Nazwisko i imię:
Kraj.
Tytuł:
(Dziennik, wychodzi codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt, od 1 IV 1873 codziennie z wyjątkiem dni poświątecznych, od 1 IV 1874 codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, redaktor odpowiedzialny: Stanisław Służewski (od nru 187 z r. 1869: Ludwik Gumplowicz; od nru 250 z r. 1870: Alfred Szczepański; od nru 55 z r. 1871 : Stanisław Gralichowski, jako redaktor podpisany również Ludwik Gumplowicz; od nru 75 z r. 1873: Stanisław Gralichowski; od nru 146 z r. 1874: Tadeusz Wasiutyński), zamiast wydawcy podani właściciele: Adam Sapieha, Szymon Samelson, Leon Czarliński, Stanisław Czarnecki (następnie od nru 187 z r. 1869 wydawca: Ludwik Gumplowicz; od nru 148 z r. 1870: Alfred Szczepański; od nru 250 z r. 1870: Ludwik Gumplowicz; od nru 75 z r. 1873 : Stanisław Gralichowski; od nru 146 z r. 1874: Tadeusz Wasiutyński), druk. Karola Budweisera (od nru 250 z r. 1870: Druk. Kraju pod zarządem St. Gralichowskiego; od nru 147 z r. 1874: druk. Ludwika Gumplowicza pod zarządem St. Gralichowskiego), 1869 (nr 1 z 2 III) - 1874 (nr 166 z 24 VII),
Opis/komentarz:
folio (od nru 75 z r. 1873: folio mniejsze, od nru 146 z r. 1874 format nieznacznie zwiększony), pojedynczy numer liczy str. 4, paginacja odrębna dla każdego numeru; pojedynczy numer w Krakowie cent. 10 (od nru 67 z r. 1873: cent. 5, od nru 146 z r. 1874: cent. 6), prenumerata roczna w Krakowie złr. 20 (od nru 65 z r. 1873: złr. 12, od nru 146 z r. 1874: złr. 15). W r. 1869 od nru 181 (z 6 X) do nru 191 (z 19 X) ukazywał się Tygodniowy Dodatek do Kraju, z osobną numeracją (nr 1 z 6 X), w 4ce, pojedynczy numer liczy str. 4. Obejmował teksty ustaw, odpowiedzi redakcji oraz ogłoszenia. W r. 1873 od nru 75 (z 1 IV) do końca roku raz w tygodniu ukazywał się Dodatek Powieściowy. Sporadycznie ukazywały się dodatki nadzwyczajne, jedno- lub dwustronicowe. W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 96, pod hasłem Gumplowicz Ludwik, zamieszczono uwagę: Kronikarz: Anczyc Władysław Zygmunt (Rozmaitości). - Tamże zamieszczono uwagę: Od 14 Października (1869) z woli księcia (Adama) Sapiehy, redaktor Ludwik Gumplowicz, w skutek czego wszyscy współpracownicy ustąpili z redakcyi, jakoteż i wydawcy usunęli się. - Tamże podano, że w r. 1872 usunął się z redakcji Kazimierz Szczaniecki. Tamże, t. II, Kraków 1874, s. 460, pod hasłem Kraj, zamieszczono uwagę: Obecnie Redakcya: Hil. (Hilary) Filasiewicz, współpracę podziela Mieczysław Pawlikowski. - Tamże podano, że od kwietnia 1873 r. właścicielem jest Jerzy Czartoryski (?). Dokładne informacje na temat zaangażowania wspomnianych osób w prace redakcji Kraju podaje Czesław Lechicki, Krakowski Kraj (1869-1874), Wrocław 1975 (według indeksu). - Tamże podano, że do zespołu redakcyjnego należał również Bolesław Lutostański, sekretarzem redakcji był Ignacy Maciejowski, tłumaczem i korektorem był Żegota Pauli (s. 27, 28, 59). - Tamże podano, ze w r. 1874 redaktorem był Stanisław Szachowski (s. 164, 165). - Tamże podano, że do grona korespondentów należeli m.in. Koran z Pragi, dr Luksenburger z Wiednia, Tadeusz Oksza-Orzechowski (Oksza-bej) z Konstantynopola, Edward Siwiński z Paryża i Adam Słotwiński z Paryża (s. 40, 83, 89). Pismo zamknięte niespodziewanie, bez wiedzy redakcji, wskutek działań Ludwika Gumplowicza. - Por. Cz. Lechicki, Krakowski Kraj (1869-1874), Wrocław 1975, s. 165, 166. Artykuły, mowy, wnioski i głosy sejmowe zamieścili m.in.: Amberny (1871 nr 45); Adam Asnyk (jako El...y, El-y, Stożek, Jan Stożek; 1869 nr 89, 90, 93, 96, 99, 101, 103, 104, 107, 109, 111, 112, 127; 1870 nr 249; 1872 nr 154, 156); Bronisław Babel (1870 nr 97; 1871 nr 144); Michał Bałucki (jako Elpidon; 1870 nr 72, 73, 75-77, 78-80, 82, 84-86, 88, 91, 92, 95, 96, 99, 102-105, 107, 108, 134, 138, 140-144, 146-148; 1871 nr 89, 240; 1872 nr 157-165, 167-179, 181-184); Józef Baum (1871 nr 217); Aleksander Bednarski (1873 nr 60); Adam Bełcikowski (1870 nr 129, 131, 132, 136, 137, 139, 294, 295, 297, 298; 1871 nr 101, 102, 107-109, 112-114, 118-121, 124-126, 128-133; 1872 nr 7-10, 12, 13, 185, 186, 188-203, 205, 206, 208-211, 214, 225, 227-229, 231, 233, 235, 238-240, 243, 245, 246, 249, 250, 252, 254-258, 260, 263-264, 266, 267, 269, 270, 272, 275, 278, 279, 284-286, 288, 290); Juwenal Boczkowski (1870 nr 151, 157); Aleksander (Leszek) Dunin Borkowski (1870 nr 201; 1871 nr 228, 233); Eliza Bośniacka (jako Julian z Poradowa; 1871 nr 210-212, 214); Alfred Brandowski (1869 nr 67, 69); Henryk Burzan (1872 nr 15, 16); Stefan Buszczyński (1869 nr 35, 165; 1870 nr 35, 37, 39, 175-177; 1871 nr 115; 1873 nr 36, 38, 40, 43, 45, 47-49; 1874 nr 36); Karol Bodzenta Chłapowski (1871 nr 183); Tadeusz Chłapowski (1872 nr 15); Kazimierz Chłędowski (także jako Autor Skrupułów, K., K. Ch., K. Kruk, Kalasanty Kruk, W.; 1869 nr 189, 192, 196, 201, 204-207, 211, 212, 216-218, 223, 225, 227, 230, 231, 233, 234, 238, 240, 245; 1870 nr 5, 12, 18, 26, 29, 31, 34, 41, 47, 50, 53, 59, 65, 70, 88, 101, 112, 117, 128, 133, 138, 142-144, 149, 155, 157, 161, 167, 173, 179, 183, 185, 190, 202, 207, 213, 219, 230, 231, 237, 260, 293, 295, 298, 299; 1871 nr 1, 3, 4, 6, 8-12, 14-16, 18-24, 26, 28-32, 34-41, 43-46, 224, 226-228, 230-238, 240-267, 269; 1872 nr 77-87, 89, 90, 92-96, 98, 100, 101, 103, 105-107, 110, 112-116, 119, 121, 123, 125-127); Julian Chmielecki (1871 nr 245); Edmund Chojecki (1869 nr 1-55); Bolesław Prawdzie Chotomski (1871 nr 205); Seweryn Chryściński (1872 nr 240); Leon Chrzanowski (1869 nr 212; 1870 nr 151, 203; 1871 nr 214, 215, 218, 229, 230; 1872 nr 236, 275, 279, 280, 281; 1873 nr 108); Jan Chwalibogowski (1871 nr 35; 1872 nr 298; 1874 nr 31); Jerzy Cienciała (1869 nr 108, 117, 146; 1871 nr 237); Cyprian Ciepanowski (1869 nr 207; 1870 nr 52, 53, 137; 1871 nr 114-116, 118, 208); Konrad Coghen (1872 nr 146-148, 151); Antoni Czajkowski (1869 nr 77); Władysław Czaplicki ( 1870 nr 205, 206, 209-219; 1872 nr 249); Jerzy Czartoryski (1871 nr 147, 150-152, 153, 156, 157, 159, 163, 164, 169, 171; 1872 nr 273); Leon Czekoński (jako Gozdawa; 1870 nr 107, 109, 145, 154, 157-161); Euzebiusz Czerkawski (1869 nr 209, 212; 1870 nr 30-38, 209; 1871 nr 121, 122); Czerny (1874 nr 31); Adam Czyżewicz (1871 nr 233; 1872 nr 47); Pelagia Dąbrowska (1871 nr 199); ks. Michał Dąbrowski (1870 nr 171, 172; 1874 nr 88); Teofil Dąbrowski (1873 nr 85-88, 90, 170); Władysław Daisenberg (1873 nr 113); Szymon Dankowicz (1869 nr 80, 107, 218); Stefan Dembiński (1872 nr 61); Józefa Dobieszewska ze Śmigielskich (1873 nr 193-196, 198-200); Seweryna Duchińska (1869 nr 146); Franciszek Henryk Duchiński (1869 nr 144, 152; 1872 nr 115; 1873 nr 55); Julian Dunajewski (1871 nr 243; 1872 nr 262); Władysław Dunin (1869 nr 174); Paulina Dzieduszycka (jako Paweł Sas; 1872 nr 244, 250, 251, 291-293; 1873 nr 15); Maurycy Dzieduszycki (1870 nr 263); Mieczysław Dzieduszycki (1869 nr 31, 46; 1870 nr 14, 110, 112); Wojciech Dzieduszycki (1873 nr 21, 23, 26, 28, 31, 33, 37, 61, 63-66, 68-72); Antoni Eger (1872 nr 170); Wawrzyniec Engeström (1870 nr 90-93, 96, 97, 99, 105, 110, 113-115, 117, 119-122, 127, 128, 131, 135, 145, 146, 150, 151, 153, 154, 156, 158-160, 162-166, 169, 170, 172, 175-180, 184, 187, 189, 194-196, 203-205, 207, 209-212; 1871 nr 159, 160, 162-165, 168-169, 173, 176, 177, 179, 181-186, 188, 190, 191; 1872 nr 85); Karol Estreicher sen. (także jako Litwin; 1869 nr 10, 18, 40, 44, 56; 1871 nr 62, 63); Helena Eydziałowicz (1872 nr 21); Felicjan Faleński (jako F.; stały korespondent w l. 1873-1874); Joachim Frommer (1871 nr 159); Edward Gabryelski (1872 nr 21; 1873 nr 61, 62, 63, 64; 1874 nr 4, 140); Franciszek Ganczarski (1870 nr 123); Albert Gąsiorowski (anonimowo; 1872 nr 55-152); Agaton Giller (1869 nr 53-55); Jan Glajcar ( 1869 nr 110); Jan Nepomucen Gniewosz (1871 nr 229; 1874 nr 149-151, 163, 166); Jan Grudziński (1870 nr 40, 151, 170; 1873 nr 291-293); Stanisław Grudziński (1872 nr 71-74, 97); Ludwik Gumplowicz (także jako Eksredaktor, dr L. G.; 1869 nr 59; 1870 nr 152; 1871 nr 83, 231; 1872 nr 180; 1873 nr 233; 1874 nr 128); Maria Gumplowiczowa (jako Felicjan Gryf; 1872 nr 55-57, 153, 286, 287); Zygmunt Gurt (jako Bolesław Świerszcz; 1870 nr 179); Wilhelm Habicht (1872 nr 84, 85, 113); Cezary Haller (1869 nr 171, 175; 1871 nr 219, 221); Józef Hauke-Bosak (1870 nr 260); Aleksander Hirschberg (1870 nr 237); Julian Horain (1873 nr 243); Kazimierz Jakubowski (1869 nr 179; 1870 nr 42, 202); Eugeniusz Janota (1869 nr 84); Karol Jaskłowski (1870 nr 113, 114); Henryk Jędrzejewicz (1872 nr 284); Henryk Jordan (1869 nr 76-78); Stanisław Justian (1870 nr 137); Jan Kabat (1871 nr 91, 236, 237; 1872 nr 275); Kazimierz Kantak (1872 nr 32, 33, 74); Julian Kirchmajer (1871 nr 217, 237); Julian Klaczko (1870 nr 202, 206); Ferdynand Kojsiewicz (1872 nr 247); J. Kopacz (1870 nr 272, 275-277, 279); Mateusz Korwin (1870 nr 106-111); Klemens Kostheim (1870 nr 150); Szczęsny Emeryk Koziebrodzki (1871 nr 214); Władysław Koziebrodzki (jako W. B. K.; 1870 nr 52, 118-125; 1871 32-34, 37-39, 41, 43, 45, 46, 49; 1872 nr 97, 272; 1873 nr 107, 137); Władysław Kozłowski (jako W. K.; 1869 nr 7, 12, 25, 37, 43, 52, 61, 87, 117, 139, 198, 218, 237; 1870 nr 13, 69, 98, 150, 155, 186, 226, 251, 292; 1871 nr 21, 38, 73, 124, 139, 167, 189); Maurycy Kraiński (1870 nr 13); Józef Ignacy Kraszewski (także jako Bolesławita, B. Bolesławita, J. I. K.; 1869 nr 13, 66, 84, 102, 176-178, 180-183, 185-188, 190, 192-196, 198, 200, 204-207, 209-213, 215-231, 233-244, 246, 248-249, 251; 1870 nr 1-6, 8, 10, 12-14, 16, 18, 20, 23, 24, 26-39, 162, 222-225, 227, 239, 241, 246, 248, 253; 1871 nr 33, 65, 146, 158, 164, 170, 177, 181, 187, 191, 194, 199, 208, 211, 212, 224, 255, 261, 267, 272, 273, 278, 289, 294, 296; 1872 nr 3, 9, 12, 19, 20, 24, 31, 45, 50, 52, 59-61, 67, 68; 1873 nr 69, 90, 124); Michał Król (1871 nr 217; 1873 nr 112); Ludwik Kubala (1870 nr 20, 21, 22; 1872 nr 120, 121, 123, 125, 126, 128); Władysław Kulczycki (także jako W. K., Wł. K., Wład. K., W. Kul., Wład. Kul., Cezar Polewka; 1869 nr 115, 222, 231; 1870 nr 73, 93, 94, 101, 107, 108, 115, 120, 121, 126-128, 135, 143, 155, 175, 176, 198, 216, 232; 1871 nr 34, 149-151, 157, 158, 164, 173, 174, 175 178; 242, 252, 253, 289, 296, 298; 1872 nr 5, 6, 10, 13, 16, 22, 24, 27, 29, 31, 34, 37, 41, 42, 45, 47, 48, 59, 63, 65, 66, 76-78, 81, 83, 84, 88, 91, 92, 101, 161, 225, 226); Adam Kuliczkowski (1872 nr 207); Stanisław Kunasiewicz (1869 nr 105); Mieczysław Ledóchowski (1872 nr 45; 1874 nr 15); Andrzej Leja (1873 nr 136); Jan Leśniewski (1871 nr 216, 219-221, 223, 231, 234, 237; 1872 nr 17-20, 86, 105, 117, 118); Karol Libelt (1869 nr 141, 220; 1872 nr 1, 2; 1873 nr 39); Ksawery Liske (1869 nr 8, 9, 27, 40, 42, 43, 65); Bolesław Lutostański (1869 zamieszczał liczne teksty jako L., Dr. Bolesław L., L-ski, B. L-ski, Dr. W.; 1872 nr 278; 1873 nr 1, 2); Józef Łepkowski (także jako †; 1869 nr 213; 1872 nr 275, 278; 1873 nr 9, 82); Antoni Łuszczkiewicz (1872 nr 121, 122, 139, 141); Mikołaj Łyssy (1872 nr 15); Józef Majer (1869 nr 65, 85, 99, 145, 167, 188, 212, 216; 1870 nr 153; 1871 nr 220; 1872 nr 279, 280, 281; 1873 nr 233); Zygmunt Skarbek Malczewski (1873 nr 262); Antoni Małecki (1869 nr 80; 1872 nr 280; 1874 nr 4); Napoleon Mańkowski (1871 nr 48); Henryk Markusfeld (1873 nr 228); Zygmunt Marszałkowicz (1869 nr 135, 164); Ludwik Masłowski (1871 nr 268, 271-277, 279, 280, 283-293, 295); Mazur ( 1872 nr 65); Teofil Merunowicz (1869 nr 170, 173; 1872 nr 47); Władysław Meszczyński (1872 nr 45); Antoni Michalski (1872 nr 203); Władysław Mickiewicz (1869 nr 67; 1870 nr 217, 218; 1872 nr 78); Aleksander Miecznikowski (anonimowo; 1872 nr 14); Zygmunt Miłkowski (jako T. T. Jeż, Z. M.; 1870 nr 78; 1871 nr 56-61, 130, 132-134, 279, 290; 1872 nr 40, 50, 54, 112, 116, 138, 146, 225, 242, 282, 284; 1973 nr 105, 154); Szczęsny Morawski (1871 nr 76-79, 251); Teodor Morawski (jako T. M.; 1872 nr 90, 117, 118, 126, 132, 133, 145, 146,166, 168, 172, 240); Ludmił Nadzieja (1872 nr 88); Antoni Marian Neusser (1874 nr 15); Kazimierz Grzymała Niegolewski (1872 nr 27); Władysław Maurycy Niegolewski (1871 nr 123, 278); Juliusz Niewiarowski (1873 nr 150); August Nowakowski (1870 nr 158); Maksymilian Nowicki (1870 nr 89-92, 95, 96); Tadeusz Oracz (1869 nr 26); K. Ossuchowski (1871 nr 218); Henryk Otowski (1872 nr 12); Mieczysław Pawlikowski (także jako M. P., Miecz. Pawl., Pseudonim, ***, ψ; 1871 nr 69-73, 74, 79, 80, 84-87, 89-92, 94, 95, 97, 99, 103-105, 143, 145, 146, 148-152, 154, 155, 157-161, 193, 194; 1872 nr 15, 23, 76, 204, 224, 230, 233, 236, 242, 248, 253, 259, 265, 271, 277, 282, 289, 294-297, 298); Wincenty Petrowicz (1870 nr 264); Henryk Piątkowski (1872 nr 215-217); Oktaw Pietruski (1869 nr 167; 1870 nr 5, 10, 11, 193; 1871 nr 19; 1872 nr 202-206, 208, 217, 222); Konstanty Piliński (1873 nr 262); Piotrowski (1871 nr 236); Władysław Plater (1870 nr 21, 48, 162, 225, 236, 289; 1871 nr 21; 1872 nr 115,2 41; 1874 nr 42); Wincenty Pol (1869 nr 136, 137, 146, 169; 1871 nr 50-52, 286); Alfred Józef Potocki (1870 nr 86, 94, 106, 174, 191, 210; 1871 nr 32); Józef Przybyłowicz (1870 nr 296); Klemens Raczyński (1870 nr 251); Walery Radzikowski (jako Walery Eliasz; 1870 nr 166, 211; 1871 nr 239, 272; 1872 nr 245); Arnold Rappaport (anonimowo; 1871 nr 81-112); Maurycy Reines (1870, nr 150); Władysław Rey (1872 nr 249); Tadeusz Romanowicz (1870 nr 34, 150; 1871 nr 188; 1872 nr 156-162, 186); Tomasz Rudnicki (1870 nr 184, 185, 188, 189); Jan W. Rudzki (1872 nr 226); Władysław Sabowski (także jako Wołody Skiba; 1869 nr 51, 56-80, 86-92, 94-97, 99-106, 108-110, 112-116, 187; 1870 nr 100, 247, 251-253, 255, 257, 262, 264, 265, 268, 270, 271, 274, 276-278, 280, 283, 286, 287, 289, 291-293; 1871 nr 281); Eustachy Stanisław Sanguszko (1870 nr 39; 1872 nr 140, 154); Adam Sapieha (1869 nr 109, 237; 1870 nr 200, 202); Leon Sapieha (1869 nr 96, 119, 127, 140, 158, 161, 164, 167, 171, 172, 175; 1870 nr 5, 193; 1871 nr 217, 219, 221, 222, 229, 230; 1872 nr 15, 233, 273; 1873 nr 10); Zygmunt Sawczyński (1869 nr 211, 215; 1871 nr 217; 1874 nr 145); Jan Stella-Sawicki (1872 nr 241); Henryk Schmitt (Szmitt) (1869 nr 106-107, 243); Władysław Ściborowski (1870 nr 80, 86, 120, 121, 122, 124, 128, 130, 132; 1871 nr 120, 122, 124, 128, 130, 161; 1873 nr 215); L. Sęp (pseud.?; 1870 nr 56-60, 62-65, 67, 68); ks. Piotr Semenenko (Semeneńko) (1870 nr 123, 124, 156); Walerian Serwatowski (1870 nr 95, 149, 159; 1871 nr 19; 1872 nr 41 ); Władysław Siemoński (1870 nr 58); Jan Sito (1870 nr 178, 192, 214, 220, 226, 232, 236-238, 250, 255, 261, 267, 273, 284, 290, 296); Paweł Skwarczyński (1871 nr 222; 1872 nr 