Nazwisko i imię:
(Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie) 18.
Tytuł:
Restauracya kościoła N. P. Maryi. (Inc.: „Kto z nas doczeka końca tego dzieła, niewiadomo, ale kto doczeka, to z niemałą pociechą ujrzy świątynię...”). (Odb. z Czasu).
Miejsce i rok wydania:
(Kraków, 1891),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 8. Tytuł nagłówkowy. Jag.
Całość:
(Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie) 18.
Restauracya kościoła N. P. Maryi. (Inc.: „Kto z nas doczeka końca tego dzieła, niewiadomo, ale kto doczeka, to z niemałą pociechą ujrzy świątynię...”). (Odb. z Czasu).
(Kraków, 1891),
w 8ce, str. 8.
Tytuł nagłówkowy.
Jag.