Nazwisko i imię:
Kraszewski, z Kruszyna.
Opis/komentarz:
ob. Goniec Wielkopolski (1896).
Całość:
Kraszewski, z Kruszyna.
ob. Goniec Wielkopolski (1896).