202-206, 208, 233); Śladkowski (1870 nr 33); Stanisław Służewski (także jako S. S.; 1869 nr 177, 184, 187); Franciszek Smolka (1869 nr 125, 133, 141, 172; 1870 nr 112, 150, 192, 202; 1871 nr 72, 130, 132, 133, 145, 146, 148, 150, 186); Adam Lew Sołtan (1871 nr 173; 1872 nr 49); Antoni Sozański (1870 nr 36; 1871 nr 9); M. Sroczyński (1872 nr 125); Józef Starkel (1871 nr 91-93); Juliusz Starkel (jako S. M., Sofronjusz Mykita; 1869 nr 2, 17, 26, 31, 48, 58, 61, 70, 80, 95, 106, 113, 133, 151, 174; 1870 nr 13, 126; 1871 nr 16,17); A. Steibelt (1869 nr 10); Jan Stonawski (1871 nr 180); January Struszkiewicz (1870 nr 179, 181; 1871 nr 4); Juliusz Strutyński (jako Berlicz Sas; 1872 nr 280; 1873 nr 3, 4, 6-9, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 27, 30, 32, 35, 39, 44, 49-51, 54, 56, 67, 68, 73, 74); Józef Strzelnicki (1871 nr 256); Alfred Szczepański (także jako Alf. S.; 1869 nr 106, 123, 124, 134, 135; 1870 nr 151, 153; 1871 nr 135-137, 139, 141, 145); Seweryn Szechowicz (1870 nr 42-44, 46, 48); Józef Szujski (1869 nr 70, 71, 114, 127; 1870 nr 33; 1872 nr 262; 1873 nr 219, 220); J. Szydłowski (1874 nr 1, 28, 51); Roman Szymański (1869 nr 131, 136, 137, 140); Taczanowski (1871 nr 123); Józef Tokarzewicz (także jako T...; 1869 nr 134; 1870 nr 86, 172-173); P. Tokarzewicz (1871 nr 248, 249); Emil Torosiewicz (1871 nr 164, 214); Józef Tyszkowski (1871 nr 217); Kornel Ujejski (1869 nr 210; 1871 nr 187; 1873 nr 117); A. Warschauer (1871 nr 187, 188, 203; 1872 nr 20, 144); Ferdynand Weigel (1871 nr 134-136, 183, 185, 187, 208; 1872 nr 46); Karol Widman (1870 nr 150); Hipolit Witowski (1869 nr 118, 229; 1870 nr 156, 224, 233); Karol Witte (jako Walenty Spectator; 1872 nr 298); Ludwik Wołowski ( 1871 nr 200) ; Artur Wołyński (1869 nr 243; 1870 nr 231; 1872 nr 187; 1873 nr 53, 55, 60, 62); Maciej Wszelaczyński (1873 nr 290); Jan Zachariasiewicz (1869 nr 117-125, 127-132, 134, 135, 137, 139-142, 145-149, 151-155, 157-160, 162, 163, 165, 168-175); Jan Zagórski (jako J. Z.; 1870 nr 40, 93, 232, 233, 248, 249, 270, 271, 283; 1871 nr 9, 21, 24, 25, 33, 34, 36, 37, 45, 63, 85, 86, 160, 191, 192, 245-247, 268, 290, 291; 1872 nr 3, 26, 38); Antoni Zaleski (1870 nr 97, 98; 1871 nr 105-108, 110); Stefan Zamojski (1871 nr 215; 1873 nr 125); Władysław Żeleński (1870 nr 258, 259, 262); Florian Ziemiałkowski (także jako Kulik znad Wisły; 1869 nr 35, 58, 108; 1871 nr 104, 187, 215, 236, 243, 275; 1873 nr 207); Teofil Ziemba (1874 nr 161); Ignacy Żółtowski (1869 nr 201 ; 1871 nr 95, 222; 1872 nr 272); Mikołaj Zyblikiewicz (1869 nr 37, 133, 136, 142, 191, 201, 236, 237, 238, 242, 246; 1870 nr 152, 153, 296; 1873 nr 126, 128, 132, 133, 214, 226, 228, 233; 1871 nr 228, 229); Ludwik Żychliński ( 1872 nr 56; 1874 nr 40, 44, 75). Listy do redakcji, sprawozdania, sprostowania, odezwy, zawiadomienia, podziękowania itp. zamieścili m.in.: Stanisław Abłamowicz (1873 nr 147); G. Aczkiewicz (1871 nr 296); Kajetan Agopsowicz (1871 nr 204); Władysław Ludwik Anczyc (1870 nr 141); R. Andrusikiewicz (1870 nr 99); Henryk Andrzejewicz (1873 nr 107); Jakub Antoniewicz (1870 nr 51; 1871 nr 1, 32, 161; 1873 nr 61, 1874 nr 24); Karol Armatowicz (1871 nr 57, 74); Wincenty Arnese (1873 nr 53); Juliusz Au (1870 nr 231; 1871 nr 51; 1872 nr 50); ks. Ludwik Babik (1871 nr 289); Badeni (1871 nr 245); ks. Badura (1871 nr 188); Paweł Baily (1870 nr 283); dr Balko (1872 nr 207); Fr. Bałutowski (1871 nr 69; 1873 nr 35); Erazm Banko (1872 nr 257); Gustaw Bańkowski (1870 nr 138); L. Barącz (1872 nr 247); Adam Baraniecki ( 1869 nr 78; 1870 nr 260; 1872 nr 257); Bolesław Baranowski (1871 nr 3); A. D. Bartoszewicz (1874 nr 33); Franciszek Bażyński (1869 nr 96; 1871 nr 14, 48; 1872 nr 290); Wojciech Bednarski (1870 nr 76); Bełza (1869 nr 123); Leon Bekermann (1873 nr 117); Atanazy Benoe (1870 nr 247); J. Bensdorf (1871 nr 91); W. Bentkowski (1870 nr 125); Ksawery Berezowski (1870 nr 34; 1871 nr 250, 254); Białkowski (1869 nr 110, 116, 122, 134, 152, 164, 181, 203; 1870 nr 9; 1872 nr 291; 1873 nr 25, 42, 48, 201, 226, 278; 1874 nr 1); Karol Białkowski (1869 nr 245); Władysław Bielański (1870 nr 215; 1873 nr 46); Rudolf Bielikiewicz (1873 nr 231); Henryk Bienenfeld (1871 nr 119); Bieńkowski (1871 nr 155); Józef Biesiadzki (1869 nr 245); Maria Bigo (1872 nr 293); Mateusz Bigo (1872 nr 293); Wiktor Bilski (1874 nr 134); Biłous (1873 nr 35); Juda Birnbaum (1869 nr 64; 1872 nr 39, 149); Leon Halban-Blumenstock (1869 nr 23, 65 tu mylnie jako M. Blumenstok, 85, 145, 159, 167; 1870 nr 170); Juliusz Błoński (1869 nr 170; 1871 nr 190); Adolf Bniński (1871 nr 80); M. Bniński (1871 nr 51); Alojzy Boberski (1872 nr 119, 184, 235, 240; 1874 nr 60); Juliusz Bobowski ( 1869 nr 119, 219; 1870 nr 2, 8, 175, 220; 1872 nr 85, 86, 90, 129, 130, 181, 186; 1873 nr 187); Hieronim Bobrzyński (1870 nr 79); Ksawery Boczarski (1872 nr 145); Boczkowski (1869 nr 213); Zdzisław Bogusz (1872 nr 139); Fr. Bor (1874 nr 44); A. Borkowska (1871 nr 273); Ludwik Borkowski (1871 nr 55); Włodzimierz Borkowski (1872 nr 170); Lesław Boroński (1874 nr 71); dr Borzobohaty (1869 nr 117); Adalbert Bourbon (1874 nr 55); J. Braun (1871 nr 208, 289); Bronowiecki (1872 nr 89); Ignacy Brosig (1870 nr 159); Władysław Bruśnicki (1869 nr 224; 1870 nr 130, 133, 161; 1871 nr 173); Teresa Brzechffa (1871 nr 162); J. K. Brzostowski (1871 nr 209); Büchner (1872 nr 29); Józef Buchowiecki (1873 nr 248, 282); Jan Buczko (1873 nr 208); Budwiński (1870 nr 12); Julian Bukowski (1869 nr 13, 23); Antoni Burnatowicz (1870 nr 107); W. Buś (1870 nr 60); Fryderyk Büsch (1870 nr 267); Jan Buszek (1869 nr 23, 186; 1871 nr 139); Wiktor Bylicki (1869 nr 106, 139, 171, 178, 231, 244; 1870 nr 31, 33, 51, 75, 101, 126, 150, 176, 200, 226, 243, 254, 279; 1871 nr 7, 10, 19, 35, 78, 126, 152, 153, 178, 202, 254, 262, 266, 276; 1872 nr 5, 29, 40, 47, 50, 62); Maksymilan Caro (1872 nr 52); Ferdynand Cassina (1873 nr 48); Henryk Cauniz (1871 nr 159); L. Celińska (1871 nr 31); Leon Cercha (1871 nr 123); Eugeniusz Cetner (1869 nr 127); T. Chajęcki (1870 nr 25; 1872 nr 85); Feliks Chaszczyński (1872 nr 239); ks. Chełmecki (1870 nr 121); W. Chełmecki (1871 nr 92); Antoni Chiliński (1873 nr 162); Antoni Chmurski (1870 nr 102; 1872 nr 282); Leonard Chodźko (1870 nr 18); Józef Choroszkiewicz (1873 nr 162); J. Chorzemski (1870 nr 266); Marian Chyliński (1870 nr 99); Bartłomiej Chwała (1873 nr 5); Franciszek Ciesielski (1871 nr 203); Hilary Cieszkowski (1870 nr 57, 67); Józef Ciślak (1870 nr 121); dr Curti (1871 nr 99);Leon Cyfrowicz (1873 nr 233); Czajkowski (1871 nr 237); Leon Czarliński (1870 nr 49, 130); Aleksander Czartoryski (1872 nr 27); Jerzy Czartoryski (1873 nr 226); Jan Czemeryński (1870 nr 111); Franciszek Czerwiec (1870 nr 125, 130); Władysław Czyżewicz (1870 nr 133); Ignacy Danielewski (1869 nr 108); Zygmunt Darowski (1870 nr 197); Franciszek Dbałowski (1870 nr 245); Fr. Dębowski (1871 nr 123); Salomon Deiches (1873 nr 165); Dembiński (1871 nr 51); Stanisław Demianowski (1869 nr 136); Józef Dietl (1869 nr 21, 43, 50, 52, 71, 99, 103, 104, 106, 120, 128, 187, 198, 209, 211; 1870 nr 15, 87, 122, 126, 134, 139, 151; 1871 nr 181; 1872 nr 113, 123, 129, 131, 141; 142, 195, 202, 215, 236, 252, 296; 1873 nr 1, 40, 108, 196, 199, 242, 254; 1874 nr 138); Jan Dimmel (1870 nr 142); Józef Długoszeski (1871 nr 126); Wł. Dobiecki (1869 nr 124); Dobieszczański (1871 nr 180; 1872 nr 175, 230); A. Dobrudzki (1870 nr 266); Walenty Dobrzański (1871 nr 127); Adolf Dobrzyński (1871 nr 183); Walerian Döning (1873 nr 128); Michał Doroszyński (1869 nr 120, 166); Ignacy Drewnowski (1872 nr 29, 130); B. Druciak (1870 nr 99); Duchwicz (1872 nr 29); Jan Dudrewicz (1870 nr 130); J. Dufaure (1871 nr 100); Henryk Dulęba (1870 nr 219; 1871 nr 12); Władysław Dulęba (1874 nr 53, 64, 76, 84); Władysław Dunin (1869 nr 91, 174); Jan Dutkiewicz (1870 nr 149); M. Dworski (1869 nr 24, 1870 nr 102, 225; 1871 nr 129, 134); K. Dzbański (1871 nr 93); Edward Dzwonkowski (1872 nr 210); Edward Dzieduszycki (1869 nr 125; 1873 nr 159); Ch. Eibenschitz (1869 nr 106); Jakub Eisner (1873 nr 174); Ekehlman (1870 nr 192); Apolinary Ellinger (1869 nr 236; 1870 nr 85, 122); Wincenty Eminowicz (1872 nr 110, 111); Karol Englisch de Payne (1870 nr 2, 3); Stefan Erazmus (1874 nr 71); Aleksander Estreicher (1871 nr 293; 1872 nr 153, 159); Fabiański (1872 nr 51); Kazimierz Federowicz (1870 nr 296); Izydor Feingold (1873 nr 218); Leon Feintuch (1870 nr 286; 1871 nr 129, 134, 208); Hieronim Feldmanowski (1872 nr 162); Oskar Fieber (1869 nr 142); Fierich (1873 nr 39, 47, 109); Hilary Filasiewicz (1870 nr 34, 79; 1872 nr 272, 273; 1873 nr 107; 1874 nr 4); Józef Filipek (1871 nr 25, 28); Abel Finkelstein (1870 nr 36, 37); Alfred Fontana (1869 nr 139); Karol Forster (1869 nr 174; 1870 nr 58, 78, 126, 127, 93, 221, 245; 1871 nr 96, 127; 1872 nr 9); Frankowski (1869 nr 141); Aleksander Frankowski (1869 nr 134); J. Friedlein (1873 nr 70); Joachim Frommer (1870 nr 239); Klemens Fugiński (1870 nr 169; 1871 nr 67); Fuglewicz (1869 nr 62); Antoni Funiak (1870 nr 62); Jędrzej Furdziak (1872 nr 135); Jan Gabryl (1873 nr 209); Paweł Gagarin (1869 nr 162-164); Władysław Gajda (1872 nr 189); Franciszek Gajdeczka (1871 nr 30); Gajdziński (1870 nr 225); Jan Gajewski (1869 nr 35 tu anonimowo, 41, 44;1873, nr 117); Szczepan Gałecki (1869 nr 139; 1870 nr 273); Seweryn Gałęzowski (1871 nr 258); Gałkiewicz (1873 nr 201, 226); I.Garbusiński (1869 nr 203); R. Gąsiorowski (1871 nr 65, 66); Adolf Gawalewicz (1874 nr 53, 64, 76, 84); Maria Gawlik ze Stacherskich (1869 nr 33); Teodor Gaydzicz (Gajdzicz) (1870 nr 15, 132; 1872 nr 125); Geissler (1870 nr 14); Osias Gelber (1872 nr 283); Teofil Gerstmann (Gerstman) (1869 nr 98; 1870 nr 15, 34, 60, 81 tu mylnie jako J. Gerstmann, 101, 107, 142, 146, 156; 1873 nr 159); Herman Giesler ( 1869 nr 181 ); Emilia Gilewska ( 1871 nr 139); Karol Gilewski (1870 nr 149, 150); Jakub Girtler (1873 nr 221); Józef Gizelt (1869 nr 120); Zygmunt Giżycki (1874 nr 64); Jan Glajcar (1870 nr 136, 1871 nr 176); Marcin Gliwa (1870 nr 85); Antoni Głowacki (1872 nr 99); Jakub Głuch (1870 nr 260); Mikołaj Głuch (1870 nr 260); J. Goebel (1869 nr 181);Goeblowie (1872 nr 224); Juda Goldberg (1873 nr 224); Bernard Goldman (1871 nr 192, 277; 1872 nr 18, 51); Bernard Goldner (1873 nr 76-78); Samuel Goldwasser (1872 nr 39); Antoni Golejewski (1871 nr 204); Jan Gołda (1870 nr 17); Tadeusz Gołda (1869 nr 249; 1870 nr 5, 23, 26); Agenor Gołuchowski (1871 nr 186; 1872 nr 5; 1873 nr 109, 231); Tomasz Górecki (1870 nr 244); Leopold Górnicki (1871 nr 293); Stanisław Górniesiewicz (1869 nr 190); Stanisław Górski (1870 nr 293); Antoni Gostkowski (1869 nr 97, 108, 144); J. Götzowa (1870 nr 241); Kazimierz Grabowski (1872 nr 278); M. Grabscheid (1871 nr 204, 274, 285, 295; 1872 nr 7, 12, 19, 25, 36, 41, 48, 54, 66, 72, 78, 82, 94, 100, 106, 120, 125, 131, 137, 148, 155, 159, 166, 173, 178, 184, 189, 195, 201, 207, 213, 219, 225, 238, 243, 249, 254, 260, 266, 285, 290, 296; 1873 nr 7,17, 23, 29, 41, 59, 65); Karol Graff (1869 nr 124; 1870 nr 68); Stanisław Gralichowski (1869 nr 169); Piotr Gręborz (1871 nr 125); Józef Grelinger-Greliński (1869 nr 16, 17, 18, 21, 44, 46, 54, 70, 78, 83, 89, 93, 95, 125, 144, 151, 162,173, 219, 225, 240, 243, 248; 1870 nr 3,16, 25, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 50, 51, 54, 69, 135, 137, 173, 177; 1871 nr 7, 17, 39, 121, 141, 169, 241, 242, 256, 259, 277, 295; 1872 nr 66, 119, 141, 151, 152, 176, 177, 195, 221, 231, 253, 266; 1873 nr 7, 64); Kazimierz Grocholski (1869 nr 56, 164, 217, 219; 1873 nr 236); Jan Gromadka (1871 nr 289); Groman (1871 nr 188); Schaja Gröslerma (1871 nr 55); Piotr Gross (1869 nr 170, 172; 1871 nr 113, 229, 230); Franciszek Grzybowski (1870 nr 268); Władysław Gubrynowicz (1869 nr 249; 1872 nr 34); Adam Gutkowski (1869 nr 99,120); Franciszek Hann (1874 nr 27); Maria Hailiger (1871 nr 163); Ferdynand Hałatkiewicz (1873 nr 167); Hersz Hamer (1873 nr 179); Leib Hamerschlag (1872 nr 7); Sebastian Handel (1872 nr 147); Jan Hanicki (1869 nr 99); Harajewicz (1871 nr 19); Jozua Haschler (1870 nr 192); J. Hatrowski (1871 nr 208); Hausheer (1873 nr 289); Jan Hawel (1870 nr 266); Roman Heise (1872 nr 108); Kazimierz Henisz (1870 nr 150; 1871 nr 173); Karol Hess (1869 nr 190); Aleksander Heurteux (1870 nr 36); Ludwik Heyne (1872 nr 125); Wolf Hirschberg (1872 nr 57, 58, 60); Bogdan Hoff (1870 nr 166); Kazimierz Hoffman (1873 nr 243); Edwin Hohendorff (1870 nr 28); Wilhelm Homolacs (1872 nr 94, 187); Julian Horain (1873 nr 243); Seweryn Horch (1870 nr 53, 56); Leonard Horodyński (1870 nr 124; 1871 nr 236); Ostap Hrycaj (1874 nr 18); L. Hubicki (1870 nr 243); Juliusz Hulanicki (1874 nr 36); Antoni Hupka (1872 nr 113, 132, 143, 154); Lubin Ilasiewicz (1872 nr 137); Wilhelm Iskierski (1871 nr 296); Maksymilian Iskrzycki (1870 nr 150); Jan Iwański (1870 nr 81); Antoni Jabłonowski (1871 nr 121; 1872 nr 291); Józef Jabłonowski (1872 nr 171); Stanisław Jabłonowski (1869 nr 95, 189, 228); dr Jachno (1873 nr 197); Sylwester Jaciewicz (1872 nr 216); J. Jaeger (1871 nr 67); Adam Jakubowski (1871 nr 23, 64, 296; 1872 nr 46); Faustyn Jakubowski (1871 nr 100; 1874 nr 162); Stanisław Janikowski (1871 nr 232; 1872 nr 278; 1873 nr 47, 181); Władysław Jankowski (1870 nr 60, 128; 1871 nr 130, 150); Jarmunt (1871 nr 69); Maria Jarocka (1870 nr 78); Feliks Jarocki (1870 nr 146; 1872 nr 136; 1873 nr 112); Jasiński (1869 nr 114); Józef Jasiński (1872 nr 287); St. K. Jasiński (1869 nr 110, 116, 122; 1872 nr 84); Maksymilian Jatowt (jako J. Gordon; 1869 nr 68); Jan Marceli Jawornicki (1869 nr 20, 29, 51, 98, 111, 132 tu mylnie jako J. N. Jawornicki; 1870 nr 6, 27, 53, 59, 77, 95, 143, 145, 159, 193, 297, 298; 1871 nr 81, 106; 1872 nr 3, 34, 45, 53, 67, 68, 77, 137, 139, 141; 1873 nr 37, 44, 46, 48, 61, 64, 110; 1874 nr 81); Jaworski (1871 nr 157, 223; 1873 nr 235); Gustaw Jeleń (1869 nr 118); Jezierski (1869 nr 81, 110, 116, 122, 134, 152, 164, 181, 203; 1870 nr 9); Władysław de Leval Jezierski (1871 nr 236, 238); B. Josek (1869 nr 111); Andrzej Józefczyk (1869 nr 30, 136; 1870 nr 28, 147; 1871 nr 24; 1873 nr 217, 271, 1874 nr 141); Teofil Jurkiewicz (1873 nr 107); Karol Kaczkowski (1871 nr 9; 1874 nr 50); Feliks Kaczmarski (1870 nr 283); Ignacy Kaiser (1869 nr 58, 210; 1870 nr 6; 1871 nr 31; 1872 nr 127); Hieronim Kajsiewicz (1869 nr 87, 98); Kazimierz i Karolina Kajzowie (1869 nr 8, 9); Stefan Kąkell (1872 nr 164); R. Kalita (1869 nr 249); Emilia Kalitowska (1872 nr 120); A. Kamieński (1870 nr 189); Władysław Kamieński (1871 nr 198); Kamiński (1871 nr 27); ks. Kanty (1869 nr 94, 143; 1870 nr 63); E. Kandler (1872 nr 67, 