Nazwisko i imię:
(Kraszewski Józef Ignacy).
Tytuł:
(Zawiadomienie, inc.: Kapelusze jubileuszowe najnowszego fasonu poleca po cenach najumiarkowańszych skład i fabryka wszelkiego rodzaju kapeluszy i czapek pod firmą L. Hochstim przy ul. Florjańskiej, naprzeciw hotelu Drezdeńskiego).
Miejsce i rok wydania:
(Kraków), druk. W. Korneckiego, b. r. (1879),
Opis/komentarz:
folio, str. 1 nl. Jag.
Całość:
(Kraszewski Józef Ignacy).
(Zawiadomienie, inc.: Kapelusze jubileuszowe najnowszego fasonu poleca po cenach najumiarkowańszych skład i fabryka wszelkiego rodzaju kapeluszy i czapek pod firmą L. Hochstim przy ul. Florjańskiej, naprzeciw hotelu Drezdeńskiego).
(Kraków), druk. W. Korneckiego, b. r. (1879),
folio, str. 1 nl.
Jag.