Nazwisko i imię:
Komaniewski Franciszek (1806—1876).
Tytuł:
Odezwa Komitetu centralnego zdrowia do ogółu mieszkańców (z datą: 22 IV 1831).
Miejsce i rok wydania:
B. m. b. r. (Warszawa, 1831),
Opis/komentarz:
w 4ce. Zalecenia sposobów zachowania się przy panującej cholerze. — Na końcu podpisany: Jan Fryderyk Malcz. Autora podaje S. Kośmiński w Słowniku lekarzów polskich (Warszawa, 1888, str. 225).
Całość:
Komaniewski Franciszek (1806—1876).
Odezwa Komitetu centralnego zdrowia do ogółu mieszkańców (z datą: 22 IV 1831).
B. m. b. r. (Warszawa, 1831),
w 4ce.
Zalecenia sposobów zachowania się przy panującej cholerze. — Na końcu podpisany: Jan Fryderyk Malcz.
Autora podaje S. Kośmiński w Słowniku lekarzów polskich (Warszawa, 1888, str. 225).