93); Wincenty Kański (1871 nr 241); Ludwik Kapiszewski (1872 nr 260); Karpiński (1872 nr 50); Jędrzej Karpiński (1872 nr 265); S. Karwowski (1870 nr 126); Jan Kasparek (1870 nr 232; 1872 nr 179); F. Kasperowski (1873 nr 59, 1874 nr 77, 101); Józef Katrowski (1871 nr 289); J. Kępiński (1870 nr 172); Józef Kiciński (1872 nr 65); Henryk Kieszkowski (1872 nr 65); Tytus Kirchenberger (1871 nr 288, 294); Aleksander Kisielewski (1873 nr 215); Szejwach Klarberg (1873 nr 179); J. U. Klaudy (1869 nr 173); Ludwik Klemensiewicz (1870 nr 19); Karol Klęsk (1870 nr 150); Ignacy Klimecki (1872 nr 78); Karol Klobassa (1871 nr 280); Zygmunt Kłodziński (1869 nr 203, 211; 1870 nr 164); Józef Kłos (1872 nr 193); Henryk Kłossowski (1872 nr 85); Jan Koch (1871 nr 169); Ludwik Kocyan (1873 nr 299); J. Kolski (1871 nr 194); Bronisław Komorowski (1870 nr 13); Aleksander Konarski (1871 nr 14); Roman Konopka (1871 nr 81; 1873 nr 75; 1874 nr 87); Michał Józef Konstantynowicz (1869 nr 207, 218, 227; 1870 nr 12, 49, 54, 67, 187, 244, 255, 282); dr Kopf (1870 nr 57); Jan Kopystyński (1869 nr 140); Dionizy Korczyński (1873 nr 112); W. Kornecki (1871 nr 183); Ludwik Mora Korytowski (1872 nr 231);W. Kosiński (1870 nr 125); Jan Kośmider (1872 nr 147, 262); Aleksander Kośmiński (1870 nr 150); Albert Jan Kanty Kostecki (1871 nr 117); Ferdynad Koestlich (1871 nr 234); L. Kostórkiewicz ( 1871 nr 295); Julian Kostka (1870 nr 101, 189; 1872 nr 108); Kazimierz Koszutski (1871 nr 51); Andrzej Kotula (1870 nr 136); Kowalewski (1869 nr 174); Maria Kowalik (1869 nr 156); Walenty Kowalówka (1870 nr 242); Kozarski (1872 nr 150); Teodor Kozel (1872 nr 254); Czesław Kozłowski (1871 nr 278); Zygmunt L. Kozłowski (1872 nr 14, 47, 68, 93, 130, 208); Stanisław Koźmian (1873 nr 72); Antoni Kozubowski (1870 nr 149, 185, 208, 211; 1871 nr 285); Kralczyński (1869 nr 249); M. Krasowski (1871 nr 23, 64 tu mylnie jako A. Krasowski); Wincenty Krasuski (1870 nr 22); Zygmunt Kraus (1872 nr 116); Aleksander Kremer (1873 nr 215); Jan Kremer (1873 nr 117); Józef Kremer (1869 nr 65); Kretkowski (1871 nr 71); J. Krieger (1869 nr 81); A. Ed. Królikowski (1874 nr 39); Stanisław Królikowski (1869 nr 233, 241; 1870 nr 154, 191; 1872 nr 256, 260); Edmund Kromer (1871 nr 275, 276); Jan Kryński (1874 nr 111-112); Jan Kanty Krzecz (1870 nr 221); Krzeczunowicz(1869 nr 21, 198; 1871 nr 214); Maurycy Krzepicki (1869 nr 130, 138, 150; 1870 nr 223); Krzyżanowski (1871 nr 186); Jan Książek (1871 nr 92, 142); Feliks Księżarski (1871 nr 203); Stefan Ludwik Kuczyński (1869 nr 95); Antoni Kudasiewicz (1869 nr 197; 1870 nr 26); Szczęsny Kudelka (1870 nr 68); Jan Kukuczka (1871 nr 188); Stanisław Kułakowski (1869 nr 219); Jan Kunaszowski (1872 nr 156); Feliks Kwiatkowski (1873 nr 253); Józef Kwiatkowski (1874 nr 107); Stefan Kwilecki (1871 nr 48); Zdzisław Lachowicz (1872 nr 8); Edmund de Lafayette (1870 nr 18); E. Landolt (1870 nr 21; 1871 nr 21, 90, 116; 1872 nr 32; 1874 nr 42); Lange (1870 nr 297, 298); Ferdynand Jagnie Langfort (1872 nr 148); K. Langie (1872 nr 34; 1873 nr 37, 44, 1874 nr 81); Marian Langiewicz (1869 nr 186); Adolf Langowski (1869 nr 120, 166); K. Łask ( 1870 nr 187); Antoni Latnik ( 1870 nr 216); W. W. Lech (1870 nr 113); Florian Leiter (1873 nr 153-156); Jan Lenartowicz (1870 nr 242; 1871 nr 219, 295); Ludwik Lesiński (1873 nr 298); Celestyn Leski (1871 nr 165); Ludwika Leśniowska (1870 nr 94; 1871 nr 130); Józef Leszczyński (1870 nr 19, 137, 208; 1871 nr 71, 144, 232, 264, 274); Aleksander Lévay (1869 nr 56); Józef Lewandowski (1871 nr 36; 1872 nr 149); Paweł Lewiński (1870 nr 121); Ludwik Lipiński (1872 nr 128); Alfons Lippoman (1873 nr 253); Józef Lityński (1871 nr 262, 264, 265); Gustaw Loebenstein (1869 nr 142); Władysław Lubomęski (1872 nr 52, 142); Lustgarten (1873 nr 179); J. K. Łabęcki (1873 nr 227); Łapiński (1871 nr 29); Teofil Łaszewski (1870 nr 169); J. Łokietek (1872 nr 171); August Łoś (1873 nr 72); T. Łosik (1871 nr 272); Julian Łukaszewski (1869 nr 20; 1871 nr 297; 1873 nr 5); Emil Łukaszewicz (1872 nr 239); Józef Łukowski (1870 nr 117); Jan Łysakowski (1872 nr 240); Ignacy Łyskowski (1871 nr 110; 1873 nr 26); Maksymilian Machalski (1869 nr 95; 1872 nr 45; 1873 nr 16); Teodor Machalski (1873 nr 13); Dominik Maciejowski ( 1870 nr 130); Wacław Aleksander Maciejowski (1872 nr 50); Józef Maciulski (1869 nr 112); ks. Walenty Mączka (1869 nr 59); Jakub Madejowic (1872 nr 147); Marceli Madeyski (1871 nr 288, 294); Michał Mądrzykowski (1871 nr 137); A. Majer (1869 nr 209, 215); K. Majewski (1872 nr 247); M. Majewski (1873 nr 20); Romuald Makarewicz (1870 nr 178; 1873 nr 22, 103; 1874 nr 36); Wiktor Makarewicz ( 1869 nr 118); Aleksander Makowski (1870 nr 11, 32); Michał Malikowski (1872 nr 240); A. Małdziński (1871 nr 278; 1872 nr 256, 260); Aleksander Małecki (1870 nr 101, 189, 233; 1974 nr 4); Antoni Małecki (1869 nr 80; 1873 nr 72); ks. Józef Małyszewski (1874 nr 91); Izaak Mandel (1870 nr 217, 220); Tymon Mandybur (1870 nr 104, 157); Jan Mańkowski (1872 nr 89); Józef Marcinkowski (1869 nr 112); Jan Marek (1872 nr 79); Fischel Markein (1871 nr 162); Władysław Markiewicz (1870 nr 44); Markowicz (1869 nr 174); Zygmunt Markusfeld (1869 nr 23, 186); Bogumił Markwardt (1870 nr 287); Maksymilian Marszałkowicz (1873 nr 244); Zygmunt Marszałkowicz (1869 nr 135, 164, 197, 198); Antoni Masłowski (1872 nr 282); Karol Maszkowski (1869 nr 93, 98; 1870 nr 15, 34, 60, 81, 101 tu mylnie jako Muczkowski, 107 tu mylnie jako Muszkowski, 142, 156); dr Matecki (1870 nr 135, 156, 162; 1871 nr 146); Jan Matejko (1873 nr 116, 236); Jan Mierzb Matliński (1870 nr 133); Jacek Marusiński (1872 nr 121); Teofil Marusiński (1872 nr 274); Matyas (1871 nr 206); Andrzej Mazurak (1871 nr 3); Józef Męciński (1869 nr 93; 1872 nr 126); Ignacy Mecnarowski (1870 nr 159); Zygmunt Medveczky (1870 nr 192, 206, 210, 225, 238; 1871 nr 195, 213, 250, 263, 265; 1872 nr 2, 18, 20, 31; 1874 nr 21); Meisner (1871 nr 266);K. Mejsner (1871 nr 194); Adolf Mendelsburg (1870 nr 170); Józef Merunowicz (1871 nr 147); L. Meszyński (1871 nr 164, 179); Erazm Miciński (1872 nr 89); Karolina Michalczewska (1872 nr 120); T. Michalski (1872 nr 172); S. Michałowski (1869 nr 94; 1872 nr 282); Bruno Miczyński (1871 nr 139; 1872 nr 73); Stanisław Mieroszewski (1869 nr 97, 103, 210, 211; 1871 nr 6; 1872 nr 238, 287); A. Miernicki (1869 nr 84); Franciszek Mikulski (1869 nr 69); Józef Mikulski (1873 nr 116, 208, 248, 282); Tadeusz Miodunka (1872 nr 44); Stanisław Mirecki (1869 nr 51; 1872 nr 146); A. Mizerski (1870 nr 135, 156, 162); Alfred Młocki (1870 nr 261; 1871 nr 13; 1872 nr 21, 143; 1874 nr 136, 137); Stanisław Moraczewski (1872 nr 52); Morbicer (1870 nr 249); Julian Morelowski (1870 nr 92); Aleksander Morgenbesser (1869 nr 97; 1870 nr 130; 1872 nr 130); Emil Moroziewicz (1872 nr 52); Wanda Morska (1874 nr 46); Feliks Morski (1872 nr 27); M. Moszczański (1872 nr 181); Ignacy Moszczeński (1871 nr 186, 188); Kasper Motyka (1871 nr 191); Ignacy Muchowicz (1869 nr 174; 1870 nr 62); Stefan Muczkowski (1870 nr 104); A. Müller (1872 nr 257); Władysław Münnich (1870 nr 88); Herman Münter (1869 nr 243); Tomasz Musiał (1873 nr 116); Alojzy Muszyński (1870 nr 130); Edward Mutka (1872 nr 174; 1874 nr 99); Julian Naganowski (1870 nr 255); Antoni Nalepa (1871 nr 211; 1873 nr 131); Józef Narzymski (1869 nr 187); Jan Naumowicz (1872 nr 165); Antoni Natter (1871 nr 141); Arnulf Nawratil (1873 nr 243); Cyprian Netuschill (1869 nr 97); Ig. Niedziałkowski (1872 nr 219, 221, 223); Antoni Niedzielski (1871 nr 108); Alojzy Niemiec (1870 nr 248); Jan Niklewicz (1871 nr 99); Franciszek Nitecki (1872 nr 130); M. Nitsch (1872 nr 121); Florian Nowacki (1870 nr 222; 1871 nr 282, 285, 289); Antoni Nowaczyński (1869 nr 102); Franciszek Nowakowski (1870 nr 231, 244; 1871 nr 85, 86); Justyn Nowakowski (1871 nr 93; 1872 nr 125); Fr. Nowicki (1871 nr 219, 295); Karol Nowogrodzki (1871 nr 98, 195; 1872 nr 192, 236); Helena Nowolecka (1871 nr 101); Aleksander Nowolecki (1872 nr 108); F. Noworytko (1870 nr 124); Oczakiewicz (1870 nr 63); Józef Bohdan Oczapowski (1869 nr 154); Jan Okołowicz (1869 nr 214); Włodzimierz Olszewski (1871 nr 31); Tadeusz Oracz (1869 nr 26); Mojżesz Orange (1871 nr 91); Szczęsny Orzakiewicz (1869 nr 94, 143); M. Orzechowski (1872 nr 140, 155); ks. Orzeł (1871 nr 186); Andrzej Orzyduła (Orzędała) (1869 nr 46 tu jako Orzyduła, 51 tu jako Orzędała); Władysław Osmólski (1869 nr 243); A. Otfinowski (1870 nr 19); Gustaw Otremba (1871 nr 297; 1873 nr 5); Jan Ott (1871 nr 125; 1872 nr 178); dr Józef Oettinger (1869 nr 106); dr Otto (1870 nr 130); Józef Pajączkowski (1871 nr 213; 1874 nr 36); Aleksander Pająk (1870 nr 28, 138, 147; 1871 nr 24; 1873 nr 146, 271; 1874 nr 141); Domicela Palczewska (1872 nr 234); Pankiewicz (1871 nr 143); T. Pareński (1872 nr 272, 285; 1873 nr 56); Franciszek Paszkowski (1871 nr 227, 229); Władysław Patek (1870 nr 55); Pawlewicz (1869 nr 26; 1870 nr 174); Karol Pawłowski (1872 nr 165, 234); M. Pedenkowski (1873 nr 110); J. Pędracki (1870 nr 56, 57); Pfeiffer (1869 nr 213); Roman Piechocki (1872 nr 166, 250); Józef Piękosz (1870 nr 150); Czesław Pieniążek ( 1869 nr 69); L. Pierożyński ( 1874 nr 46); Maciej Pikulski (1871 nr 55); Jan Pindela (1870 nr 85); Gustaw Piotrowski (1872 nr 210); Józef Pisz (1873 nr 13); Elżbieta Pitulla (1869 nr 121); Julia Piwko z Bieńkowskich (1869 nr 115); Zygmunt Piwko (1869 nr 115); Jan Płocki (1871 nr 44); Tomasz Korab Pociłowski (1871 nr 17); Podbielski (1870 nr 183, 203); Bolesław Podgórski (1870 nr 218; 1871 nr 8, 36); Walerian Podlewski (1871 nr 113, 159, 169, 187, 191, 192, 195, 201, 250, 254, 263, 265, 277; 1872 nr 2, 8, 18, 20, 31, 44, 51, 119, 130, 153, 165, 181, 184, 234, 235, 240, 244, 285; 1873 nr 59, 76-78; 1874 nr 58, 60, 77, 101); Stanisław Polanowski (1869 nr 243; 1872 nr 178); Polański (1869 nr 216); Jan Pollanka (1871 nr 255-257); I. Pollatszek (1872 nr 270); Adam Połock (1869 nr 188); Alfred Poniński (1871 nr 41); E. Poniński (1870 nr 125); Aleksander Popławski (1870 nr 240); Jan Popławski (1870 nr 149); Tomasz Posiłkowski (1872 nr 115); Ludwik Possinger (1869 nr 106, 144, 180; 1870 nr 24; 1871 nr 105, 132); Adam Potocki (1869 nr 66); Albert Potocki (1871 nr 155); Mieczysław Potocki (1871 nr 15); K. Pozdicza (1870 nr 130); Prądzyński (1871 nr 266); Pratobevera (1869 nr 58); Aleksander Preisig (1871 nr 296; 1872 nr 50); Franciszek Prezentkiewicz (1870 nr 245 tu mylnie jako Prezentowicz, 258) Adolf Promiński (1870 nr 170; 1871 nr 15; 1873 nr 60); T. Pryliński (1872 nr 84); Przetocki (1870 nr 249, 275); Konstanty Przybyłko (1870 nr 107); Józef Radecki (1870 nr 108); Rakowicz (1870 nr 49); J. Ramoszyński (1873 nr 123); W. Rapacki (1873 nr 163); dr Rappart (1869 nr 106; czy nie Rappaport?); Karol Rasp (1869 nr 36, 38); Albin Rayski (1870 nr 120, 126, 164, 169); Redyk (1871 nr 137); Karol Reger (1869 nr 118); Adolf Reid (1871 nr 203); Reks (1870 nr 256); Józef Retinger (1871 nr 38); Henryk Rewakowicz (1874 nr 58); Mieczysław Rey (1871 nr 190); Ludwik Reynszysel (1872 nr 129); Riess (1870 nr 249, 275); Seweryn Robiński (1870 nr 126); Marcin Rogalski (1872 nr 52); Karol Rogawski (1872 nr 27); B. Rogowicz (1872 nr 142); Rogoziński (1871 nr 195); Z. Rościszewski (1871 nr 67); Salomon Rosenbaum (1869 nr 146); J. Rosenblatt (1872 nr 272, 285; 1873 nr 56); Roth (1873 nr 210); Szymon Rothmer (1870 nr 189); Eugene Rouher (1872 nr 22; 1874 nr 40); Tytus Rowiński (1872 nr 174); Mikołaj Rozdzielski (1869 nr 94, 143); Antoni Rozwadowski (1869 nr 96); Jan Ruczka ( 1873 nr 208); Stanisław Rudnicki (1871 nr 127); J. Rupalski (1871 nr 57, 74, 91; 1872 nr 7, 26, 54, 125, 132, 173, 179, 185, 190, 196, 202, 208, 214, 220, 226, 238, 245, 250, 255, 261, 267, 273, 279; 1874 nr 28, 51); Anastazy Rusinowski ( 1872 nr 178); ks. Russek (1869 nr 139); Włodzimierz Russocki (1874 nr 46); Karol Rutkowski (1871 nr 278; 1872 nr 274); Karolina Rutowska (1871 nr 296); Klemens Rutowski (1869 nr 38; 147); T. Rutowski (1870 nr 57; 1872 nr 46); dr Rybicki (1870 nr 46); Ignacy Rybicki (1870 nr 241, 256; 1871 nr 70); W. Rydecki (1871 nr 95); Lucjan Rydel (1870 nr 271); Władysław Rydel (1871 nr 171); Antoni Rylski (1869 nr 102); Karol Rżąca (1870 nr 165, 166, 171, 173); dr Rzepecki (1873 nr 39); J. Sachowicz (1869 nr 160); Sebastian Saganowski (1871 nr 133); Klementyna Saja (1869 nr 121); dr Salwach (1870 nr 111); Szymon Samelson (1869 nr 61, 95; 1870 nr 11, 152; 1872 nr 254; 1873 nr 165; 1874 nr 121); Zygmunt Samolewicz (1869 nr 93); Ferdynand Schaiter (1873 nr 110); Aniela Scheurych (1872 nr 154); Antoni Schiffner (1973 nr 172); Maria Schmalz (1872 nr 154); Schmidt (1872 nr 46); Jan Schmidt (1870 nr 122); Władysław Schmidt (1869 nr 249); Schönborn (1874 nr 66); Seeliger (1871 nr 96); Ludwik Seeling (1873 nr 129); J. M. Segel (1873 nr 174); Seidler (1869 nr 23); Antoni Serafiński (1870 nr 293; 1871 nr 25); Leonard Serafiński (1870 nr 38); Hipolit Seredyński (1871 nr 238; 1873 nr 196); A. Siedlecki (1871 nr 291); Stanisław Siedlecki (1870 nr 150); Piotr Siekierzyński (1871 nr 190, 248, 249); Maksymilian Siemianowski (1872 nr 113, 132, 143, 154); Wł. Siemieński (1870 nr 14, 108, 144, 149); Piotr Siermontowski (1870 nr 286; 1871 nr57, 74, 91, 123, 129, 134, 234, 237; 1872 nr 7, 26, 54, 61, 66, 72, 77, 82, 88, 101, 106, 110, 115, 126, 138, 144, 149, 155, 161, 167, 173, 179, 185, 190, 196, 202, 208, 214, 220, 226, 238, 245, 250, 255, 261, 267, 273, 279, 285, 291, 297; 1873 nr 24, 25, 30, 54, 60, 66, 100, 117, 133, 138, 156, 180, 191, 208, 244, 267); Atanazy Silberstein (1869 nr 165); Samuel Simundt (1870 nr 57); Wiktoria Skarbińska z Hanickich (1871 nr 168); J. Skirlińska (1871 nr 291); Skolimowski (1869 nr 124); Skolinecki (1870 nr 126); Adam Skorupka (1869 nr 132); Leon Skorupka (1869 nr 90); Julia Skrzyńska (1872 nr 235, 247); Kazimierz Skrzyński (1869 nr 219); L. Skrzyński (1869 nr 181, 208); Władysław Skrzyński (1872 nr 235); Skwirczyński (1869 nr 60, 242; 1873 nr61);Sleczkowski(1870 nr 142); Michał Śliwiński (1872 nr 298; 1873 nr 80; 1874 nr 71); J. Śliwka (1870 nr 130); Kamil Ślizowski (1869 nr 111); Marceli Sławiński (1871 nr 91; 1873 nr 35); Wawrzyniec Słowiak (1872 nr 262); Józef Służewski (1871 nr 92); Seweryn Smarzewski (1869 nr 208; 1870 nr 54, 69, 72, 107, 109, 118, 135, 137, 151, 154, 173, 177, 243; 1871 nr 7, 17, 39, 49, 141, 223, 237, 241, 242, 245, 256, 259, 277; 1872 nr 66, 119, 141, 221, 231, 253, 266; 1873 nr 7, 15, 213); Franciszek Ksawery Smidowicz-Smidki (jako Smidowicz; 1871 nr 263); Adam Śmiglewski (1872 nr 129); Ignacy Smolikowski (1871 nr 169); Stanisław Sobieski (1871 nr 3, 136; 1873 nr 190); Wiktor Sobieszczański (1872 nr 