Nazwisko i imię:
Krafft Guido dr (1844-1907).
Tytuł:
Wielki majątek ziemski naszych czasów. Opis ordynacyi książąt Schwarzenbergów w Czechach przez dr. Gwidona Kraffta docenta na c. kr. politechnice wiedeńskiej, z oryginału niemieckiego przełożył Władysław Zawadzki członek Towarzystwa gospodarskiego galicyjskiego i wielu innych Towarzystw uczonych.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, nakł. Kazimierza Sulatyckiego, druk. Anny Wajdowiczowej (przedtem M. F. Poremby), w Warszawie skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa, 1880,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4 nl., IV, 319, 1 nl., tabl. 4; złr. 3 ct. 60. Tytuł okładkowy: Wielki Majątek Ziemski naszych czasów. Opis ordynacji książąt Schwarzenbergów w Czechach przełożył z niemieckiego Władysław Zawadzki. Na s. I-II: Przedmowa wydawcy. Na tablicach: lit. Tow. przemysł. Lwow. Czart. - Jag. - Nar. - Ossol. - Warsz.Un.
Całość:
Krafft Guido dr (1844-1907).
Wielki majątek ziemski naszych czasów. Opis ordynacyi książąt Schwarzenbergów w Czechach przez dr. Gwidona Kraffta docenta na c. kr. politechnice wiedeńskiej, z oryginału niemieckiego przełożył Władysław Zawadzki członek Towarzystwa gospodarskiego galicyjskiego i wielu innych Towarzystw uczonych.
Lwów, nakł. Kazimierza Sulatyckiego, druk. Anny Wajdowiczowej (przedtem M. F. Poremby), w Warszawie skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa, 1880,
w 8ce, str. 4 nl., IV, 319, 1 nl., tabl. 4; złr. 3 ct. 60.
Tytuł okładkowy: Wielki Majątek Ziemski naszych czasów. Opis ordynacji książąt Schwarzenbergów w Czechach przełożył z niemieckiego Władysław Zawadzki.
Na s. I-II: Przedmowa wydawcy.
Na tablicach: lit. Tow. przemysł. Lwow.
Czart. - Jag. - Nar. - Ossol. - Warsz.Un.