Nazwisko i imię:
Kościół św. Wojciecha w Kościelcu pod Proszowicami.
Opis/komentarz:
ob. Łuszczkiewicz Władysław (1878); Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce t. I zesz. II (1879).
Całość:
Kościół św. Wojciecha w Kościelcu pod Proszowicami.
ob. Łuszczkiewicz Władysław (1878); Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce t. I zesz. II (1879).