176, 177); Tadeusz Sobolewski (1870 nr 197); Emil Sokal (1871 nr 68); Antoni Sokołowski (1873 nr 243); Jozua Spira (1869 nr 64); Józef Spis (1872 nr 169); Roman Spithal (1872 nr 109); Jan Spławiński (1871 nr 38); L. Sroczyński (1869 nr 166); Srottek (1869 nr 211); Franciszek Stachok (1869 nr 46, 51); Fortunat Stadnicki (1870 nr 137, 140); Stahlberger (1873 nr 159); Ignacy Stelcel (1873 nr 13); Jan Stępa (1873 nr 17); Stanisław Stodolak (1870 nr 149); Seweryn Stoeger (1872 nr 150); A. Stokowski (1871 nr 3); Stolnicki (1870 nr 68); Wilhelm Strak (1873 nr 45); Jan Stec (1869 nr 245); Henryk Straszewski (1873 nr 110); Henryk Stroka (1872 nr 273); Wincenty Stroka (1869 nr 49); Adolf Stroner (1873 nr 22, 103); Stryciński (1871 nr 208); Aleksander Stryjeński (1871 nr 289); J. K. Strzelcowie (1871 nr 277, 281 tu jako J. K. Stecowie); Feliks Strzelecki (1871 nr 141, 146; 1872 nr 34, 89, 137, 148; 1873 nr 162); Henryk Strzelecki (1869 nr 66, 70, 83, 89, 95, 123, 144, 147, 149, 151, 156, 162, 173, 225, 238, 240, 243; 1870 nr 3, 16, 25, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 50, 51, 120, 179; 1872 nr 152, 195, 197; 1873 nr 64); St. Strzeszyński (1871 nr 298); Marceli Studziński (1870 nr 150; 1872 nr 190); Teodor Sucharowski (1872 nr 165); Henryk Suchecki (1871 nr 150); Józef Sypowski (1869 nr 197; 1870 nr 26); W. Świechło (1872 nr 34, 89, 137, 148); Paulin Święcicki (1871 nr 141, 146); Bolesław Świerszcz (1870 nr 179); Błażej Świrk (1870 nr 26); Adolf Szachner (1870 nr 159, 166, 169); Stanisław Szachowski (1874 nr 133); Szafarkiewicz (1871 nr 51); Henryk Szancer (1872 nr 178); St. Szaniecki (1871 nr 52); Grzegorz Szaszkiewicz (1869 nr 233; 1872 nr 43); Szczepański (1874 nr 116); Józef Szczepański (1872 nr 193); Szczepkowski (1870 nr 202); Szklarski (1871 nr 207); Stanisław Szeligiewicz (1872 nr 178); dr Szlachtowski (1870 nr 123); Szottek (1869 nr 203); Fr. Szpengler (1869 nr 224, 1870 nr 161); Aleksander Ludwik Szulc (1871 nr 96); Henryk Szuman (1871 nr 48; 1872 nr 71); Ludwik Szumańczowski (1871 nr 227); Karol Szurek (1874 nr 39); ks. Szurmiak (1871 nr 9); J. Szyjewski (1869 nr 169); Franciszek Szymczykiewicz (1872 nr 240); Stanisław Szymkiewicz (1869 nr 138); Dionizy Szyszyłowicz (1873 nr 80); Emil Szwarc (1869 nr 195; 1870 nr 15, 79, 247); J. Tabolski (1872 nr 1, 64); Karol Tabulski (1869 nr 81); Tadeusz Tarasiewicz (1872 nr 7, 26); St. Tarnowski (1869 nr 209); Alojzy Terk (1869 nr 134); Ignacy Tetich (1871 nr 14); Adolf Tetmajer (1872 nr 12); Kajetan Tetzloff (1872 nr 130, 153, 244, 285); Michał Towarnicki (1872 nr 216); Józef Trembecki (1871 nr 43); Onufry Trembecki (1870 nr 125; 1871 nr 31); Ludwik Treszka (1872 nr 21); Emil Trojacki (1869 nr 36); Juliusz Trojanowski (1870 nr 192); Tadeusz Trybek (1870 nr 149); Bronisław Trzaskowski (1870 nr 80; 1871 nr 232, 274; 1872 nr 153; 1873 nr 211; 1874 nr 140); Franciszek Trzecieski (1870 nr 91, 104; 1872 nr 47); Walenty Józef Turner (1872 nr 215); Jan Tustanowski (1870 nr 112); Sofron Tymiński (1870 nr 150); Zdzisław Tyszkiewicz (1871 nr 278); Izydor Tyszyński (1870 nr 286; 1871 nr 216); ks. Dalmacy Ufryjewicz (1871 nr 69); R. Ed. Ulmer (1873 nr 289); Piotr Umiński (1873 nr 9, 82; 1874 nr 69); Józef Unger (1872 nr 115); Zygmunt Uranowicz (1871 nr 99); N. Urbanowski (1871 nr 80; 1872 nr 50); Fr. Wabek (1871 nr 171); H. Wachtel (1870 nr 295); Walewski (1871 nr 71); Zofia Wallis (1870 nr 78); Wojciech Warzecha (1872 nr 44); Felicja Wasilewska (1869 nr 148); K. Wawrowski (1871 nr 71, 194); ks. Wojciech Wciślak (1873 nr 299); Wincenty Wdowiszewski (1870 nr 142); Michał Wędrychowski (1869 nr 177); Karol Węgrzynek (1872 nr 149); Antoni Weinert (1869 nr 214); Gustaw Adolf Weiss (1871 nr 279); Michał Wereszczyński (1871 nr 14); Werner (1873 nr 165); Wężyk (1870 nr 120, 126, 164); Szczepan Wicherek (1870 nr 286; 1871 nr 216); Franciszek Wierzuchowski (1870 nr 286); Włodzimierz Stanisław Wilczyński (1869 nr 210, 1872 nr 277); Ferdynand Wilkosz (1873 nr 216, 218, 277); Awit Wilkoszewski (1872 nr 175, 184); S. M. Winkler (1872 nr 288; 1874 nr 134); Wisłocki (1869 nr 81, 205); Leonard Wiśniewski (1872 nr 83); Wiktor Wiśniewski (1871 nr 191; 1872 nr 44, 255, 262); Marceli Wiśniowski (1869 nr 115); Maksymilian Witkowski (1869 nr 19; 1872 nr 16); Zygmunt Włyński (także jako Z. W.; 1870 nr 157, 162, 167, 169); Jan Wocha(1870 nr 260); Henryk Wodzicki (1869 nr 20, 29, 51, 56, 98, 111, 132, 201; 1870 nr 6, 27, 50, 53, 59, 77, 95, 143, 145, 159, 193, 297, 298; 1871 nr 81,106; 1872 nr 3, 30, 34, 44, 45, 53, 54, 67, 68, 77, 139, 141, 287; 1873 nr 35, 37, 44, 48, 61, 64, 110; 1874 nr 69, 81); Ludwik Wodzicki ( 1871 nr 220); Tadeusz Wojciechowski (1873 nr 250); Karolina Wojnarowa z Przyłuckich (1869 nr 19); F. Wojtasiński (1873 nr 208); Maurycy Wolf (1869 nr 193); Szymon Woliński (1870 nr 126); Włodzimierz Wolniewicz (1870 nr 231; 1871 nr 52); Ludwik Wolski (1873 nr 192); Wołek (1871 nr 161); ks. Wołoszyński (1873 nr 123); dr Wróblewski z Cieplic (1869 nr 123); dr Wróblewski z Wieliczki (1870 nr 198, 1871 nr 89, 90, 233); Walery Wróblewski (1869 nr 134; 1874 nr 111, 112); Order Wulf (1872 nr 182); Adolf Wurst (1872 nr 42); Wacław Wyrobek (1869 nr 128; 1870 nr 55; 1872 nr 67); A. Wysocki (1869 nr 233, 241); F. Wyspiański (1873 nr 128); I. Z. Wywiałkowski (1869 nr 169); Ludwik Zagórny-Marynowski (1870 nr 215; 1872 nr 125; 1873 nr 46); Alfred Zagórski (1873 nr 159); 1874 nr 145); M. Zagórski (1873 nr 159); Antoni Zając (1872 nr 145); Fr. Zając (1870 nr 245, 258); Michał Zając (1872 nr 156); Leopold Zajączek (1869 nr 218; 1870 nr 276); Zajączkowski (1869 nr 26); Józef Zakrzewski (1869 nr 56); Bronisław Zaleski (1871 nr 115); Stanisław Zaleski (1870 nr 138); Zofia Załuska z Przerębskich(1872 nr 194, 200); Jan Załuski (1869 nr 16, 17, 18, 21, 31, 32, 44, 46, 49, 54, 65, 78, 83, 93, 95); Stefan Zamoyski (1870 n 19); Władysław Zamoyski (1872 nr 284; 1873 nr 107); St. Zarański (1870 nr 33); Feliks Zaremba ( 1869 nr 229); Zarzycki ( 1869 nr 123); Józefa Zdziarska (1869 nr 129); Hilary Zdzieński (1872 nr 177); Ludwik Zieleniewski (1871 nr 149, 152, 153, 158); E. Zieliński (1869 nr 101); Maciej Zieliński (1873 nr 220); Jan Zielonka (1871 nr 177,204); A. Ziębowski( 1869 nr 152, 164); Franciszek Zima (1871 nr 113); Ignacy Znamierowski (1870 nr 150); J. Żółtowski (1873 nr 107); Romuald Żurowski (1869 nr 109); ks. Zygadlewicz (1869 nr 138); Marceli Żabicki (1870 nr 62); Maurycy Żebrowski (1871 nr 195); Marian Żędzianowski (1872 nr 164); Wit Żeleński (1872 nr 254); Franciszek Żółtowski (1872 nr 206); Stefan Żółtowski (1872 nr 206); B. Żukowski (1871 nr 170); J. K. Żupański (1869 nr 58-61, 65); Łukasz Żwierkowski (1872 nr 89); Teodor Żychliński (1871 nr 166, 167, 169, 172, 174, 178, 181, 183, 186, 187, 191, 199, 204, 206, 234, 237, 241); Tadeusz Żygulski (1873 nr 249); J. Żywicki (1870 nr 164). Pośmiertnie drukowani byli m.in.: Wojciech Chrzanowski (1871 nr 197); Michał Gliszczyński (1874 nr 113); Ludwik Kondratowicz (jako Władysław Syrokomla; 1871 nr 222); Wincenty Pol (1873 nr 18). Tłumaczeni byli m.in.: Edmund About (1870 nr 199-201); Aleksander II (1871 nr 15, 87, 1872 nr 38); Ali Pasza (1871 nr 287); Gyula Andrássy (1869 nr 144; 1871 nr 94, 258, 259; 1873 nr 49); Emanuel Arago (1869 nr 210); Arnin (1872 nr 6); Arsenjew (1871 nr 187); Astleithner (1873 nr 69); Karl von Auersperg (1870 nr 9; 1871 nr 297; 1872 nr 169; 1873 nr 49, 60, 94; 1874 nr 69); gen. Aurelles (1870 nr 281); Anton von Banhans (jako Benhans; 1872 nr 234); o. Antoni Barberini (1873 nr 41); Julen Barni (1870 nr 171); Jules Barthélemy-Saint-Hilaire (1872 nr 53); Albert Baume (1870 nr 230); François Achille Bazaine (1871 nr 2, 6, 7); Becker (1870 nr 181); Bellemare (1870 nr 260); Benedetti (1870 nr 178); Berger (1870 nr 10); Friedrich von Beust ( 1870 nr 118, 119, 183, 272, 288, 289; 1871 nr 11, 12, 94, 116, 150; 1873 nr 13; 1874 nr 84); Otto von Bismarck (1870 nr 50, 214, 220, 229, 254, 294, 298; 1871 nr 9, 20, 29, 296; 1872 nr 93; 1873 nr 72); Maurice Block (1870 nr 49); Maria Boegg (1870 nr 171); Karol de Bonchose (1871 nr 83); J. J. Bonny (1870 nr 171); K. Bordeoux (1871 nr 56); Hektor Borgia (1870 nr 233); Bourbaki (1870 nr 274); J. Bratiano (1871 nr 17); Rudolf Brestel (1869 nr 35, 160; 1870 nr 21, 43, 61, 63; 1874 nr 61); Tytus O'Byrne (1872 nr 36-39, 41, 42); o. Magdalenus Capiferii (1873 nr 41); Auguste Casimir-Périer (1871 nr 242; 1872 nr 1); Prospero Caterini (1874 nr 131); Chambord (1870 nr 240); gen. Antoine Eugene Alfred Chanzy; 1872 nr 109, 110); Henryk Clam-Martinic (1871 nr 133); M. Walker Cook (1871 nr 42); hr. Le Coultex (1871 nr 177); Crestin (1870 nr 248); Dallwitz (1870 nr 273); hr. Daru (1870 nr 55); pastor Delmas (1871 nr 15); Delpech (1870 nr 261); Karol Distler (1870 nr 98); Élie Ducommun (1871 nr 116); Jules Dufaure (1871 nr 212); Henri-Joseph Dugué de La Fauconnerie (1873 nr 13); Aleksander Dumas (syn?; 1871 nr 138); Fr. Eggert (1870 nr 154-158); A. Esquiros (1870 nr 260); cesarzowa Eugenia (1870 nr 243, 249); Eulenburg (1870 nr 273); Rościsław Fadiejew (1870 nr 4, 6, 16, 20, 24, 27, 31, 43, 77, 78, 80, 214); Louis Faidherbe (1871 nr 6); Jules Favre (1870 nr 49, 207, 211, 221, 228, 245; 1871 nr 29); James Fitz (1870 mr 218); Franciszek Józef I (1869 nr 35, 144, 183, 250, 251; 1870 nr 2, 3, 27, 58, 61, 63, 86, 87, 94, 106, 107, 183, 191, 203; 1871 nr 32, 33, 94, 97, 109, 138, 150, 212, 244, 297; 1872 nr 169, 275; 1873 nr 49, 60, 92, 207; 1874 nr 69, 72, 99, 104, 141); bp Charles-Emile Freppel (jako bp Charles-Emile; 1870 nr 276); Freycinet (1870 nr 269, 281); gen. Gablenz (1870 nr 114); Léon Gambetta (1870 nr 254, 269, 283; 1871 nr 3, 28, 271; 1872 nr 206); Giuseppe Garibaldi (jako J. Garibaldi; 1870 nr 148, 253, 260, 290; 1871 nr 22, 96, 155); J. Gerber (1870 nr 171); Sain-Marc Girardin (1872 nr 73); Carl Giskra (1869 nr 35, 126, 133, 220, 250, 251; 1870 nr 2, 3, 58); Glaser (1874 nr 104); Armand Goegg(1870nr 171); Mikołaj Gogol (1871 nr 194-198, 200, 203-207, 209, 210); Gontaut-Biron (1873 nr 72); Gorczakow (1870 nr 263, 281, 282); E. de Goulard (1872 nr 168); Agenor de Gramont (1870 nr 171; 1872 nr 296; 1873 nr 19); Grand-Perret (1870 nr 62, 232); Bernard-Adolphe Granier de Cassagnac (1873 nr 13); François Guizot (1870 nr 213; 1871 nr 1, 3); Karl Habietinek(1871 nr 33); Fryderyk Wilhelm Hackländer (1872 nr 44-49, 52-54, tł. J. D.); Hasner (1869 nr 133; 1870 nr 61, 63, 86, 87); dr Herbst (1869 nr 197; 1874 nr 61); Herrbst (1869 nr 133); Paul Heyse (tłum. M. G. 1871 nr 273-279, 281-282, 284, 286-288, 291-293, 295-298); Edmund Hoefer (1872 nr 88); Karol Hohenwart (1871 nr 97, 109, 150, 244); Ludwik Holzgethan (1871 nr 97, 150); Wiktor Hugo (1870 nr 212); L. Jarras (1870 nr 253); Adolf Jorkasch (1872 nr 239); Kahlden (1870 m 253); Karnatz (1870 nr 271); Karol I Hohenzollern-Sigmaringen (1869 nr 109); Émile de Kératry (1870 nr 253); gen. Klapka (1870 nr 199); Alexander von Koller (1869 nr 118); Emanuel Heinrich Komers-Lindenbach (1869 nr 152); Lajos Kossuth (1871 nr 267, 269, 270); Robert von Kraemer (1870 nr 179, 196); Mikołaj Kreculescu (1871 nr 274); K. K. Kreistgericht (1871 nr 176); Kuhn (1869 nr 144); Küss (1870 nr 230); E. (F.?) Lambrecht (1871 nr 200, 206); Lanza (1870 nr 212); Lasser (1872 nr 169; 1873 nr 60; 1874 nr 99, 104); Alexandre Ledru-Rollin (1869 nr 213); Édouard René Lefèbvre de Laboulaye (1872 nr 232, 233, 243); John Lemoin (1872 nr 234); Karol Lemonnier (1872 nr 30); Leonhardt (1873 nr 244); Ljubissa ( 1870 nr 38-40); de Lossow (1873 nr 13); Ludwik Filip I (1871 nr 1); Charles Lullier (1870 nr 77); Julian Ławrowski (1869 nr 201, 202, 210; 1871 nr 216); Patrice Mac-Mahon (1870 nr 188); Baccio Emanuel Maineri (1869 nr 160, 162, 163, 166); bp Henry Edward Manning (jako bp Henryk Edward; 1870 nr 19); August Marais (1871 nr 279; 1872 nr 26); Eugeniusz Marków (1870 nr 72); Karol Marks (1871 nr 207); Giuseppe Mazzini (1872 nr 26); Jules Michelet (1870 nr 160, 161); Dmitrij Milutin (1871 nr 19); Helmut Karl Bernhard von Moltke (1870 nr 207); hr. Mosbourg (1871 nr 9); Tibler Mümler (1871 nr 35); Alfred de Musset (1870 nr 181, 187-189, 192, 194-196, 198, 199); G. Nachtigal (1873 nr 20); Napoleon III (1870 nr 168, 232; 1871 nr 255, 261, 262; 1872 nr 240; 1873 nr 104); Nostitz-Wallwitz (1871 nr 67); Émile Ollivier (1870 nr 28); František Palacký (18970 nr 128); Henryk Perger (1870 nr 30; 1871 255); Mojżesz Piguet (1871 nr 38); Ignaz von Plener (1870 nr 25, 27, 39); Augustin Pouyer-Quertier (1871 nr 67); de Pretis (1872 nr 169; 1873 nr 112; 1874 nr 69); L. Prowe (1873 nr 13); Edgar Quinet (1870 nr 213); F. V. Raspail (1869 nr 183); Karl Rechbauer (1870 nr 33); Henryk Riviére (1872 nr 1-8, 10, 11); Henri Rochefort (1869 nr 210; 1870 nr 44, 240); John Rollanday (1872 nr 30); Rossel (1871 nr 111); Otton Rupius (1873 nr 290-292, 294, 296-299; 1874 nr 1, 3-12, 14, 17-29, 33-35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 50-53; 59-78; 80-87); Katarzyna Amberley Rüssel (1872 nr 21-26, tł. Helena Eydziałowicz); Albert Schäffle (1871 nr 116, 136); Scheidlin (1870 nr 248); Anton von Schmerling (1870 nr 9); Schmitz (1870 nr 247); Lewin Schücking (1874 nr 82-84, 86, 87, 89-95, 97-106, 109, 110, 116-133); Leon de Schüller (1874 nr 134); Edward Schuré (1872 nr 123, 124); J. Senard (1870 nr 233); Serafini (1873 nr 13); Jules Simon (1871 nr 298); Nikołaj Michajłowicz Sokołowskij (1871 nr 191); de Sourd (1870 nr 166); Włodzimierz Spasowicz (1871 nr 175, 176-181, 183-185, 193); Stiehle (1870 nr 253); Karlvon Stremayr (1870 nr 86, 87, 93, 183; 1873 nr 207; 1874 nr 141); Luka Svetec (1870 nr 13); Erwin Szpindler (1870 nr 201, tł. Edmund Bogdanowicz jako Bożydar); Edward von Taafe (1869 nr 144; 1870 nr 112 252); Taxis (1871 nr 233); Temply (1871 nr 125); Adolf von Tschaubuschnigg (1870 nr 94, 101); por. Thieme (1870 nr 212); Louis Adolphe Thiers (1870 nr 180; 1871 nr 51, 145, 146, 202, 205, 206, 212; 1872 nr 1, 15, 20, 134, 184, 208, 294; 1873 nr 123); Szczepan Thür (1870 nr 180); Piotr Nikiticz Tkaczow (jako Tkaczew; 1871 nr 192); Józef Tretjak (1871 nr 47); Luis Jules Trochu (1870 nr 240, 279, 291); Uhrich (1870 nr 229); Urusow (1871 nr 189); Mojżesz Vautier (1871 nr 38); Joseph Vautrain ( 1872 nr 6); Visconti Venosta ( 1870 nr 212); Ludovic Vitet (1871 nr 22-26); Hans Wachenhausen (1870 nr 234, 235); Weber (1870 235); Matthias Constantin Wickenburg (1869 nr 130; 1870 nr 30, 53, 258; 1871 nr 255, 1872 nr 127); Wiktor Emanuel (1870 nr 220; 1871 nr 274); Wilhelm I (1870 nr 228; 1872 nr 81); Wimpffen (1870 nr 208, 221); Rudolf von Wrbna (1869 nr 130, 210; 1870 nr 6, 30, 53, 258; 1871 nr 31). Czart. - Jag. - Nar. - Ossol. - Tor.Un. - Warsz.Un.
