Nazwisko i imię:
Kraje zabrane.
Opis/komentarz:
ob. Kraj Zachodni (Zapadnyj kraj).
Całość:
Kraje zabrane.
ob. Kraj Zachodni (Zapadnyj kraj).