Nazwisko i imię:
Kościół w Gąbinie.
Opis/komentarz:
ob. Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce t. VI zesz. IV (1900).
Całość:
Kościół w Gąbinie.
ob. Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce t. VI zesz. IV (1900).