Nazwisko i imię:
(Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie) 11.
Tytuł:
Restauracya kościoła N. Panny Maryi. (Inc.: „Niezadługo może Parafianie i Publiczność krakowska będą się mogli przekonać o postępie, jeśli nie o wykończeniu robót w prezbiteryum...”). (Odb. z Czasu).
Miejsce i rok wydania:
(Kraków, 1889),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 1 nl. Tytuł nagłówkowy. Jag.
Całość:
(Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie) 11.
Restauracya kościoła N. Panny Maryi. (Inc.: „Niezadługo może Parafianie i Publiczność krakowska będą się mogli przekonać o postępie, jeśli nie o wykończeniu robót w prezbiteryum...”). (Odb. z Czasu).
(Kraków, 1889),
w 8ce, str. 1 nl.
Tytuł nagłówkowy.
Jag.