Nazwisko i imię:
Kościół św. Stanisława pod Haliczem.
Opis/komentarz:
ob. Łuszczkiewicz Władysław (1880); Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce t. II zesz. I (1884).
Całość:
Kościół św. Stanisława pod Haliczem.
ob. Łuszczkiewicz Władysław (1880); Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce t. II zesz. I (1884).