Nazwisko i imię:
Kościół w Krakowcu.
Opis/komentarz:
ob. Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce t. VI zesz. IV (1900).
Całość:
Kościół w Krakowcu.
ob. Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce t. VI zesz. IV (1900).