Nazwisko i imię:
Kołtun (plica polonica).
Opis/komentarz:
obacz Anderssen Georgius Gustavus (Dissertatio 1805); Andriejew Nikołaj A. (niewroz 1875); Belehrung über den Weichselzopf (1844); Berends J. B. J. (Dissertatio 1801); Beschorner Friedrich (Weichselzopf 1843); Bondi Eliasz (Pathologie 1828); Boyer Alexis (1808); Brachvogel E. G. (1838); Butzke E. L. (Weichselzopf 1838); Chromy T. E. (Ansicht 1813, dostrzeżenia 1809); Cichocki Kazimierz S. (De historia 1845); Derblich Wolf (1848); Dietl Józef (1862); Dinter Gustaw (1830); Dobrzycki Henryk (1877, Rozbiór 1876); Enoch Hirsch (De dubio 1801); Frank Józef (Mémoire 1814); Franczak F. E. (1898); Gadowski W. J. (Dissertation 1814); Gasc J. Ch. (Mémoire 1816); Gembicki Maurycy (1808); Goullon H. C. L. (1822); Gronemann G. J. (1862); Gross de Rosenburg Karol (syn) (Dissertatio 1837); Grum-Grzymałło Konrad (1828); Grundies B. A. (1853; w I. wyd. Bibl. Pol., t. III, str. 423, mylnie: Grandies); Hackel Walenty (1845); Hamburger E. (Ueber die Irrlehre 1861); Hansen H. C. (1841); Hecker A. F. (Weichselzopf 1810, 1812); Hoffmann J. F (Beschreibung 1826); Huet J. B. (plique 1813); Jansen Stanisław (Dissertation 1834); Kaczkowski K. M. (Dissertatio 1821); Knothe Ludwik (Dissertatio 1830); Konitz Leon (De trichoma 1843); Kontny Guido (1865); Kopczyński Bogusław Ferdynand; Kowalewski Kajetan (Recherches 1838); Kowalewski Oskar (de trichosi 1847); Kozubowski Antoni (De ulceribus 1833); Krause R. F. O. (1841); Kuchcieński J. G. (1818); Laberi August (Dissertatio 1810); La Fontaine Leopold (Traité 1808); Lazarus Julius (1848); Le Brun A. A. (Essai 1827); Lesicki Franciszek (1855; w I. wyd. Bibl. Pol., t. III, str. 423, mylnie: Schlesinger); Liebmann Fryderyk (notices 1838); Littauer J. (De trichomate 1833); Łomnicki Karol (De trichomate 1848); Mannheim I. H. (De morbo 1839); Marcinkowski Karol (Uwagi 1836); Matuszyński Jan (Natur 1834); Medyński N. W. (Morborum 1838); Michałowski Jan (1844); Oczapowski Jan (wykład 1839); Okińczyc Aleksander (plique 1867); Petrykowski A. B. (1848); Plenk (Plica 1832) (?); Pleyer F X. (1832); Połomski Emanuel (1838; w I. wyd. Bibl. Pol., t II, str. 411, mylnie: Polowski); Pupke H. L. (1819; w I. wyd. Bibl. Pol., t. II, str. 411, mylnie: Papke); Rocznik Tow. Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim połączonego (1827); Rohden L. J. F. (1861); Rohnert C. F. L (1844); Romanowski J. Ch. (Trichoma 1844); Rosenberg H. (Weichselzopf 1839); Schlegel J. F A. (Über die Uhrsachen 1806); Schlesinger, mylnie, ob. wyżej Lesicki Fr.; Schweiger Józef (Essai 1837); Sédillot Ch. (considérations 1832); Skalski J. Ch. (1830); Sławczyński E. C. (1853); Stanelli Rud. (1847; w I. wyd. Bibl. Pol., t. II, str. 411, mylnie: Stanecki); Steinkühl (von) Wilhelm (Weichselzopf 1817, 1824?); Studzieniecki Feliks (Cornification 1854); Szklarski Walenty (De trichomate 1823); Szokalski W. F. (plique 1844); Thiem Ernst (1896); Tichy Ludwik (1845); Traub J. (De trichomate 1847); Trembecki O. (Dissertatio 1839); Tuczyński Jan (De causis 1829); Tyrchowski Władysław (De trichomate 1844); Urbanowicz W. (considérations 1869); Walter F. Ch. (Dissertatio 1808); Walther A. (De mechanismo 1845); Weese Karl (Weichselzopf 1845); Vetter A. R. (1804); Wiener S. (De trichomate 1845); Witkowski Franciszek (1862); Wolfram J. G. (Weichselzopf 1802, 1804); Zakrzewski M. F. (Geschichte 1830). Ob. Estreicher Bibl. Pol. XIX, 430; XXIV, 360, 363.