Całość:
Kraj.
(Dziennik, wychodzi codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt, od 1 IV 1873 codziennie z wyjątkiem dni poświątecznych, od 1 IV 1874 codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt).
Kraków, redaktor odpowiedzialny: Stanisław Służewski (od nru 187 z r. 1869: Ludwik Gumplowicz; od nru 250 z r. 1870: Alfred Szczepański; od nru 55 z r. 1871 : Stanisław Gralichowski, jako redaktor podpisany również Ludwik Gumplowicz; od nru 75 z r. 1873: Stanisław Gralichowski; od nru 146 z r. 1874: Tadeusz Wasiutyński), zamiast wydawcy podani właściciele: Adam Sapieha, Szymon Samelson, Leon Czarliński, Stanisław Czarnecki (następnie od nru 187 z r. 1869 wydawca: Ludwik Gumplowicz; od nru 148 z r. 1870: Alfred Szczepański; od nru 250 z r. 1870: Ludwik Gumplowicz; od nru 75 z r. 1873 : Stanisław Gralichowski; od nru 146 z r. 1874: Tadeusz Wasiutyński), druk. Karola Budweisera (od nru 250 z r. 1870: Druk. Kraju pod zarządem St. Gralichowskiego; od nru 147 z r. 1874: druk. Ludwika Gumplowicza pod zarządem St. Gralichowskiego), 1869 (nr 1 z 2 III) - 1874 (nr 166 z 24 VII),
folio (od nru 75 z r. 1873: folio mniejsze, od nru 146 z r. 1874 format nieznacznie zwiększony), pojedynczy numer liczy str. 4, paginacja odrębna dla każdego numeru; pojedynczy numer w Krakowie cent. 10 (od nru 67 z r. 1873: cent. 5, od nru 146 z r. 1874: cent. 6), prenumerata roczna w Krakowie złr. 20 (od nru 65 z r. 1873: złr. 12, od nru 146 z r. 1874: złr. 15).
W r. 1869 od nru 181 (z 6 X) do nru 191 (z 19 X) ukazywał się Tygodniowy Dodatek do Kraju, z osobną numeracją (nr 1 z 6 X), w 4ce, pojedynczy numer liczy str. 4. Obejmował teksty ustaw, odpowiedzi redakcji oraz ogłoszenia.
W r. 1873 od nru 75 (z 1 IV) do końca roku raz w tygodniu ukazywał się Dodatek Powieściowy.
Sporadycznie ukazywały się dodatki nadzwyczajne, jedno- lub dwustronicowe.
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 96, pod hasłem Gumplowicz Ludwik, zamieszczono uwagę: Kronikarz: Anczyc Władysław Zygmunt (Rozmaitości). - Tamże zamieszczono uwagę: Od 14 Października (1869) z woli księcia (Adama) Sapiehy, redaktor Ludwik Gumplowicz, w skutek czego wszyscy współpracownicy ustąpili z redakcyi, jakoteż i wydawcy usunęli się. - Tamże podano, że w r. 1872 usunął się z redakcji Kazimierz Szczaniecki.
Tamże, t. II, Kraków 1874, s. 460, pod hasłem Kraj, zamieszczono uwagę: Obecnie Redakcya: Hil. (Hilary) Filasiewicz, współpracę podziela Mieczysław Pawlikowski. - Tamże podano, że od kwietnia 1873 r. właścicielem jest Jerzy Czartoryski (?).
Dokładne informacje na temat zaangażowania wspomnianych osób w prace redakcji Kraju podaje Czesław Lechicki, Krakowski Kraj (1869-1874), Wrocław 1975 (według indeksu). - Tamże podano, że do zespołu redakcyjnego należał również Bolesław Lutostański, sekretarzem redakcji był Ignacy Maciejowski, tłumaczem i korektorem był Żegota Pauli (s. 27, 28, 59). - Tamże podano, ze w r. 1874 redaktorem był Stanisław Szachowski (s. 164, 165). - Tamże podano, że do grona korespondentów należeli m.in. Koran z Pragi, dr Luksenburger z Wiednia, Tadeusz Oksza-Orzechowski (Oksza-bej) z Konstantynopola, Edward Siwiński z Paryża i Adam Słotwiński z Paryża (s. 40, 83, 89).
Pismo zamknięte niespodziewanie, bez wiedzy redakcji, wskutek działań Ludwika Gumplowicza. - Por. Cz. Lechicki, Krakowski Kraj (1869-1874), Wrocław 1975, s. 165, 166.
Artykuły, mowy, wnioski i głosy sejmowe zamieścili m.in.:
Amberny (1871 nr 45); Adam Asnyk (jako El...y, El-y, Stożek, Jan Stożek; 1869 nr 89, 90, 93, 96, 99, 101, 103, 104, 107, 109, 111, 112, 127; 1870 nr 249; 1872 nr 154, 156); Bronisław Babel (1870 nr 97; 1871 nr 144); Michał Bałucki (jako Elpidon; 1870 nr 72, 73, 75-77, 78-80, 82, 84-86, 88, 91, 92, 95, 96, 99, 102-105, 107, 108, 134, 138, 140-144, 146-148; 1871 nr 89, 240; 1872 nr 157-165, 167-179, 181-184); Józef Baum (1871 nr 217); Aleksander Bednarski (1873 nr 60); Adam Bełcikowski (1870 nr 129, 131, 132, 136, 137, 139, 294, 295, 297, 298; 1871 nr 101, 102, 107-109, 112-114, 118-121, 124-126, 128-133; 1872 nr 7-10, 12, 13, 185, 186, 188-203, 205, 206, 208-211, 214, 225, 227-229, 231, 233, 235, 238-240, 243, 245, 246, 249, 250, 252, 254-258, 260, 263-264, 266, 267, 269, 270, 272, 275, 278, 279, 284-286, 288, 290); Juwenal Boczkowski (1870 nr 151, 157); Aleksander (Leszek) Dunin Borkowski (1870 nr 201; 1871 nr 228, 233); Eliza Bośniacka (jako Julian z Poradowa; 1871 nr 210-212, 214); Alfred Brandowski (1869 nr 67, 69); Henryk Burzan (1872 nr 15, 16); Stefan Buszczyński (1869 nr 35, 165; 1870 nr 35, 37, 39, 175-177; 1871 nr 115; 1873 nr 36, 38, 40, 43, 45, 47-49; 1874 nr 36); Karol Bodzenta Chłapowski (1871 nr 183); Tadeusz Chłapowski (1872 nr 15); Kazimierz Chłędowski (także jako Autor Skrupułów, K., K. Ch., K. Kruk, Kalasanty Kruk, W.; 1869 nr 189, 192, 196, 201, 204-207, 211, 212, 216-218, 223, 225, 227, 230, 231, 233, 234, 238, 240, 245; 1870 nr 5, 12, 18, 26, 29, 31, 34, 41, 47, 50, 53, 59, 65, 70, 88, 101, 112, 117, 128, 133, 138, 142-144, 149, 155, 157, 161, 167, 173, 179, 183, 185, 190, 202, 207, 213, 219, 230, 231, 237, 260, 293, 295, 298, 299; 1871 nr 1, 3, 4, 6, 8-12, 14-16, 18-24, 26, 28-32, 34-41, 43-46, 224, 226-228, 230-238, 240-267, 269; 1872 nr 77-87, 89, 90, 92-96, 98, 100, 101, 103, 105-107, 110, 112-116, 119, 121, 123, 125-127); Julian Chmielecki (1871 nr 245); Edmund Chojecki (1869 nr 1-55); Bolesław Prawdzie Chotomski (1871 nr 205); Seweryn Chryściński (1872 nr 240); Leon Chrzanowski (1869 nr 212; 1870 nr 151, 203;
1871 nr 214, 215, 218, 229, 230; 1872 nr 236, 275, 279, 280, 281; 1873 nr 108); Jan Chwalibogowski (1871 nr 35; 1872 nr 298; 1874 nr 31); Jerzy Cienciała (1869 nr 108, 117, 146; 1871 nr 237); Cyprian Ciepanowski (1869 nr 207; 1870 nr 52, 53, 137; 1871 nr 114-116, 118, 208); Konrad Coghen (1872 nr 146-148, 151); Antoni Czajkowski (1869 nr 77); Władysław Czaplicki ( 1870 nr 205, 206, 209-219; 1872 nr 249); Jerzy Czartoryski (1871 nr 147, 150-152, 153, 156, 157, 159, 163, 164, 169, 171; 1872 nr 273); Leon Czekoński (jako Gozdawa; 1870 nr 107, 109, 145, 154, 157-161); Euzebiusz Czerkawski (1869 nr 209, 212; 1870 nr 30-38, 209; 1871 nr 121, 122); Czerny (1874 nr 31); Adam Czyżewicz (1871 nr 233; 1872 nr 47); Pelagia Dąbrowska (1871 nr 199); ks. Michał Dąbrowski (1870 nr 171, 172; 1874 nr 88); Teofil Dąbrowski (1873 nr 85-88, 90, 170); Władysław Daisenberg (1873 nr 113); Szymon Dankowicz (1869 nr 80, 107, 218); Stefan Dembiński (1872 nr 61); Józefa Dobieszewska ze Śmigielskich (1873 nr 193-196, 198-200); Seweryna Duchińska (1869 nr 146); Franciszek Henryk Duchiński (1869 nr 144, 152; 1872 nr 115; 1873 nr 55); Julian Dunajewski (1871 nr 243; 1872 nr 262); Władysław Dunin (1869 nr 174); Paulina Dzieduszycka (jako Paweł Sas; 1872 nr 244, 250, 251, 291-293; 1873 nr 15); Maurycy Dzieduszycki (1870 nr 263); Mieczysław Dzieduszycki (1869 nr 31, 46; 1870 nr 14, 110, 112); Wojciech Dzieduszycki (1873 nr 21, 23, 26, 28, 31, 33, 37, 61, 63-66, 68-72); Antoni Eger (1872 nr 170); Wawrzyniec Engeström (1870 nr 90-93, 96, 97, 99, 105, 110, 113-115, 117, 119-122, 127, 128, 131, 135, 145, 146, 150, 151, 153, 154, 156, 158-160, 162-166, 169, 170, 172, 175-180, 184, 187, 189, 194-196, 203-205, 207, 209-212; 1871 nr 159, 160, 162-165, 168-169, 173, 176, 177, 179, 181-186, 188, 190, 191; 1872 nr 85); Karol Estreicher sen. (także jako Litwin; 1869 nr 10, 18, 40, 44, 56; 1871 nr 62, 63); Helena Eydziałowicz (1872 nr 21); Felicjan Faleński (jako F.; stały korespondent w l. 1873-1874); Joachim Frommer (1871 nr 159); Edward Gabryelski (1872 nr 21; 1873 nr 61, 62, 63, 64; 1874 nr 4, 140); Franciszek Ganczarski (1870 nr 123); Albert Gąsiorowski (anonimowo; 1872 nr 55-152); Agaton Giller (1869 nr 53-55); Jan Glajcar ( 1869 nr 110); Jan Nepomucen Gniewosz (1871 nr 229; 1874 nr 149-151, 163, 166); Jan Grudziński (1870 nr 40, 151, 170; 1873 nr 291-293); Stanisław Grudziński (1872 nr 71-74, 97); Ludwik Gumplowicz (także jako Eksredaktor, dr L. G.; 1869 nr 59; 1870 nr 152; 1871 nr 83, 231; 1872 nr 180; 1873 nr 233; 1874 nr 128); Maria Gumplowiczowa (jako Felicjan Gryf; 1872 nr 55-57, 153, 286, 287); Zygmunt Gurt (jako Bolesław Świerszcz; 1870 nr 179); Wilhelm Habicht (1872 nr 84, 85, 113); Cezary Haller (1869 nr 171, 175; 1871 nr 219, 221); Józef Hauke-Bosak (1870 nr 260); Aleksander Hirschberg (1870 nr 237); Julian Horain (1873 nr 243); Kazimierz Jakubowski (1869 nr 179; 1870 nr 42, 202); Eugeniusz Janota (1869 nr 84); Karol Jaskłowski (1870 nr 113, 114); Henryk Jędrzejewicz (1872 nr 284); Henryk Jordan (1869 nr 76-78); Stanisław Justian (1870 nr 137); Jan Kabat (1871 nr 91, 236, 237; 1872 nr 275); Kazimierz Kantak (1872 nr 32, 33, 74); Julian Kirchmajer (1871 nr 217, 237); Julian Klaczko (1870 nr 202, 206); Ferdynand Kojsiewicz (1872 nr 247); J. Kopacz (1870 nr 272, 275-277, 279); Mateusz Korwin (1870 nr 106-111); Klemens Kostheim (1870 nr 150); Szczęsny Emeryk Koziebrodzki (1871 nr 214); Władysław Koziebrodzki (jako W. B. K.; 1870 nr 52, 118-125; 1871 32-34, 37-39, 41, 43, 45, 46, 49; 1872 nr 97, 272; 1873 nr 107, 137); Władysław Kozłowski (jako W. K.; 1869 nr 7, 12, 25, 37, 43, 52, 61, 87, 117, 139, 198, 218, 237; 1870 nr 13, 69, 98, 150, 155, 186, 226, 251, 292; 1871 nr 21, 38, 73, 124, 139, 167, 189); Maurycy Kraiński (1870 nr 13); Józef Ignacy Kraszewski (także jako Bolesławita, B. Bolesławita, J. I. K.; 1869 nr 13, 66, 84, 102, 176-178, 180-183, 185-188, 190, 192-196, 198, 200, 204-207, 209-213, 215-231, 233-244, 246, 248-249, 251; 1870 nr 1-6, 8, 10, 12-14, 16, 18, 20, 23, 24, 26-39, 162, 222-225, 227, 239, 241, 246, 248, 253; 1871 nr 33, 65, 146, 158, 164, 170, 177, 181, 187, 191, 194, 199, 208, 211, 212, 224, 255, 261, 267, 272, 273, 278, 289, 294, 296; 1872 nr 3, 9, 12, 19, 20, 24, 31, 45, 50, 52, 59-61, 67, 68; 1873 nr 69, 90, 124); Michał Król (1871 nr 217; 1873 nr 112); Ludwik Kubala (1870 nr 20, 21, 22; 1872 nr 120, 121, 123, 125, 126, 128); Władysław Kulczycki (także jako W. K., Wł. K., Wład. K., W. Kul., Wład. Kul., Cezar Polewka; 1869 nr 115, 222, 231; 1870 nr 73, 93, 94, 101, 107, 108, 115, 120, 121, 126-128, 135, 143, 155, 175, 176, 198, 216, 232; 1871 nr 34, 149-151, 157, 158, 164, 173, 174, 175 178; 242, 252, 253, 289, 296, 298; 1872 nr 5, 6, 10, 13, 16, 22, 24, 27, 29, 31, 34, 37, 41, 42, 45, 47, 48, 59, 63, 65, 66, 76-78, 81, 83, 84, 88, 91, 92, 101, 161, 225, 226); Adam Kuliczkowski (1872 nr 207); Stanisław Kunasiewicz (1869 nr 105); Mieczysław Ledóchowski (1872 nr 45; 1874 nr 15); Andrzej Leja (1873 nr 136); Jan Leśniewski (1871 nr 216, 219-221, 223, 231, 234, 237; 1872 nr 17-20, 86, 105, 117, 118); Karol Libelt (1869 nr 141, 220; 1872 nr 1, 2; 1873 nr 39); Ksawery Liske (1869 nr 8, 9, 27, 40, 42, 43, 65); Bolesław Lutostański (1869 zamieszczał liczne teksty jako L., Dr. Bolesław L., L-ski, B. L-ski, Dr. W.; 1872 nr 278; 1873 nr 1, 2); Józef Łepkowski (także jako †; 1869 nr 213; 1872 nr 275, 278; 1873 nr 9, 82); Antoni Łuszczkiewicz (1872 nr 121, 122, 139, 141); Mikołaj Łyssy (1872 nr 15); Józef Majer (1869 nr 65, 85, 99, 145, 167, 188, 212, 216; 1870 nr 153; 1871 nr 220; 1872 nr 279, 280, 281; 1873 nr 233); Zygmunt Skarbek Malczewski (1873 nr 262); Antoni Małecki (1869 nr 80; 1872 nr 280; 1874 nr 4); Napoleon Mańkowski (1871 nr 48); Henryk Markusfeld (1873 nr 228); Zygmunt Marszałkowicz (1869 nr 135, 164); Ludwik Masłowski (1871 nr 268, 271-277, 279, 280, 283-293, 295); Mazur ( 1872 nr 65); Teofil Merunowicz (1869 nr 170, 173; 1872 nr 47); Władysław Meszczyński (1872 nr 45); Antoni Michalski (1872 nr 203); Władysław Mickiewicz (1869 nr 67; 1870 nr 217, 218; 1872 nr 78); Aleksander Miecznikowski (anonimowo; 1872 nr 14); Zygmunt Miłkowski (jako T. T. Jeż, Z. M.; 1870 nr 78; 1871 nr 56-61, 130, 132-134, 279, 290; 1872 nr 40, 50, 54, 112, 116, 138, 146, 225, 242, 282, 284; 1973 nr 105, 154); Szczęsny Morawski (1871 nr 76-79, 251); Teodor Morawski (jako T. M.; 1872 nr 90, 117, 118, 126, 132, 133, 145, 146,166, 168, 172, 240); Ludmił Nadzieja (1872 nr 88); Antoni Marian Neusser (1874 nr 15); Kazimierz Grzymała Niegolewski (1872 nr 27); Władysław Maurycy Niegolewski (1871 nr 123, 278); Juliusz Niewiarowski (1873 nr 150); August Nowakowski (1870 nr 158); Maksymilian Nowicki (1870 nr 89-92, 95, 96); Tadeusz Oracz (1869 nr 26); K. Ossuchowski (1871 nr 218); Henryk Otowski (1872 nr 12); Mieczysław Pawlikowski (także jako M. P., Miecz. Pawl., Pseudonim, ***, ψ; 1871 nr 69-73, 74, 79, 80, 84-87, 89-92, 94, 95, 97, 99, 103-105, 143, 145, 146, 148-152, 154, 155, 157-161, 193, 194; 1872 nr 15, 23, 76, 204, 224, 230, 233, 236, 242, 248, 253, 259, 265, 271, 277, 282, 289, 294-297, 298); Wincenty Petrowicz (1870 nr 264); Henryk Piątkowski (1872 nr 215-217); Oktaw Pietruski (1869 nr 167; 1870 nr 5, 10, 11, 193; 1871 nr 19; 1872 nr 202-206, 208, 217, 222); Konstanty Piliński (1873 nr 262); Piotrowski (1871 nr 236); Władysław Plater (1870 nr 21, 48, 162, 225, 236, 289; 1871 nr 21; 1872 nr 115,2 41; 1874 nr 42); Wincenty Pol (1869 nr 136, 137, 146, 169; 1871 nr 50-52, 286); Alfred Józef Potocki (1870 nr 86, 94, 106, 174, 191, 210; 1871 nr 32); Józef Przybyłowicz (1870 nr 296); Klemens Raczyński (1870 nr 251); Walery Radzikowski (jako Walery Eliasz; 1870 nr 166, 211; 1871 nr 239, 272; 1872 nr 245); Arnold Rappaport (anonimowo; 1871 nr 81-112); Maurycy Reines (1870, nr 150); Władysław Rey (1872 nr 249); Tadeusz Romanowicz (1870 nr 34, 150; 1871 nr 188; 1872 nr 156-162, 186); Tomasz Rudnicki (1870 nr 184, 185, 188, 189); Jan W. Rudzki (1872 nr 226); Władysław Sabowski (także jako Wołody Skiba; 1869 nr 51, 56-80, 86-92, 94-97, 99-106, 108-110, 112-116, 187; 1870 nr 100, 247, 251-253, 255, 257, 262, 264, 265, 268, 270, 271, 274, 276-278, 280, 283, 286, 287, 289, 291-293; 1871 nr 281); Eustachy Stanisław Sanguszko (1870 nr 39; 1872 nr 140, 154); Adam Sapieha (1869 nr 109, 237; 1870 nr 200, 202); Leon Sapieha (1869 nr 96, 119, 127, 140, 158, 161, 164, 167, 171, 172, 175; 1870 nr 5, 193; 1871 nr 217, 219, 221, 222, 229, 230; 1872 nr 15, 233, 273; 1873 nr 10); Zygmunt Sawczyński (1869 nr 211, 215; 1871 nr 217; 1874 nr 145); Jan Stella-Sawicki (1872 nr 241); Henryk Schmitt (Szmitt) (1869 nr 106-107, 243); Władysław Ściborowski (1870 nr 80, 86, 120, 121, 122, 124, 128, 130, 132; 1871 nr 120, 122, 124, 128, 130, 161; 1873 nr 215); L. Sęp (pseud.?; 1870 nr 56-60, 62-65, 67, 68); ks. Piotr Semenenko (Semeneńko) (1870 nr 123, 124, 156); Walerian Serwatowski (1870 nr 95, 149, 159; 1871 nr 19; 1872 nr 41 ); Władysław Siemoński (1870 nr 58); Jan Sito (1870 nr 178, 192, 214, 220, 226, 232, 236-238, 250, 255, 261, 267, 273, 284, 290, 296); Paweł Skwarczyński (1871 nr 222; 1872 nr 202-206, 208, 233); Śladkowski (1870 nr 33); Stanisław Służewski (także jako S. S.; 1869 nr 177, 184, 187); Franciszek Smolka (1869 nr 125, 133, 141, 172; 1870 nr 112, 150, 192, 202; 1871 nr 72, 130, 132, 133, 145, 146, 148, 150, 186); Adam Lew Sołtan (1871 nr 173; 1872 nr 49); Antoni Sozański (1870 nr 36; 1871 nr 9); M. Sroczyński (1872 nr 125); Józef Starkel (1871 nr 91-93); Juliusz Starkel (jako S. M., Sofronjusz Mykita; 1869 nr 2, 17, 26, 31, 48, 58, 61, 70, 80, 95, 106, 113, 133, 151, 174; 1870 nr 13, 126; 1871 nr 16,17); A. Steibelt (1869 nr 10); Jan Stonawski (1871 nr 180); January Struszkiewicz (1870 nr 179, 181; 1871 nr 4); Juliusz Strutyński (jako Berlicz Sas; 1872 nr 280; 1873 nr 3, 4, 6-9, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 27, 30, 32, 35, 39, 44, 49-51, 54, 56, 67, 68, 73, 74); Józef Strzelnicki (1871 nr 256); Alfred Szczepański (także jako Alf. S.; 1869 nr 106, 123, 124, 134, 135; 1870 nr 151, 153; 1871 nr 135-137, 139, 141, 145); Seweryn Szechowicz (1870 nr 42-44, 46, 48); Józef Szujski (1869 nr 70, 71, 114, 127; 1870 nr 33; 1872 nr 262; 1873 nr 219, 220); J. Szydłowski (1874 nr 1, 28, 51); Roman Szymański (1869 nr 131, 136, 137, 140); Taczanowski (1871 nr 123); Józef Tokarzewicz (także jako T...; 1869 nr 134; 1870 nr 86, 172-173); P. Tokarzewicz (1871 nr 248, 249); Emil Torosiewicz (1871 nr 164, 214); Józef Tyszkowski (1871 nr 217); Kornel Ujejski (1869 nr 210; 1871 nr 187; 1873 nr 117); A. Warschauer (1871 nr 187, 188, 203; 1872 nr 20, 144); Ferdynand Weigel (1871 nr 134-136, 183, 185, 187, 208; 1872 nr 46); Karol Widman (1870 nr 150); Hipolit Witowski (1869 nr 118, 229; 1870 nr 156, 224, 233); Karol Witte (jako Walenty Spectator; 1872 nr 298); Ludwik Wołowski ( 1871 nr 200) ; Artur Wołyński (1869 nr 243; 1870 nr 231; 1872 nr 187; 1873 nr 53, 55, 60, 62); Maciej Wszelaczyński (1873 nr 290); Jan Zachariasiewicz (1869 nr 117-125, 127-132, 134, 135, 137, 139-142, 145-149, 151-155, 157-160, 162, 163, 165, 168-175); Jan Zagórski (jako J. Z.; 1870 nr 40, 93, 232, 233, 248, 249, 270, 271, 283; 1871 nr 9, 21, 24, 25, 33, 34, 36, 37, 45, 63, 85, 86, 160, 191, 192, 245-247, 268, 290, 291; 1872 nr 3, 26, 38); Antoni Zaleski (1870 nr 97, 98; 1871 nr 105-108, 110); Stefan Zamojski (1871 nr 215; 1873 nr 125); Władysław Żeleński (1870 nr 258, 259, 262); Florian Ziemiałkowski (także jako Kulik znad Wisły; 1869 nr 35, 58, 108; 1871 nr 104, 187, 215, 236, 243, 275; 1873 nr 207); Teofil Ziemba (1874 nr 161); Ignacy Żółtowski (1869 nr 201 ; 1871 nr 95, 222; 1872 nr 272); Mikołaj Zyblikiewicz (1869 nr 37, 133, 136, 142, 191, 201, 236, 237, 238, 242, 246; 1870 nr 152, 153, 296; 1873 nr 126, 128, 132, 133, 214, 226, 228, 233; 1871 nr 228, 229); Ludwik Żychliński ( 1872 nr 56; 1874 nr 40, 44, 75).
