Nazwisko i imię:
Krajewski dr.
Opis/komentarz:
ob. Krajewski Władysław Henryk.
Całość:
Krajewski dr.
ob. Krajewski Władysław Henryk.