Nazwisko i imię:
Kościół w Koprzywnicy nad Wisłą.
Opis/komentarz:
ob. Łuszczkiewicz Władysław (1885); Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce t. III zesz. II (1888).
Całość:
Kościół w Koprzywnicy nad Wisłą.
ob. Łuszczkiewicz Władysław (1885); Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce t. III zesz. II (1888).