Listy do redakcji, sprawozdania, sprostowania, odezwy, zawiadomienia, podziękowania itp. zamieścili m.in.:
Stanisław Abłamowicz (1873 nr 147); G. Aczkiewicz (1871 nr 296); Kajetan Agopsowicz (1871 nr 204); Władysław Ludwik Anczyc (1870 nr 141); R. Andrusikiewicz (1870 nr 99); Henryk Andrzejewicz (1873 nr 107); Jakub Antoniewicz (1870 nr 51; 1871 nr 1, 32, 161; 1873 nr 61, 1874 nr 24); Karol Armatowicz (1871 nr 57, 74); Wincenty Arnese (1873 nr 53); Juliusz Au (1870 nr 231; 1871 nr 51; 1872 nr 50); ks. Ludwik Babik (1871 nr 289); Badeni (1871 nr 245); ks. Badura (1871 nr 188); Paweł Baily (1870 nr 283); dr Balko (1872 nr 207); Fr. Bałutowski (1871 nr 69; 1873 nr 35); Erazm Banko (1872 nr 257); Gustaw Bańkowski (1870 nr 138); L. Barącz (1872 nr 247); Adam Baraniecki ( 1869 nr 78; 1870 nr 260; 1872 nr 257); Bolesław Baranowski (1871 nr 3); A. D. Bartoszewicz (1874 nr 33); Franciszek Bażyński (1869 nr 96; 1871 nr 14, 48; 1872 nr 290); Wojciech Bednarski (1870 nr 76); Bełza (1869 nr 123); Leon Bekermann (1873 nr 117); Atanazy Benoe (1870 nr 247); J. Bensdorf (1871 nr 91); W. Bentkowski (1870 nr 125); Ksawery Berezowski (1870 nr 34; 1871 nr 250, 254); Białkowski (1869 nr 110, 116, 122, 134, 152, 164, 181, 203; 1870 nr 9; 1872 nr 291; 1873 nr 25, 42, 48, 201, 226, 278; 1874 nr 1); Karol Białkowski (1869 nr 245); Władysław Bielański (1870 nr 215; 1873 nr 46); Rudolf Bielikiewicz (1873 nr 231); Henryk Bienenfeld (1871 nr 119); Bieńkowski (1871 nr 155); Józef Biesiadzki (1869 nr 245); Maria Bigo (1872 nr 293); Mateusz Bigo (1872 nr 293); Wiktor Bilski (1874 nr 134); Biłous (1873 nr 35); Juda Birnbaum (1869 nr 64; 1872 nr 39, 149); Leon Halban-Blumenstock (1869 nr 23, 65 tu mylnie jako M. Blumenstok, 85, 145, 159, 167; 1870 nr 170); Juliusz Błoński (1869 nr 170; 1871 nr 190); Adolf Bniński (1871 nr 80); M. Bniński (1871 nr 51); Alojzy Boberski (1872 nr 119, 184, 235, 240; 1874 nr 60); Juliusz Bobowski ( 1869 nr 119, 219; 1870 nr 2, 8, 175, 220; 1872 nr 85, 86, 90, 129, 130, 181, 186; 1873 nr 187); Hieronim Bobrzyński (1870 nr 79); Ksawery Boczarski (1872 nr 145); Boczkowski (1869 nr 213); Zdzisław Bogusz (1872 nr 139); Fr. Bor (1874 nr 44); A. Borkowska (1871 nr 273); Ludwik Borkowski (1871 nr 55); Włodzimierz Borkowski (1872 nr 170); Lesław Boroński (1874 nr 71); dr Borzobohaty (1869 nr 117); Adalbert Bourbon (1874 nr 55); J. Braun (1871 nr 208, 289); Bronowiecki (1872 nr 89); Ignacy Brosig (1870 nr 159); Władysław Bruśnicki (1869 nr 224; 1870 nr 130, 133, 161; 1871 nr 173); Teresa Brzechffa (1871 nr 162); J. K. Brzostowski (1871 nr 209); Büchner (1872 nr 29); Józef Buchowiecki (1873 nr 248, 282); Jan Buczko (1873 nr 208); Budwiński (1870 nr 12); Julian Bukowski (1869 nr 13, 23); Antoni Burnatowicz (1870 nr 107); W. Buś (1870 nr 60); Fryderyk Büsch (1870 nr 267); Jan Buszek (1869 nr 23, 186; 1871 nr 139); Wiktor Bylicki (1869 nr 106, 139, 171, 178, 231, 244; 1870 nr 31, 33, 51, 75, 101, 126, 150, 176, 200, 226, 243, 254, 279; 1871 nr 7, 10, 19, 35, 78, 126, 152, 153, 178, 202, 254, 262, 266, 276; 1872 nr 5, 29, 40, 47, 50, 62); Maksymilan Caro (1872 nr 52); Ferdynand Cassina (1873 nr 48); Henryk Cauniz (1871 nr 159); L. Celińska (1871 nr 31); Leon Cercha (1871 nr 123); Eugeniusz Cetner (1869 nr 127); T. Chajęcki (1870 nr 25; 1872 nr 85); Feliks Chaszczyński (1872 nr 239); ks. Chełmecki (1870 nr 121); W. Chełmecki (1871 nr 92); Antoni Chiliński (1873 nr 162); Antoni Chmurski (1870 nr 102; 1872 nr 282); Leonard Chodźko (1870 nr 18); Józef Choroszkiewicz (1873 nr 162); J. Chorzemski (1870 nr 266); Marian Chyliński (1870 nr 99); Bartłomiej Chwała (1873 nr 5); Franciszek Ciesielski (1871 nr 203); Hilary Cieszkowski (1870 nr 57, 67); Józef Ciślak (1870 nr 121); dr Curti (1871 nr 99);Leon Cyfrowicz (1873 nr 233); Czajkowski (1871 nr 237); Leon Czarliński (1870 nr 49, 130); Aleksander Czartoryski (1872 nr 27); Jerzy Czartoryski (1873 nr 226); Jan Czemeryński (1870 nr 111); Franciszek Czerwiec (1870 nr 125, 130); Władysław Czyżewicz (1870 nr 133); Ignacy Danielewski (1869 nr 108); Zygmunt Darowski (1870 nr 197); Franciszek Dbałowski (1870 nr 245); Fr. Dębowski (1871 nr 123); Salomon Deiches (1873 nr 165); Dembiński (1871 nr 51); Stanisław Demianowski (1869 nr 136); Józef Dietl (1869 nr 21, 43, 50, 52, 71, 99, 103, 104, 106, 120, 128, 187, 198, 209, 211; 1870 nr 15, 87, 122, 126, 134, 139, 151; 1871 nr 181; 1872 nr 113, 123, 129, 131, 141; 142, 195, 202, 215, 236, 252, 296; 1873 nr 1, 40, 108, 196, 199, 242, 254; 1874 nr 138); Jan Dimmel (1870 nr 142); Józef Długoszeski (1871 nr 126); Wł. Dobiecki (1869 nr 124); Dobieszczański (1871 nr 180; 1872 nr 175, 230); A. Dobrudzki (1870 nr 266); Walenty Dobrzański (1871 nr 127); Adolf Dobrzyński (1871 nr 183); Walerian Döning (1873 nr 128); Michał Doroszyński (1869 nr 120, 166); Ignacy Drewnowski (1872 nr 29, 130); B. Druciak (1870 nr 99); Duchwicz (1872 nr 29); Jan Dudrewicz (1870 nr 130); J. Dufaure (1871 nr 100); Henryk Dulęba (1870 nr 219; 1871 nr 12); Władysław Dulęba (1874 nr 53, 64, 76, 84); Władysław Dunin (1869 nr 91, 174); Jan Dutkiewicz (1870 nr 149); M. Dworski (1869 nr 24, 1870 nr 102, 225; 1871 nr 129, 134); K. Dzbański (1871 nr 93); Edward Dzwonkowski (1872 nr 210); Edward Dzieduszycki (1869 nr 125; 1873 nr 159); Ch. Eibenschitz (1869 nr 106); Jakub Eisner (1873 nr 174); Ekehlman (1870 nr 192); Apolinary Ellinger (1869 nr 236; 1870 nr 85, 122); Wincenty Eminowicz (1872 nr 110, 111); Karol Englisch de Payne (1870 nr 2, 3); Stefan Erazmus (1874 nr 71); Aleksander Estreicher (1871 nr 293; 1872 nr 153, 159); Fabiański (1872 nr 51); Kazimierz Federowicz (1870 nr 296); Izydor Feingold (1873 nr 218); Leon Feintuch (1870 nr 286; 1871 nr 129, 134, 208); Hieronim Feldmanowski (1872 nr 162); Oskar Fieber (1869 nr 142); Fierich (1873 nr 39, 47, 109); Hilary Filasiewicz (1870 nr 34, 79; 1872 nr 272, 273; 1873 nr 107; 1874 nr 4); Józef Filipek (1871 nr 25, 28); Abel Finkelstein (1870 nr 36, 37); Alfred Fontana (1869 nr 139); Karol Forster (1869 nr 174; 1870 nr 58, 78, 126, 127, 93, 221, 245; 1871 nr 96, 127; 1872 nr 9); Frankowski (1869 nr 141); Aleksander Frankowski (1869 nr 134); J. Friedlein (1873 nr 70); Joachim Frommer (1870 nr 239); Klemens Fugiński (1870 nr 169; 1871 nr 67); Fuglewicz (1869 nr 62); Antoni Funiak (1870 nr 62); Jędrzej Furdziak (1872 nr 135); Jan Gabryl (1873 nr 209); Paweł Gagarin (1869 nr 162-164); Władysław Gajda (1872 nr 189); Franciszek Gajdeczka (1871 nr 30); Gajdziński (1870 nr 225); Jan Gajewski (1869 nr 35 tu anonimowo, 41, 44;1873, nr 117); Szczepan Gałecki (1869 nr 139; 1870 nr 273); Seweryn Gałęzowski (1871 nr 258); Gałkiewicz (1873 nr 201, 226); I.Garbusiński (1869 nr 203); R. Gąsiorowski (1871 nr 65, 66); Adolf Gawalewicz (1874 nr 53, 64, 76, 84); Maria Gawlik ze Stacherskich (1869 nr 33); Teodor Gaydzicz (Gajdzicz) (1870 nr 15, 132; 1872 nr 125); Geissler (1870 nr 14); Osias Gelber (1872 nr 283); Teofil Gerstmann (Gerstman) (1869 nr 98; 1870 nr 15, 34, 60, 81 tu mylnie jako J. Gerstmann, 101, 107, 142, 146, 156; 1873 nr 159); Herman Giesler ( 1869 nr 181 ); Emilia Gilewska ( 1871 nr 139); Karol Gilewski (1870 nr 149, 150); Jakub Girtler (1873 nr 221); Józef Gizelt (1869 nr 120); Zygmunt Giżycki (1874 nr 64); Jan Glajcar (1870 nr 136, 1871 nr 176); Marcin Gliwa (1870 nr 85); Antoni Głowacki (1872 nr 99); Jakub Głuch (1870 nr 260); Mikołaj Głuch (1870 nr 260); J. Goebel (1869 nr 181);Goeblowie (1872 nr 224); Juda Goldberg (1873 nr 224); Bernard Goldman (1871 nr 192, 277; 1872 nr 18, 51); Bernard Goldner (1873 nr 76-78); Samuel Goldwasser (1872 nr 39); Antoni Golejewski (1871 nr 204); Jan Gołda (1870 nr 17); Tadeusz Gołda (1869 nr 249; 1870 nr 5, 23, 26); Agenor Gołuchowski (1871 nr 186; 1872 nr 5; 1873 nr 109, 231); Tomasz Górecki (1870 nr 244); Leopold Górnicki (1871 nr 293); Stanisław Górniesiewicz (1869 nr 190); Stanisław Górski (1870 nr 293); Antoni Gostkowski (1869 nr 97, 108, 144); J. Götzowa (1870 nr 241); Kazimierz Grabowski (1872 nr 278); M. Grabscheid (1871 nr 204, 274, 285, 295; 1872 nr 7, 12, 19, 25, 36, 41, 48, 54, 66, 72, 78, 82, 94, 100, 106, 120, 125, 131, 137, 148, 155, 159, 166, 173, 178, 184, 189, 195, 201, 207, 213, 219, 225, 238, 243, 249, 254, 260, 266, 285, 290, 296; 1873 nr 7,17, 23, 29, 41, 59, 65); Karol Graff (1869 nr 124; 1870 nr 68); Stanisław Gralichowski (1869 nr 169); Piotr Gręborz (1871 nr 125); Józef Grelinger-Greliński (1869 nr 16, 17, 18, 21, 44, 46, 54, 70, 78, 83, 89, 93, 95, 125, 144, 151, 162,173, 219, 225, 240, 243, 248; 1870 nr 3,16, 25, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 50, 51, 54, 69, 135, 137, 173, 177; 1871 nr 7, 17, 39, 121, 141, 169, 241, 242, 256, 259, 277, 295; 1872 nr 66, 119, 141, 151, 152, 176, 177, 195, 221, 231, 253, 266; 1873 nr 7, 64); Kazimierz Grocholski (1869 nr 56, 164, 217, 219; 1873 nr 236); Jan Gromadka (1871 nr 289); Groman (1871 nr 188); Schaja Gröslerma (1871 nr 55); Piotr Gross (1869 nr 170, 172; 1871 nr 113, 229, 230); Franciszek Grzybowski (1870 nr 268); Władysław Gubrynowicz (1869 nr 249; 1872 nr 34); Adam Gutkowski (1869 nr 99,120); Franciszek Hann (1874 nr 27); Maria Hailiger (1871 nr 163); Ferdynand Hałatkiewicz (1873 nr 167); Hersz Hamer (1873 nr 179); Leib Hamerschlag (1872 nr 7); Sebastian Handel (1872 nr 147); Jan Hanicki (1869 nr 99); Harajewicz (1871 nr 19); Jozua Haschler (1870 nr 192); J. Hatrowski (1871 nr 208); Hausheer (1873 nr 289); Jan Hawel (1870 nr 266); Roman Heise (1872 nr 108); Kazimierz Henisz (1870 nr 150; 1871 nr 173); Karol Hess (1869 nr 190); Aleksander Heurteux (1870 nr 36); Ludwik Heyne (1872 nr 125); Wolf Hirschberg (1872 nr 57, 58, 60); Bogdan Hoff (1870 nr 166); Kazimierz Hoffman (1873 nr 243); Edwin Hohendorff (1870 nr 28); Wilhelm Homolacs (1872 nr 94, 187); Julian Horain (1873 nr 243); Seweryn Horch (1870 nr 53, 56); Leonard Horodyński (1870 nr 124; 1871 nr 236); Ostap Hrycaj (1874 nr 18); L. Hubicki (1870 nr 243); Juliusz Hulanicki (1874 nr 36); Antoni Hupka (1872 nr 113, 132, 143, 154); Lubin Ilasiewicz (1872 nr 137); Wilhelm Iskierski (1871 nr 296); Maksymilian Iskrzycki (1870 nr 150); Jan Iwański (1870 nr 81); Antoni Jabłonowski (1871 nr 121; 1872 nr 291); Józef Jabłonowski (1872 nr 171); Stanisław Jabłonowski (1869 nr 95, 189, 228); dr Jachno (1873 nr 197); Sylwester Jaciewicz (1872 nr 216); J. Jaeger (1871 nr 67); Adam Jakubowski (1871 nr 23, 64, 296; 1872 nr 46); Faustyn Jakubowski (1871 nr 100; 1874 nr 162); Stanisław Janikowski (1871 nr 232; 1872 nr 278; 1873 nr 47, 181); Władysław Jankowski (1870 nr 60, 128; 1871 nr 130, 150); Jarmunt (1871 nr 69); Maria Jarocka (1870 nr 78); Feliks Jarocki (1870 nr 146; 1872 nr 136; 1873 nr 112); Jasiński (1869 nr 114); Józef Jasiński (1872 nr 287); St. K. Jasiński (1869 nr 110, 116, 122; 1872 nr 84); Maksymilian Jatowt (jako J. Gordon; 1869 nr 68); Jan Marceli Jawornicki (1869 nr 20, 29, 51, 98, 111, 132 tu mylnie jako J. N. Jawornicki; 1870 nr 6, 27, 53, 59, 77, 95, 143, 145, 159, 193, 297, 298; 1871 nr 81, 106; 1872 nr 3, 34, 45, 53, 67, 68, 77, 137, 139, 141; 1873 nr 37, 44, 46, 48, 61, 64, 110; 1874 nr 81); Jaworski (1871 nr 157, 223; 1873 nr 235); Gustaw Jeleń (1869 nr 118); Jezierski (1869 nr 81, 110, 116, 122, 134, 152, 164, 181, 203; 1870 nr 9); Władysław de Leval Jezierski (1871 nr 236, 238); B. Josek (1869 nr 111); Andrzej Józefczyk (1869 nr 30, 136; 1870 nr 28, 147; 1871 nr 24; 1873 nr 217, 271, 1874 nr 141); Teofil Jurkiewicz (1873 nr 107); Karol Kaczkowski (1871 nr 9; 1874 nr 50); Feliks Kaczmarski (1870 nr 283); Ignacy Kaiser (1869 nr 58, 210; 1870 nr 6; 1871 nr 31; 1872 nr 127); Hieronim Kajsiewicz (1869 nr 87, 98); Kazimierz i Karolina Kajzowie (1869 nr 8, 9); Stefan Kąkell (1872 nr 164); R. Kalita (1869 nr 249); Emilia Kalitowska (1872 nr 120); A. Kamieński (1870 nr 189); Władysław Kamieński (1871 nr 198); Kamiński (1871 nr 27); ks. Kanty (1869 nr 94, 143; 1870 nr 63); E. Kandler (1872 nr 67, 93); Wincenty Kański (1871 nr 241); Ludwik Kapiszewski (1872 nr 260); Karpiński (1872 nr 50); Jędrzej Karpiński (1872 nr 265); S. Karwowski (1870 nr 126); Jan Kasparek (1870 nr 232; 1872 nr 179); F. Kasperowski (1873 nr 59, 1874 nr 77, 101); Józef Katrowski (1871 nr 289); J. Kępiński (1870 nr 172); Józef Kiciński (1872 nr 65); Henryk Kieszkowski (1872 nr 65); Tytus Kirchenberger (1871 nr 288, 294); Aleksander Kisielewski (1873 nr 215); Szejwach Klarberg (1873 nr 179); J. U. Klaudy (1869 nr 173); Ludwik Klemensiewicz (1870 nr 19); Karol Klęsk (1870 nr 150); Ignacy Klimecki (1872 nr 78); Karol Klobassa (1871 nr 280); Zygmunt Kłodziński (1869 nr 203, 211; 1870 nr 164); Józef Kłos (1872 nr 193); Henryk Kłossowski (1872 nr 85); Jan Koch (1871 nr 169); Ludwik Kocyan (1873 nr 299); J. Kolski (1871 nr 194); Bronisław Komorowski (1870 nr 13); Aleksander Konarski (1871 nr 14); Roman Konopka (1871 nr 81; 1873 nr 75; 1874 nr 87); Michał Józef Konstantynowicz (1869 nr 207, 218, 227; 1870 nr 12, 49, 54, 67, 187, 244, 255, 282); dr Kopf (1870 nr 57); Jan Kopystyński (1869 nr 140); Dionizy Korczyński (1873 nr 112); W. Kornecki (1871 nr 183); Ludwik Mora Korytowski (1872 nr 231);W. Kosiński (1870 nr 125); Jan Kośmider (1872 nr 147, 262); Aleksander Kośmiński (1870 nr 150); Albert Jan Kanty Kostecki (1871 nr 117); Ferdynad Koestlich (1871 nr 234); L. Kostórkiewicz ( 1871 nr 295); Julian Kostka (1870 nr 101, 189; 1872 nr 108); Kazimierz Koszutski (1871 nr 51); Andrzej Kotula (1870 nr 136); Kowalewski (1869 nr 174); Maria Kowalik (1869 nr 156); Walenty Kowalówka (1870 nr 242); Kozarski (1872 nr 150); Teodor Kozel (1872 nr 254); Czesław Kozłowski (1871 nr 278); Zygmunt L. Kozłowski (1872 nr 14, 47, 68, 93, 130, 208); Stanisław Koźmian (1873 nr 72); Antoni Kozubowski (1870 nr 149, 185, 208, 211; 1871 nr 285); Kralczyński (1869 nr 