Nazwisko i imię:
Kościół we wsi Stare Miasto pod Koninem.
Opis/komentarz:
ob. Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce t. IV zesz. I (1891).
Całość:
Kościół we wsi Stare Miasto pod Koninem.
ob. Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce t. IV zesz. I (1891).