Nazwisko i imię:
(Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie).
Tytuł:
(Zawiadomienia bez tytułu, inc.: „W kościele N. P. Maryi odkryto, przy sposobności restauracyi przestrzeni między wieżami... Pomnik grobowy Jana Kirszteina zwanego Cesarinem...”). (Odb. z Czasu).
Miejsce i rok wydania:
(Kraków, 1891),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 1 nl. Jag.
Całość:
(Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie).
(Zawiadomienia bez tytułu, inc.: „W kościele N. P. Maryi odkryto, przy sposobności restauracyi przestrzeni między wieżami... Pomnik grobowy Jana Kirszteina zwanego Cesarinem...”). (Odb. z Czasu).
(Kraków, 1891),
w 8ce, str. 1 nl.
Jag.