249); M. Krasowski (1871 nr 23, 64 tu mylnie jako A. Krasowski); Wincenty Krasuski (1870 nr 22); Zygmunt Kraus (1872 nr 116); Aleksander Kremer (1873 nr 215); Jan Kremer (1873 nr 117); Józef Kremer (1869 nr 65); Kretkowski (1871 nr 71); J. Krieger (1869 nr 81); A. Ed. Królikowski (1874 nr 39); Stanisław Królikowski (1869 nr 233, 241; 1870 nr 154, 191; 1872 nr 256, 260); Edmund Kromer (1871 nr 275, 276); Jan Kryński (1874 nr 111-112); Jan Kanty Krzecz (1870 nr 221); Krzeczunowicz(1869 nr 21, 198; 1871 nr 214); Maurycy Krzepicki (1869 nr 130, 138, 150; 1870 nr 223); Krzyżanowski (1871 nr 186); Jan Książek (1871 nr 92, 142); Feliks Księżarski (1871 nr 203); Stefan Ludwik Kuczyński (1869 nr 95); Antoni Kudasiewicz (1869 nr 197; 1870 nr 26); Szczęsny Kudelka (1870 nr 68); Jan Kukuczka (1871 nr 188); Stanisław Kułakowski (1869 nr 219); Jan Kunaszowski (1872 nr 156); Feliks Kwiatkowski (1873 nr 253); Józef Kwiatkowski (1874 nr 107); Stefan Kwilecki (1871 nr 48); Zdzisław Lachowicz (1872 nr 8); Edmund de Lafayette (1870 nr 18); E. Landolt (1870 nr 21; 1871 nr 21, 90, 116; 1872 nr 32; 1874 nr 42); Lange (1870 nr 297, 298); Ferdynand Jagnie Langfort (1872 nr 148); K. Langie (1872 nr 34; 1873 nr 37, 44, 1874 nr 81); Marian Langiewicz (1869 nr 186); Adolf Langowski (1869 nr 120, 166); K. Łask ( 1870 nr 187); Antoni Latnik ( 1870 nr 216); W. W. Lech (1870 nr 113); Florian Leiter (1873 nr 153-156); Jan Lenartowicz (1870 nr 242; 1871 nr 219, 295); Ludwik Lesiński (1873 nr 298); Celestyn Leski (1871 nr 165); Ludwika Leśniowska (1870 nr 94; 1871 nr 130); Józef Leszczyński (1870 nr 19, 137, 208; 1871 nr 71, 144, 232, 264, 274); Aleksander Lévay (1869 nr 56); Józef Lewandowski (1871 nr 36; 1872 nr 149); Paweł Lewiński (1870 nr 121); Ludwik Lipiński (1872 nr 128); Alfons Lippoman (1873 nr 253); Józef Lityński (1871 nr 262, 264, 265); Gustaw Loebenstein (1869 nr 142); Władysław Lubomęski (1872 nr 52, 142); Lustgarten (1873 nr 179); J. K. Łabęcki (1873 nr 227); Łapiński (1871 nr 29); Teofil Łaszewski (1870 nr 169); J. Łokietek (1872 nr 171); August Łoś (1873 nr 72); T. Łosik (1871 nr 272); Julian Łukaszewski (1869 nr 20; 1871 nr 297; 1873 nr 5); Emil Łukaszewicz (1872 nr 239); Józef Łukowski (1870 nr 117); Jan Łysakowski (1872 nr 240); Ignacy Łyskowski (1871 nr 110; 1873 nr 26); Maksymilian Machalski (1869 nr 95; 1872 nr 45; 1873 nr 16); Teodor Machalski (1873 nr 13); Dominik Maciejowski ( 1870 nr 130); Wacław Aleksander Maciejowski (1872 nr 50); Józef Maciulski (1869 nr 112); ks. Walenty Mączka (1869 nr 59); Jakub Madejowic (1872 nr 147); Marceli Madeyski (1871 nr 288, 294); Michał Mądrzykowski (1871 nr 137); A. Majer (1869 nr 209, 215); K. Majewski (1872 nr 247); M. Majewski (1873 nr 20); Romuald Makarewicz (1870 nr 178; 1873 nr 22, 103; 1874 nr 36); Wiktor Makarewicz ( 1869 nr 118); Aleksander Makowski (1870 nr 11, 32); Michał Malikowski (1872 nr 240); A. Małdziński (1871 nr 278; 1872 nr 256, 260); Aleksander Małecki (1870 nr 101, 189, 233; 1974 nr 4); Antoni Małecki (1869 nr 80; 1873 nr 72); ks. Józef Małyszewski (1874 nr 91); Izaak Mandel (1870 nr 217, 220); Tymon Mandybur (1870 nr 104, 157); Jan Mańkowski (1872 nr 89); Józef Marcinkowski (1869 nr 112); Jan Marek (1872 nr 79); Fischel Markein (1871 nr 162); Władysław Markiewicz (1870 nr 44); Markowicz (1869 nr 174); Zygmunt Markusfeld (1869 nr 23, 186); Bogumił Markwardt (1870 nr 287); Maksymilian Marszałkowicz (1873 nr 244); Zygmunt Marszałkowicz (1869 nr 135, 164, 197, 198); Antoni Masłowski (1872 nr 282); Karol Maszkowski (1869 nr 93, 98; 1870 nr 15, 34, 60, 81, 101 tu mylnie jako Muczkowski, 107 tu mylnie jako Muszkowski, 142, 156); dr Matecki (1870 nr 135, 156, 162; 1871 nr 146); Jan Matejko (1873 nr 116, 236); Jan Mierzb Matliński (1870 nr 133); Jacek Marusiński (1872 nr 121); Teofil Marusiński (1872 nr 274); Matyas (1871 nr 206); Andrzej Mazurak (1871 nr 3); Józef Męciński (1869 nr 93; 1872 nr 126); Ignacy Mecnarowski (1870 nr 159); Zygmunt Medveczky (1870 nr 192, 206, 210, 225, 238; 1871 nr 195, 213, 250, 263, 265; 1872 nr 2, 18, 20, 31; 1874 nr 21); Meisner (1871 nr 266);K. Mejsner (1871 nr 194); Adolf Mendelsburg (1870 nr 170); Józef Merunowicz (1871 nr 147); L. Meszyński (1871 nr 164, 179); Erazm Miciński (1872 nr 89); Karolina Michalczewska (1872 nr 120); T. Michalski (1872 nr 172); S. Michałowski (1869 nr 94; 1872 nr 282); Bruno Miczyński (1871 nr 139; 1872 nr 73); Stanisław Mieroszewski (1869 nr 97, 103, 210, 211; 1871 nr 6; 1872 nr 238, 287); A. Miernicki (1869 nr 84); Franciszek Mikulski (1869 nr 69); Józef Mikulski (1873 nr 116, 208, 248, 282); Tadeusz Miodunka (1872 nr 44); Stanisław Mirecki (1869 nr 51; 1872 nr 146); A. Mizerski (1870 nr 135, 156, 162); Alfred Młocki (1870 nr 261; 1871 nr 13; 1872 nr 21, 143; 1874 nr 136, 137); Stanisław Moraczewski (1872 nr 52); Morbicer (1870 nr 249); Julian Morelowski (1870 nr 92); Aleksander Morgenbesser (1869 nr 97; 1870 nr 130; 1872 nr 130); Emil Moroziewicz (1872 nr 52); Wanda Morska (1874 nr 46); Feliks Morski (1872 nr 27); M. Moszczański (1872 nr 181); Ignacy Moszczeński (1871 nr 186, 188); Kasper Motyka (1871 nr 191); Ignacy Muchowicz (1869 nr 174; 1870 nr 62); Stefan Muczkowski (1870 nr 104); A. Müller (1872 nr 257); Władysław Münnich (1870 nr 88); Herman Münter (1869 nr 243); Tomasz Musiał (1873 nr 116); Alojzy Muszyński (1870 nr 130); Edward Mutka (1872 nr 174; 1874 nr 99); Julian Naganowski (1870 nr 255); Antoni Nalepa (1871 nr 211; 1873 nr 131); Józef Narzymski (1869 nr 187); Jan Naumowicz (1872 nr 165); Antoni Natter (1871 nr 141); Arnulf Nawratil (1873 nr 243); Cyprian Netuschill (1869 nr 97); Ig. Niedziałkowski (1872 nr 219, 221, 223); Antoni Niedzielski (1871 nr 108); Alojzy Niemiec (1870 nr 248); Jan Niklewicz (1871 nr 99); Franciszek Nitecki (1872 nr 130); M. Nitsch (1872 nr 121); Florian Nowacki (1870 nr 222; 1871 nr 282, 285, 289); Antoni Nowaczyński (1869 nr 102); Franciszek Nowakowski (1870 nr 231, 244; 1871 nr 85, 86); Justyn Nowakowski (1871 nr 93; 1872 nr 125); Fr. Nowicki (1871 nr 219, 295); Karol Nowogrodzki (1871 nr 98, 195; 1872 nr 192, 236); Helena Nowolecka (1871 nr 101); Aleksander Nowolecki (1872 nr 108); F. Noworytko (1870 nr 124); Oczakiewicz (1870 nr 63); Józef Bohdan Oczapowski (1869 nr 154); Jan Okołowicz (1869 nr 214); Włodzimierz Olszewski (1871 nr 31); Tadeusz Oracz (1869 nr 26); Mojżesz Orange (1871 nr 91); Szczęsny Orzakiewicz (1869 nr 94, 143); M. Orzechowski (1872 nr 140, 155); ks. Orzeł (1871 nr 186); Andrzej Orzyduła (Orzędała) (1869 nr 46 tu jako Orzyduła, 51 tu jako Orzędała); Władysław Osmólski (1869 nr 243); A. Otfinowski (1870 nr 19); Gustaw Otremba (1871 nr 297; 1873 nr 5); Jan Ott (1871 nr 125; 1872 nr 178); dr Józef Oettinger (1869 nr 106); dr Otto (1870 nr 130); Józef Pajączkowski (1871 nr 213; 1874 nr 36); Aleksander Pająk (1870 nr 28, 138, 147; 1871 nr 24; 1873 nr 146, 271; 1874 nr 141); Domicela Palczewska (1872 nr 234); Pankiewicz (1871 nr 143); T. Pareński (1872 nr 272, 285; 1873 nr 56); Franciszek Paszkowski (1871 nr 227, 229); Władysław Patek (1870 nr 55); Pawlewicz (1869 nr 26; 1870 nr 174); Karol Pawłowski (1872 nr 165, 234); M. Pedenkowski (1873 nr 110); J. Pędracki (1870 nr 56, 57); Pfeiffer (1869 nr 213); Roman Piechocki (1872 nr 166, 250); Józef Piękosz (1870 nr 150); Czesław Pieniążek ( 1869 nr 69); L. Pierożyński ( 1874 nr 46); Maciej Pikulski (1871 nr 55); Jan Pindela (1870 nr 85); Gustaw Piotrowski (1872 nr 210); Józef Pisz (1873 nr 13); Elżbieta Pitulla (1869 nr 121); Julia Piwko z Bieńkowskich (1869 nr 115); Zygmunt Piwko (1869 nr 115); Jan Płocki (1871 nr 44); Tomasz Korab Pociłowski (1871 nr 17); Podbielski (1870 nr 183, 203); Bolesław Podgórski (1870 nr 218; 1871 nr 8, 36); Walerian Podlewski (1871 nr 113, 159, 169, 187, 191, 192, 195, 201, 250, 254, 263, 265, 277; 1872 nr 2, 8, 18, 20, 31, 44, 51, 119, 130, 153, 165, 181, 184, 234, 235, 240, 244, 285; 1873 nr 59, 76-78; 1874 nr 58, 60, 77, 101); Stanisław Polanowski (1869 nr 243; 1872 nr 178); Polański (1869 nr 216); Jan Pollanka (1871 nr 255-257); I. Pollatszek (1872 nr 270); Adam Połock (1869 nr 188); Alfred Poniński (1871 nr 41); E. Poniński (1870 nr 125); Aleksander Popławski (1870 nr 240); Jan Popławski (1870 nr 149); Tomasz Posiłkowski (1872 nr 115); Ludwik Possinger (1869 nr 106, 144, 180; 1870 nr 24; 1871 nr 105, 132); Adam Potocki (1869 nr 66); Albert Potocki (1871 nr 155); Mieczysław Potocki (1871 nr 15); K. Pozdicza (1870 nr 130); Prądzyński (1871 nr 266); Pratobevera (1869 nr 58); Aleksander Preisig (1871 nr 296; 1872 nr 50); Franciszek Prezentkiewicz (1870 nr 245 tu mylnie jako Prezentowicz, 258) Adolf Promiński (1870 nr 170; 1871 nr 15; 1873 nr 60); T. Pryliński (1872 nr 84); Przetocki (1870 nr 249, 275); Konstanty Przybyłko (1870 nr 107); Józef Radecki (1870 nr 108); Rakowicz (1870 nr 49); J. Ramoszyński (1873 nr 123); W. Rapacki (1873 nr 163); dr Rappart (1869 nr 106; czy nie Rappaport?); Karol Rasp (1869 nr 36, 38); Albin Rayski (1870 nr 120, 126, 164, 169); Redyk (1871 nr 137); Karol Reger (1869 nr 118); Adolf Reid (1871 nr 203); Reks (1870 nr 256); Józef Retinger (1871 nr 38); Henryk Rewakowicz (1874 nr 58); Mieczysław Rey (1871 nr 190); Ludwik Reynszysel (1872 nr 129); Riess (1870 nr 249, 275); Seweryn Robiński (1870 nr 126); Marcin Rogalski (1872 nr 52); Karol Rogawski (1872 nr 27); B. Rogowicz (1872 nr 142); Rogoziński (1871 nr 195); Z. Rościszewski (1871 nr 67); Salomon Rosenbaum (1869 nr 146); J. Rosenblatt (1872 nr 272, 285; 1873 nr 56); Roth (1873 nr 210); Szymon Rothmer (1870 nr 189); Eugene Rouher (1872 nr 22; 1874 nr 40); Tytus Rowiński (1872 nr 174); Mikołaj Rozdzielski (1869 nr 94, 143); Antoni Rozwadowski (1869 nr 96); Jan Ruczka ( 1873 nr 208); Stanisław Rudnicki (1871 nr 127); J. Rupalski (1871 nr 57, 74, 91; 1872 nr 7, 26, 54, 125, 132, 173, 179, 185, 190, 196, 202, 208, 214, 220, 226, 238, 245, 250, 255, 261, 267, 273, 279; 1874 nr 28, 51); Anastazy Rusinowski ( 1872 nr 178); ks. Russek (1869 nr 139); Włodzimierz Russocki (1874 nr 46); Karol Rutkowski (1871 nr 278; 1872 nr 274); Karolina Rutowska (1871 nr 296); Klemens Rutowski (1869 nr 38; 147); T. Rutowski (1870 nr 57; 1872 nr 46); dr Rybicki (1870 nr 46); Ignacy Rybicki (1870 nr 241, 256; 1871 nr 70); W. Rydecki (1871 nr 95); Lucjan Rydel (1870 nr 271); Władysław Rydel (1871 nr 171); Antoni Rylski (1869 nr 102); Karol Rżąca (1870 nr 165, 166, 171, 173); dr Rzepecki (1873 nr 39); J. Sachowicz (1869 nr 160); Sebastian Saganowski (1871 nr 133); Klementyna Saja (1869 nr 121); dr Salwach (1870 nr 111); Szymon Samelson (1869 nr 61, 95; 1870 nr 11, 152; 1872 nr 254; 1873 nr 165; 1874 nr 121); Zygmunt Samolewicz (1869 nr 93); Ferdynand Schaiter (1873 nr 110); Aniela Scheurych (1872 nr 154); Antoni Schiffner (1973 nr 172); Maria Schmalz (1872 nr 154); Schmidt (1872 nr 46); Jan Schmidt (1870 nr 122); Władysław Schmidt (1869 nr 249); Schönborn (1874 nr 66); Seeliger (1871 nr 96); Ludwik Seeling (1873 nr 129); J. M. Segel (1873 nr 174); Seidler (1869 nr 23); Antoni Serafiński (1870 nr 293; 1871 nr 25); Leonard Serafiński (1870 nr 38); Hipolit Seredyński (1871 nr 238; 1873 nr 196); A. Siedlecki (1871 nr 291); Stanisław Siedlecki (1870 nr 150); Piotr Siekierzyński (1871 nr 190, 248, 249); Maksymilian Siemianowski (1872 nr 113, 132, 143, 154); Wł. Siemieński (1870 nr 14, 108, 144, 149); Piotr Siermontowski (1870 nr 286; 1871 nr57, 74, 91, 123, 129, 134, 234, 237; 1872 nr 7, 26, 54, 61, 66, 72, 77, 82, 88, 101, 106, 110, 115, 126, 138, 144, 149, 155, 161, 167, 173, 179, 185, 190, 196, 202, 208, 214, 220, 226, 238, 245, 250, 255, 261, 267, 273, 279, 285, 291, 297; 1873 nr 24, 25, 30, 54, 60, 66, 100, 117, 133, 138, 156, 180, 191, 208, 244, 267); Atanazy Silberstein (1869 nr 165); Samuel Simundt (1870 nr 57); Wiktoria Skarbińska z Hanickich (1871 nr 168); J. Skirlińska (1871 nr 291); Skolimowski (1869 nr 124); Skolinecki (1870 nr 126); Adam Skorupka (1869 nr 132); Leon Skorupka (1869 nr 90); Julia Skrzyńska (1872 nr 235, 247); Kazimierz Skrzyński (1869 nr 219); L. Skrzyński (1869 nr 181, 208); Władysław Skrzyński (1872 nr 235); Skwirczyński (1869 nr 60, 242; 1873 nr61);Sleczkowski(1870 nr 142); Michał Śliwiński (1872 nr 298; 1873 nr 80; 1874 nr 71); J. Śliwka (1870 nr 130); Kamil Ślizowski (1869 nr 111); Marceli Sławiński (1871 nr 91; 1873 nr 35); Wawrzyniec Słowiak (1872 nr 262); Józef Służewski (1871 nr 92); Seweryn Smarzewski (1869 nr 208; 1870 nr 54, 69, 72, 107, 109, 118, 135, 137, 151, 154, 173, 177, 243; 1871 nr 7, 17, 39, 49, 141, 223, 237, 241, 242, 245, 256, 259, 277; 1872 nr 66, 119, 141, 221, 231, 253, 266; 1873 nr 7, 15, 213); Franciszek Ksawery Smidowicz-Smidki (jako Smidowicz; 1871 nr 263); Adam Śmiglewski (1872 nr 129); Ignacy Smolikowski (1871 nr 169); Stanisław Sobieski (1871 nr 3, 136; 1873 nr 190); Wiktor Sobieszczański (1872 nr 176, 177); Tadeusz Sobolewski (1870 nr 197); Emil Sokal (1871 nr 68); Antoni Sokołowski (1873 nr 243); Jozua Spira (1869 nr 64); Józef Spis (1872 nr 169); Roman Spithal (1872 nr 109); Jan Spławiński (1871 nr 38); L. Sroczyński (1869 nr 166); Srottek (1869 nr 211); Franciszek Stachok (1869 nr 46, 51); Fortunat Stadnicki (1870 nr 137, 140); Stahlberger (1873 nr 159); Ignacy Stelcel (1873 nr 13); Jan Stępa (1873 nr 17); Stanisław Stodolak (1870 nr 149); Seweryn Stoeger (1872 nr 150); A. Stokowski (1871 nr 3); Stolnicki (1870 nr 68); Wilhelm Strak (1873 nr 45); Jan Stec (1869 nr 245); Henryk Straszewski (1873 nr 110); Henryk Stroka (1872 nr 273); Wincenty Stroka (1869 nr 49); Adolf Stroner (1873 nr 22, 103); Stryciński (1871 nr 208); Aleksander Stryjeński (1871 nr 289); J. K. Strzelcowie (1871 nr 277, 281 tu jako J. K. Stecowie); Feliks Strzelecki (1871 nr 141, 146; 1872 nr 34, 89, 137, 148; 1873 nr 162); Henryk