Nazwisko i imię:
Kraczkiewicz, inż.
Opis/komentarz:
ob. Kraczkiewicz W. (inż.).
Całość:
Kraczkiewicz, inż.
ob. Kraczkiewicz W. (inż.).