako E. E.); Hieronim Feldmanowski (także jako H. F.); Józef Gdeczyk (także jako J. G. z J. Pod Kościanem?, G. z J.?); Ch. Graboszewski (jako Ch...?); Mikołaj Gregorowicz (jako M. G., M. Gr.); Hildebrand; ks. Jankowski; Wojciech Jankowski; Grzegorz Jarema (jako G. J.?); Kałkowski; Jan Nepomucen Feliks Karwowski (jako N. K.); W. Klarowski (także jako W. K.); Albin Jakub Kohn (także jako A. C., C. A., A. Cohn); Franciszek Kociński (tu także jako X. Fr. Ko.......); Antoni Kotschula (także jako A. K.); Stanisław Maroński (także jako Stanisław M....ski); Karol Ney (jako Dr. N.); Konrad (?) Olszewski (także jako K. O., K. O......ki, O......ki); ks. N. Osmolski (jako X. N. O.); Andrzej Podlaski (także jako A. P., Po...ski?); Polaczek; Rutkowski; ks. A. Smitkowski (jako X. A. S.); Józef Szymański; ks. Symforian Tomicki (jako X. S. T.); ks. F. Wawrowski (jako X. F. W.); Piotr Wiecki (także jako P. W.); Tomasz Wieczorkiewicz; Tomasz Wiśniewski; Tomasz Żuromski. W wykazie współpracowników za rok 1847 wymienieni zostali nadto: A. Buzalski; Janecki; Hilary Koszutski; Magierski; Malder; Mierzejewski; Aleksy Prusinowski; Seyda. Zamieszczono listy, odezwy, sprawozdania, podziękowania itp. nast. osób m. in.: Guhra; Heinrychowski; Hoffmann; Jan Grzegorz Leszczyna; Lipiński; E. Lorenz; Michał Naryszkiewicz; Nowicki; Albin Pfeiffer; Stanisław Potocki; Sieg; Stroedel; Wysoczyński. Tłumaczeni byli m. in.: bp Kaspar Maximillian Droste zu Vischering (w piśmie mylnie nazwany Gaspar Max Steinbiker); Freimuth (tł. Albin Jakub Kohn jako A. C.); Johann Michael Sailer (tł. Albin Jakub Kohn jako A. C.); Salzmann (tł. Albin Jakub Kohn jako A. C.); Spekter (tł. Albin Jakub Kohn jako A. C.). Nadto przedrukowano pracę ks. Gustawa Gisewiusza oraz testament bpa Teofila Wolickiego. Ak. — Czart. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Tor.Un.
Całość:
Kościół i Szkoła.
Pismo miesięczne.
Leszno i Gniezno, redaktor: dr Karol Ney, nakł. i druk. Ernesta Günthera, rok I: 1846 — rok III: 1848,
w 8ce, pojedynczy zeszyt liczył około str. 60, paginacja ciągła w obrębie rocznika (R. I: str. 4 nl., IV, 676; R. II: str. 4 nl., 846; R. III: str. 4 nl., 754), cena w prenumeracie półrocznej za 6 zeszytów zł. 6.
W r. 1847 do niektórych zeszytów dołączany był „Dodatek Literacki” (nr 1–7, pojedynczy numer liczył str. 2 nl.), zawierający wyłącznie informacje o książkach oraz pomocach naukowych znajdujących się w sprzedaży w księgarniach Ernesta Günthera w Lesznie i Gnieźnie.
Według wydawnictwa Polskie czasopisma religijno-społeczne w XIX wieku (Warszawa–Lublin, 1988, s. 290) redaktorami czasopisma byli również Maksymilian Szymański i ks. Ludwik Urbanowicz.
Pisali tu m. in.: Jan Bolewski; Ignacy Danielewski (także jako I. Dan.); A. Domicz; Teodor Dyniewicz; Ewaryst Estkowski (także jako E. E.); Hieronim Feldmanowski (także jako H. F.); Józef Gdeczyk (także jako J. G. z J. Pod Kościanem?, G. z J.?); Ch. Graboszewski (jako Ch...?); Mikołaj Gregorowicz (jako M. G., M. Gr.); Hildebrand; ks. Jankowski; Wojciech Jankowski; Grzegorz Jarema (jako G. J.?); Kałkowski; Jan Nepomucen Feliks Karwowski (jako N. K.); W. Klarowski (także jako W. K.); Albin Jakub Kohn (także jako A. C., C. A., A. Cohn); Franciszek Kociński (tu także jako X. Fr. Ko.......); Antoni Kotschula (także jako A. K.); Stanisław Maroński (także jako Stanisław M....ski); Karol Ney (jako Dr. N.); Konrad (?) Olszewski (także jako K. O., K. O......ki, O......ki); ks. N. Osmolski (jako X. N. O.); Andrzej Podlaski (także jako A. P., Po...ski?); Polaczek; Rutkowski; ks. A. Smitkowski (jako X. A. S.); Józef Szymański; ks. Symforian Tomicki (jako X. S. T.); ks. F. Wawrowski (jako X. F. W.); Piotr Wiecki (także jako P. W.); Tomasz Wieczorkiewicz; Tomasz Wiśniewski; Tomasz Żuromski.
W wykazie współpracowników za rok 1847 wymienieni zostali nadto: A. Buzalski; Janecki; Hilary Koszutski; Magierski; Malder; Mierzejewski; Aleksy Prusinowski; Seyda.
Zamieszczono listy, odezwy, sprawozdania, podziękowania itp. nast. osób m. in.: Guhra; Heinrychowski; Hoffmann; Jan Grzegorz Leszczyna; Lipiński; E. Lorenz; Michał Naryszkiewicz; Nowicki; Albin Pfeiffer; Stanisław Potocki; Sieg; Stroedel; Wysoczyński.
Tłumaczeni byli m. in.: bp Kaspar Maximillian Droste zu Vischering (w piśmie mylnie nazwany Gaspar Max Steinbiker); Freimuth (tł. Albin Jakub Kohn jako A. C.); Johann Michael Sailer (tł. Albin Jakub Kohn jako A. C.); Salzmann (tł. Albin Jakub Kohn jako A. C.); Spekter (tł. Albin Jakub Kohn jako A. C.).
Nadto przedrukowano pracę ks. Gustawa Gisewiusza oraz testament bpa Teofila Wolickiego.
Ak. — Czart. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Tor.Un.