Strzelecki (1869 nr 66, 70, 83, 89, 95, 123, 144, 147, 149, 151, 156, 162, 173, 225, 238, 240, 243; 1870 nr 3, 16, 25, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 50, 51, 120, 179; 1872 nr 152, 195, 197; 1873 nr 64); St. Strzeszyński (1871 nr 298); Marceli Studziński (1870 nr 150; 1872 nr 190); Teodor Sucharowski (1872 nr 165); Henryk Suchecki (1871 nr 150); Józef Sypowski (1869 nr 197; 1870 nr 26); W. Świechło (1872 nr 34, 89, 137, 148); Paulin Święcicki (1871 nr 141, 146); Bolesław Świerszcz (1870 nr 179); Błażej Świrk (1870 nr 26); Adolf Szachner (1870 nr 159, 166, 169); Stanisław Szachowski (1874 nr 133); Szafarkiewicz (1871 nr 51); Henryk Szancer (1872 nr 178); St. Szaniecki (1871 nr 52); Grzegorz Szaszkiewicz (1869 nr 233; 1872 nr 43); Szczepański (1874 nr 116); Józef Szczepański (1872 nr 193); Szczepkowski (1870 nr 202); Szklarski (1871 nr 207); Stanisław Szeligiewicz (1872 nr 178); dr Szlachtowski (1870 nr 123); Szottek (1869 nr 203); Fr. Szpengler (1869 nr 224, 1870 nr 161); Aleksander Ludwik Szulc (1871 nr 96); Henryk Szuman (1871 nr 48; 1872 nr 71); Ludwik Szumańczowski (1871 nr 227); Karol Szurek (1874 nr 39); ks. Szurmiak (1871 nr 9); J. Szyjewski (1869 nr 169); Franciszek Szymczykiewicz (1872 nr 240); Stanisław Szymkiewicz (1869 nr 138); Dionizy Szyszyłowicz (1873 nr 80); Emil Szwarc (1869 nr 195; 1870 nr 15, 79, 247); J. Tabolski (1872 nr 1, 64); Karol Tabulski (1869 nr 81); Tadeusz Tarasiewicz (1872 nr 7, 26); St. Tarnowski (1869 nr 209); Alojzy Terk (1869 nr 134); Ignacy Tetich (1871 nr 14); Adolf Tetmajer (1872 nr 12); Kajetan Tetzloff (1872 nr 130, 153, 244, 285); Michał Towarnicki (1872 nr 216); Józef Trembecki (1871 nr 43); Onufry Trembecki (1870 nr 125; 1871 nr 31); Ludwik Treszka (1872 nr 21); Emil Trojacki (1869 nr 36); Juliusz Trojanowski (1870 nr 192); Tadeusz Trybek (1870 nr 149); Bronisław Trzaskowski (1870 nr 80; 1871 nr 232, 274; 1872 nr 153; 1873 nr 211; 1874 nr 140); Franciszek Trzecieski (1870 nr 91, 104; 1872 nr 47); Walenty Józef Turner (1872 nr 215); Jan Tustanowski (1870 nr 112); Sofron Tymiński (1870 nr 150); Zdzisław Tyszkiewicz (1871 nr 278); Izydor Tyszyński (1870 nr 286; 1871 nr 216); ks. Dalmacy Ufryjewicz (1871 nr 69); R. Ed. Ulmer (1873 nr 289); Piotr Umiński (1873 nr 9, 82; 1874 nr 69); Józef Unger (1872 nr 115); Zygmunt Uranowicz (1871 nr 99); N. Urbanowski (1871 nr 80; 1872 nr 50); Fr. Wabek (1871 nr 171); H. Wachtel (1870 nr 295); Walewski (1871 nr 71); Zofia Wallis (1870 nr 78); Wojciech Warzecha (1872 nr 44); Felicja Wasilewska (1869 nr 148); K. Wawrowski (1871 nr 71, 194); ks. Wojciech Wciślak (1873 nr 299); Wincenty Wdowiszewski (1870 nr 142); Michał Wędrychowski (1869 nr 177); Karol Węgrzynek (1872 nr 149); Antoni Weinert (1869 nr 214); Gustaw Adolf Weiss (1871 nr 279); Michał Wereszczyński (1871 nr 14); Werner (1873 nr 165); Wężyk (1870 nr 120, 126, 164); Szczepan Wicherek (1870 nr 286; 1871 nr 216); Franciszek Wierzuchowski (1870 nr 286); Włodzimierz Stanisław Wilczyński (1869 nr 210, 1872 nr 277); Ferdynand Wilkosz (1873 nr 216, 218, 277); Awit Wilkoszewski (1872 nr 175, 184); S. M. Winkler (1872 nr 288; 1874 nr 134); Wisłocki (1869 nr 81, 205); Leonard Wiśniewski (1872 nr 83); Wiktor Wiśniewski (1871 nr 191; 1872 nr 44, 255, 262); Marceli Wiśniowski (1869 nr 115); Maksymilian Witkowski (1869 nr 19; 1872 nr 16); Zygmunt Włyński (także jako Z. W.; 1870 nr 157, 162, 167, 169); Jan Wocha(1870 nr 260); Henryk Wodzicki (1869 nr 20, 29, 51, 56, 98, 111, 132, 201; 1870 nr 6, 27, 50, 53, 59, 77, 95, 143, 145, 159, 193, 297, 298; 1871 nr 81,106; 1872 nr 3, 30, 34, 44, 45, 53, 54, 67, 68, 77, 139, 141, 287; 1873 nr 35, 37, 44, 48, 61, 64, 110; 1874 nr 69, 81); Ludwik Wodzicki ( 1871 nr 220); Tadeusz Wojciechowski (1873 nr 250); Karolina Wojnarowa z Przyłuckich (1869 nr 19); F. Wojtasiński (1873 nr 208); Maurycy Wolf (1869 nr 193); Szymon Woliński (1870 nr 126); Włodzimierz Wolniewicz (1870 nr 231; 1871 nr 52); Ludwik Wolski (1873 nr 192); Wołek (1871 nr 161); ks. Wołoszyński (1873 nr 123); dr Wróblewski z Cieplic (1869 nr 123); dr Wróblewski z Wieliczki (1870 nr 198, 1871 nr 89, 90, 233); Walery Wróblewski (1869 nr 134; 1874 nr 111, 112); Order Wulf (1872 nr 182); Adolf Wurst (1872 nr 42); Wacław Wyrobek (1869 nr 128; 1870 nr 55; 1872 nr 67); A. Wysocki (1869 nr 233, 241); F. Wyspiański (1873 nr 128); I. Z. Wywiałkowski (1869 nr 169); Ludwik Zagórny-Marynowski (1870 nr 215; 1872 nr 125; 1873 nr 46); Alfred Zagórski (1873 nr 159); 1874 nr 145); M. Zagórski (1873 nr 159); Antoni Zając (1872 nr 145); Fr. Zając (1870 nr 245, 258); Michał Zając (1872 nr 156); Leopold Zajączek (1869 nr 218; 1870 nr 276); Zajączkowski (1869 nr 26); Józef Zakrzewski (1869 nr 56); Bronisław Zaleski (1871 nr 115); Stanisław Zaleski (1870 nr 138); Zofia Załuska z Przerębskich(1872 nr 194, 200); Jan Załuski (1869 nr 16, 17, 18, 21, 31, 32, 44, 46, 49, 54, 65, 78, 83, 93, 95); Stefan Zamoyski (1870 n 19); Władysław Zamoyski (1872 nr 284; 1873 nr 107); St. Zarański (1870 nr 33); Feliks Zaremba ( 1869 nr 229); Zarzycki ( 1869 nr 123); Józefa Zdziarska (1869 nr 129); Hilary Zdzieński (1872 nr 177); Ludwik Zieleniewski (1871 nr 149, 152, 153, 158); E. Zieliński (1869 nr 101); Maciej Zieliński (1873 nr 220); Jan Zielonka (1871 nr 177,204); A. Ziębowski( 1869 nr 152, 164); Franciszek Zima (1871 nr 113); Ignacy Znamierowski (1870 nr 150); J. Żółtowski (1873 nr 107); Romuald Żurowski (1869 nr 109); ks. Zygadlewicz (1869 nr 138); Marceli Żabicki (1870 nr 62); Maurycy Żebrowski (1871 nr 195); Marian Żędzianowski (1872 nr 164); Wit Żeleński (1872 nr 254); Franciszek Żółtowski (1872 nr 206); Stefan Żółtowski (1872 nr 206); B. Żukowski (1871 nr 170); J. K. Żupański (1869 nr 58-61, 65); Łukasz Żwierkowski (1872 nr 89); Teodor Żychliński (1871 nr 166, 167, 169, 172, 174, 178, 181, 183, 186, 187, 191, 199, 204, 206, 234, 237, 241); Tadeusz Żygulski (1873 nr 249); J. Żywicki (1870 nr 164).
Pośmiertnie drukowani byli m.in.:
Wojciech Chrzanowski (1871 nr 197); Michał Gliszczyński (1874 nr 113); Ludwik Kondratowicz (jako Władysław Syrokomla; 1871 nr 222); Wincenty Pol (1873 nr 18).
Tłumaczeni byli m.in.:
Edmund About (1870 nr 199-201); Aleksander II (1871 nr 15, 87, 1872 nr 38); Ali Pasza (1871 nr 287); Gyula Andrássy (1869 nr 144; 1871 nr 94, 258, 259; 1873 nr 49); Emanuel Arago (1869 nr 210); Arnin (1872 nr 6); Arsenjew (1871 nr 187); Astleithner (1873 nr 69); Karl von Auersperg (1870 nr 9; 1871 nr 297; 1872 nr 169; 1873 nr 49, 60, 94; 1874 nr 69); gen. Aurelles (1870 nr 281); Anton von Banhans (jako Benhans; 1872 nr 234); o. Antoni Barberini (1873 nr 41); Julen Barni (1870 nr 171); Jules Barthélemy-Saint-Hilaire (1872 nr 53); Albert Baume (1870 nr 230); François Achille Bazaine (1871 nr 2, 6, 7); Becker (1870 nr 181); Bellemare (1870 nr 260); Benedetti (1870 nr 178); Berger (1870 nr 10); Friedrich von Beust ( 1870 nr 118, 119, 183, 272, 288, 289; 1871 nr 11, 12, 94, 116, 150; 1873 nr 13; 1874 nr 84); Otto von Bismarck (1870 nr 50, 214, 220, 229, 254, 294, 298; 1871 nr 9, 20, 29, 296; 1872 nr 93; 1873 nr 72); Maurice Block (1870 nr 49); Maria Boegg (1870 nr 171); Karol de Bonchose (1871 nr 83); J. J. Bonny (1870 nr 171); K. Bordeoux (1871 nr 56); Hektor Borgia (1870 nr 233); Bourbaki (1870 nr 274); J. Bratiano (1871 nr 17); Rudolf Brestel (1869 nr 35, 160; 1870 nr 21, 43, 61, 63; 1874 nr 61); Tytus O'Byrne (1872 nr 36-39, 41, 42); o. Magdalenus Capiferii (1873 nr 41); Auguste Casimir-Périer (1871 nr 242; 1872 nr 1); Prospero Caterini (1874 nr 131); Chambord (1870 nr 240); gen. Antoine Eugene Alfred Chanzy; 1872 nr 109, 110); Henryk Clam-Martinic (1871 nr 133); M. Walker Cook (1871 nr 42); hr. Le Coultex (1871 nr 177); Crestin (1870 nr 248); Dallwitz (1870 nr 273); hr. Daru (1870 nr 55); pastor Delmas (1871 nr 15); Delpech (1870 nr 261); Karol Distler (1870 nr 98); Élie Ducommun (1871 nr 116); Jules Dufaure (1871 nr 212); Henri-Joseph Dugué de La Fauconnerie (1873 nr 13); Aleksander Dumas (syn?; 1871 nr 138); Fr. Eggert (1870 nr 154-158); A. Esquiros (1870 nr 260); cesarzowa Eugenia (1870 nr 243, 249); Eulenburg (1870 nr 273); Rościsław Fadiejew (1870 nr 4, 6, 16, 20, 24, 27, 31, 43, 77, 78, 80, 214); Louis Faidherbe (1871 nr 6); Jules Favre (1870 nr 49, 207, 211, 221, 228, 245; 1871 nr 29); James Fitz (1870 mr 218); Franciszek Józef I (1869 nr 35, 144, 183, 250, 251; 1870 nr 2, 3, 27, 58, 61, 63, 86, 87, 94, 106, 107, 183, 191, 203; 1871 nr 32, 33, 94, 97, 109, 138, 150, 212, 244, 297; 1872 nr 169, 275; 1873 nr 49, 60, 92, 207; 1874 nr 69, 72, 99, 104, 141); bp Charles-Emile Freppel (jako bp Charles-Emile; 1870 nr 276); Freycinet (1870 nr 269, 281); gen. Gablenz (1870 nr 114); Léon Gambetta (1870 nr 254, 269, 283; 1871 nr 3, 28, 271; 1872 nr 206); Giuseppe Garibaldi (jako J. Garibaldi; 1870 nr 148, 253, 260, 290; 1871 nr 22, 96, 155); J. Gerber (1870 nr 171); Sain-Marc Girardin (1872 nr 73); Carl Giskra (1869 nr 35, 126, 133, 220, 250, 251; 1870 nr 2, 3, 58); Glaser (1874 nr 104); Armand Goegg(1870nr 171); Mikołaj Gogol (1871 nr 194-198, 200, 203-207, 209, 210); Gontaut-Biron (1873 nr 72); Gorczakow (1870 nr 263, 281, 282); E. de Goulard (1872 nr 168); Agenor de Gramont (1870 nr 171; 1872 nr 296; 1873 nr 19); Grand-Perret (1870 nr 62, 232); Bernard-Adolphe Granier de Cassagnac (1873 nr 13); François Guizot (1870 nr 213; 1871 nr 1, 3); Karl Habietinek(1871 nr 33); Fryderyk Wilhelm Hackländer (1872 nr 44-49, 52-54, tł. J. D.); Hasner (1869 nr 133; 1870 nr 61, 63, 86, 87); dr Herbst (1869 nr 197; 1874 nr 61); Herrbst (1869 nr 133); Paul Heyse (tłum. M. G. 1871 nr 273-279, 281-282, 284, 286-288, 291-293, 295-298); Edmund Hoefer (1872 nr 88); Karol Hohenwart (1871 nr 97, 109, 150, 244); Ludwik Holzgethan (1871 nr 97, 150); Wiktor Hugo (1870 nr 212); L. Jarras (1870 nr 253); Adolf Jorkasch (1872 nr 239); Kahlden (1870 m 253); Karnatz (1870 nr 271); Karol I Hohenzollern-Sigmaringen (1869 nr 109); Émile de Kératry (1870 nr 253); gen. Klapka (1870 nr 199); Alexander von Koller (1869 nr 118); Emanuel Heinrich Komers-Lindenbach (1869 nr 152); Lajos Kossuth (1871 nr 267, 269, 270); Robert von Kraemer (1870 nr 179, 196); Mikołaj Kreculescu (1871 nr 274); K. K. Kreistgericht (1871 nr 176); Kuhn (1869 nr 144); Küss (1870 nr 230); E. (F.?) Lambrecht (1871 nr 200, 206); Lanza (1870 nr 212); Lasser (1872 nr 169; 1873 nr 60; 1874 nr 99, 104); Alexandre Ledru-Rollin (1869 nr 213); Édouard René Lefèbvre de Laboulaye (1872 nr 232, 233, 243); John Lemoin (1872 nr 234); Karol Lemonnier (1872 nr 30); Leonhardt (1873 nr 244); Ljubissa ( 1870 nr 38-40); de Lossow (1873 nr 13); Ludwik Filip I (1871 nr 1); Charles Lullier (1870 nr 77); Julian Ławrowski (1869 nr 201, 202, 210; 1871 nr 216); Patrice Mac-Mahon (1870 nr 188); Baccio Emanuel Maineri (1869 nr 160, 162, 163, 166); bp Henry Edward Manning (jako bp Henryk Edward; 1870 nr 19); August Marais (1871 nr 279; 1872 nr 26); Eugeniusz Marków (1870 nr 72); Karol Marks (1871 nr 207); Giuseppe Mazzini (1872 nr 26); Jules Michelet (1870 nr 160, 161); Dmitrij Milutin (1871 nr 19); Helmut Karl Bernhard von Moltke (1870 nr 207); hr. Mosbourg (1871 nr 9); Tibler Mümler (1871 nr 35); Alfred de Musset (1870 nr 181, 187-189, 192, 194-196, 198, 199); G. Nachtigal (1873 nr 20); Napoleon III (1870 nr 168, 232; 1871 nr 255, 261, 262; 1872 nr 240; 1873 nr 104); Nostitz-Wallwitz (1871 nr 67); Émile Ollivier (1870 nr 28); František Palacký (18970 nr 128); Henryk Perger (1870 nr 30; 1871 255); Mojżesz Piguet (1871 nr 38); Ignaz von Plener (1870 nr 25, 27, 39); Augustin Pouyer-Quertier (1871 nr 67); de Pretis (1872 nr 169; 1873 nr 112; 1874 nr 69); L. Prowe (1873 nr 13); Edgar Quinet (1870 nr 213); F. V. Raspail (1869 nr 183); Karl Rechbauer (1870 nr 33); Henryk Riviére (1872 nr 1-8, 10, 11); Henri Rochefort (1869 nr 210; 1870 nr 44, 240); John Rollanday (1872 nr 30); Rossel (1871 nr 111); Otton Rupius (1873 nr 290-292, 294, 296-299; 1874 nr 1, 3-12, 14, 17-29, 33-35, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 50-53; 59-78; 80-87); Katarzyna Amberley Rüssel (1872 nr 21-26, tł. Helena Eydziałowicz); Albert Schäffle (1871 nr 116, 136); Scheidlin (1870 nr 248); Anton von Schmerling (1870 nr 9); Schmitz (1870 nr 247); Lewin Schücking (1874 nr 82-84, 86, 87, 89-95, 97-106, 109, 110, 116-133); Leon de Schüller (1874 nr 134); Edward Schuré (1872 nr 123, 124); J. Senard (1870 nr 233); Serafini (1873 nr 13); Jules Simon (1871 nr 298); Nikołaj Michajłowicz Sokołowskij (1871 nr 191); de Sourd (1870 nr 166); Włodzimierz Spasowicz (1871 nr 175, 176-181, 183-185, 193); Stiehle (1870 nr 253); Karlvon Stremayr (1870 nr 86, 87, 93, 183; 1873 nr 207; 1874 nr 141); Luka Svetec (1870 nr 13); Erwin Szpindler (1870 nr 201, tł. Edmund Bogdanowicz jako Bożydar); Edward von Taafe (1869 nr 144; 1870 nr 112 252); Taxis (1871 nr 233); Temply (1871 nr 125); Adolf von Tschaubuschnigg (1870 nr 94, 101); por. Thieme (1870 nr 212); Louis Adolphe Thiers (1870 nr 180; 1871 nr 51, 145, 146, 202, 205, 206, 212; 1872 nr 1, 15, 20, 134, 184, 208, 294; 1873 nr 123); Szczepan Thür (1870 nr 180); Piotr Nikiticz Tkaczow (jako Tkaczew; 1871 nr 192); Józef Tretjak (1871 nr 47); Luis Jules Trochu (1870 nr 240, 279, 291); Uhrich (1870 nr 229); Urusow (1871 nr 189); Mojżesz Vautier (1871 nr 38); Joseph Vautrain ( 1872 nr 6); Visconti Venosta ( 1870 nr 212); Ludovic Vitet (1871 nr 22-26); Hans Wachenhausen (1870 nr 234, 235); Weber (1870 235); Matthias Constantin Wickenburg (1869 nr 130; 1870 nr 30, 53, 258; 1871 nr 255, 1872 nr 127); Wiktor Emanuel (1870 nr 220; 1871 nr 274); Wilhelm I (1870 nr 228; 1872 nr 81); Wimpffen (1870 nr 208, 221); Rudolf von Wrbna (1869 nr 130, 210; 1870 nr 6, 30, 53, 258; 1871 nr 31).
Czart. - Jag. - Nar. - Ossol. - Tor.Un. - Warsz.Un.