Nazwisko i imię:
Kółko rolników Wszechnicy Jagiellońskiej.
Opis/komentarz:
ob. Regulamin dla Wydziału (1896); Regulamin walnych zgromadzeń (1896); Statut (1896).
Całość:
Kółko rolników Wszechnicy Jagiellońskiej.
ob. Regulamin dla Wydziału (1896); Regulamin walnych zgromadzeń (1896); Statut (1896).