Nazwisko i imię:
Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817).
Tytuł:
Życie Stefana Czarnieckiego przez X. Krajewskiego. (Żywoty sławnych Polaków wydania F. S. Dmochowskiego, t. IV).
Miejsce i rok wydania:
Radom, (F. S. Dmochowski), 1830,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl., 282. Na s. 1-2: Do nayiaśnieyszego Stanisława Augusta króla Polskiego, Wielkiego Xiążęcia Litewskiego etc. (Z podpisem:) Waszey Królewskiey Mości Pana Mego Miłościwego wierny poddany X. Michał Kraiewski S. P. Ob. też wyżej: Historya Stefana Czarnieckiego (1831). Ak. - Czart. - Gdańsk - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Pozn.Un - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un.
Całość:
Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817).
Życie Stefana Czarnieckiego przez X. Krajewskiego. (Żywoty sławnych Polaków wydania F. S. Dmochowskiego, t. IV).
Radom, (F. S. Dmochowski), 1830,
w 8ce, str. 2 nl., 282.
Na s. 1-2: Do nayiaśnieyszego Stanisława Augusta króla Polskiego, Wielkiego Xiążęcia Litewskiego etc. (Z podpisem:) Waszey Królewskiey Mości Pana Mego Miłościwego wierny poddany X. Michał Kraiewski S. P.
Ob. też wyżej: Historya Stefana Czarnieckiego (1831).
Ak. - Czart. - Gdańsk - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar.
- Ossol. - Pozn.Un - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un.