Nazwisko i imię:
Kościół w Dąbrówce Kościelnej.
Opis/komentarz:
ob. Stryjakowski Władysław (Historya cudownego obrazu 1865).
Całość:
Kościół w Dąbrówce Kościelnej.
ob. Stryjakowski Władysław (Historya cudownego obrazu 1865).