Nazwisko i imię:
Kościół w Jangrocie.
Opis/komentarz:
ob. Woronicz Jan Paweł (Wiersz 1825).
Całość:
Kościół w Jangrocie.
ob. Woronicz Jan Paweł (Wiersz 1825).