Nazwisko i imię:
(Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie).
Tytuł:
(Zawiadomienie bez nagłówka, inc.: „10. Roboty w prezbiteryum kościoła Panny Maryi prowadzą się mimo spóźnionej pory dotąd bez przerwy...”). (Odb. z Czasu).
Miejsce i rok wydania:
(Kraków, 1889),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4. Jag.
Całość:
(Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie).
(Zawiadomienie bez nagłówka, inc.: „10. Roboty w prezbiteryum kościoła Panny Maryi prowadzą się mimo spóźnionej pory dotąd bez przerwy...”). (Odb. z Czasu).
(Kraków, 1889),
w 8ce, str. 4.
Jag.