Całość:
Kołtun (plica polonica).
obacz Anderssen Georgius Gustavus (Dissertatio 1805); Andriejew Nikołaj A. (niewroz 1875); Belehrung über den Weichselzopf (1844); Berends J. B. J. (Dissertatio 1801); Beschorner Friedrich (Weichselzopf 1843); Bondi Eliasz (Pathologie 1828); Boyer Alexis (1808); Brachvogel E. G. (1838); Butzke E. L. (Weichselzopf 1838); Chromy T. E. (Ansicht 1813, dostrzeżenia 1809); Cichocki Kazimierz S. (De historia 1845); Derblich Wolf (1848); Dietl Józef (1862); Dinter Gustaw (1830); Dobrzycki Henryk (1877, Rozbiór 1876); Enoch Hirsch (De dubio 1801); Frank Józef (Mémoire 1814); Franczak F. E. (1898); Gadowski W. J. (Dissertation 1814); Gasc J. Ch. (Mémoire 1816); Gembicki Maurycy (1808); Goullon H. C. L. (1822); Gronemann G. J. (1862); Gross de Rosenburg Karol (syn) (Dissertatio 1837); Grum-Grzymałło Konrad (1828); Grundies B. A. (1853; w I. wyd. Bibl. Pol., t. III, str. 423, mylnie: Grandies); Hackel Walenty (1845); Hamburger E. (Ueber die Irrlehre 1861); Hansen H. C. (1841); Hecker A. F. (Weichselzopf 1810, 1812); Hoffmann J. F (Beschreibung 1826); Huet J. B. (plique 1813); Jansen Stanisław (Dissertation 1834); Kaczkowski K. M. (Dissertatio 1821); Knothe Ludwik (Dissertatio 1830); Konitz Leon (De trichoma 1843); Kontny Guido (1865); Kopczyński Bogusław Ferdynand; Kowalewski Kajetan (Recherches 1838); Kowalewski Oskar (de trichosi 1847); Kozubowski Antoni (De ulceribus 1833); Krause R. F. O. (1841); Kuchcieński J. G. (1818); Laberi August (Dissertatio 1810); La Fontaine Leopold (Traité 1808); Lazarus Julius (1848); Le Brun A. A. (Essai 1827); Lesicki Franciszek (1855; w I. wyd. Bibl. Pol., t. III, str. 423, mylnie: Schlesinger); Liebmann Fryderyk (notices 1838); Littauer J. (De trichomate 1833); Łomnicki Karol (De trichomate 1848); Mannheim I. H. (De morbo 1839); Marcinkowski Karol (Uwagi 1836); Matuszyński Jan (Natur 1834); Medyński N. W. (Morborum 1838); Michałowski Jan (1844); Oczapowski Jan (wykład 1839); Okińczyc Aleksander (plique 1867); Petrykowski A. B. (1848); Plenk (Plica 1832) (?); Pleyer F X. (1832); Połomski Emanuel (1838; w I. wyd. Bibl. Pol., t II, str. 411, mylnie: Polowski); Pupke H. L. (1819; w I. wyd. Bibl. Pol., t. II, str. 411, mylnie: Papke); Rocznik Tow. Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim połączonego (1827); Rohden L. J. F. (1861); Rohnert C. F. L (1844); Romanowski J. Ch. (Trichoma 1844); Rosenberg H. (Weichselzopf 1839); Schlegel J. F A. (Über die Uhrsachen 1806); Schlesinger, mylnie, ob. wyżej Lesicki Fr.; Schweiger Józef (Essai 1837); Sédillot Ch. (considérations 1832); Skalski J. Ch. (1830); Sławczyński E. C. (1853); Stanelli Rud. (1847; w I. wyd. Bibl. Pol., t. II, str. 411, mylnie: Stanecki); Steinkühl (von) Wilhelm (Weichselzopf 1817, 1824?); Studzieniecki Feliks (Cornification 1854); Szklarski Walenty (De trichomate 1823); Szokalski W. F. (plique 1844); Thiem Ernst (1896); Tichy Ludwik (1845); Traub J. (De trichomate 1847); Trembecki O. (Dissertatio 1839); Tuczyński Jan (De causis 1829); Tyrchowski Władysław (De trichomate 1844); Urbanowicz W. (considérations 1869); Walter F. Ch. (Dissertatio 1808); Walther A. (De mechanismo 1845); Weese Karl (Weichselzopf 1845); Vetter A. R. (1804); Wiener S. (De trichomate 1845); Witkowski Franciszek (1862); Wolfram J. G. (Weichselzopf 1802, 1804); Zakrzewski M. F. (Geschichte 1830).
Ob. Estreicher Bibl. Pol. XIX, 430; XXIV, 360, 363.