Nazwisko i imię:
Krasowski Ant.
Opis/komentarz:
ob. Krassowski Edward Antoni (Krassowskij Anton Jakowlewicz).
Całość:
Krasowski Ant.
ob. Krassowski Edward Antoni (Krassowskij Anton Jakowlewicz).